2014

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ EUROHOSPITAL [wpdm_package id=’256′]

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ EUROHOSPITAL [wpdm_package id=’265′]


2015
ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “ЕВРОХОСПИТАЛ” ООД [wpdm_package id=’267′]

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ”ЕВРОХОСПИТАЛ” ООД” [wpdm_package id=’269′]