КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 2019

68. 1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 год.възраст
69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт лица за лица над 18 год.възраст
70. 1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 год.възраст
71. 1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 год.възраст
72. 1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст
73. 1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст
74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст
75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания(цироза) за лица над 18 год.възраст
76. 1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 год.възраст
106.1. Токсоалергични реакции при лица над 18 години
106.2. Токсоалергични реакции при лица под 18 години
114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
127. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
141.Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур
143. Трансуретрална простатектомия
144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147. Оперативни процедури върху мъжка полова система
148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината
152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
179. Оперативни процедури върху апендикс
180. Хирургични интервенции за затваряне на стома
181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
182. Оперативни процедури при хернии
183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
184. Конвенционална холецистектомия
185. Лапароскопска холецистектомия
186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
191.1. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
195. Оперативно лечение при остър перитонит
196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания
198. Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
210. Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение
211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност
212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност
217.1. Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник
219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност
220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст(лъч)
222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник