Полезна информация

1. Болните, постъпващи за лечение в “МБАЛ Еврохоспитал” се приемат от дежурният лекар в приемния кабинет, като се попълва първичната документация на пациента, определена от Министъра на здравеопазването. Същата се продължава от лекуващия лекар в стационара по време на лечението. READ MORE