Код от информационната систама на ЛЗ

Наименование на услугата

Мерна единица

(ден, брой и др.)

Цена, заплащана от:

 

Пациент

НЗОК

МЗ

 

1

Преглед в амбулатория

1

120

0,00

0,00

 

2

Вторичен преглед в амбулатория

1

60

0,00

0,00

 

3

Преглед в дома

1

140

0,00

0,00

 

4

Медицински документ-дубликат

1

5

0,00

0,00

 

5

Медицински документ, изискващ преглед

1

120

0,00

0,00

 

6

Медицински документ, неизискващ преглед

1

30

0,00

0,00

 

7

Медицинска консултация по хранене и диетика (първичен преглед)

1

120

0,00

0,00

 

8

Медицинска консултация по хранене и диетика (вторичен преглед)

1

60

0,00

0,00

 

9

Разработване на индивидуални хранителни режими

1

150

0,00

0,00

 

10

Вземане на венозна кръв със затворена система

1

30

0,00

0,00

 

11

Поставяне на абокят

1

30

0,00

0,00

 

12

Мускулна инжекция

1

20

0,00

0,00

 

13

Венозна инжекция

1

30

0,00

0,00

 

14

Епикутанен тест-за всяка проба

1

10

0,00

0,00

 

15

Тестове с натриване, скарифициране

1

30

0,00

0,00

 

16

Венозна инфузия до 120’

1

50

0,00

0,00

 

17

Вливане на антибиотик

1

30

0,00

0,00

 

18

Вътреставна инжекция/пункция

1

120

0,00

0,00

 

19

Вливане през port-a- cath

1

100

0,00

0,00

 

20

Индивидуален сестрински пост

1

100

0,00

0,00

 

21

ЕКГ с 12 отвеждания

1

100

0,00

0,00

 

22

КГА

1

100

0,00

0,00

 

23

Диференциална кръвна картина(микроскопско изследване)

1

150

0,00

0,00

 

24

Кръвна картина автоматично- за всеки показател по

1

12

0,00

0,00

 

25

Протромбиново време

1

12

0,00

0,00

 

26

Фибриноген

1

12

0,00

0,00

 

27

Поставяне на уретрален катетър

1

20

0,00

0,00

 

28

Биохимия:Gl, Crea,UA, ALAT, ASAT, LAP, GGTP, CK, AP, alphaAmylasa, TP, Alb, Tbill, Ca2+, PO4, K+, Na+, Cl-, Fe, IBC, Chollesterol, APTT,HDL choll, CRP- за всеки показател

1

12

0,00

0,00

 

29

Урина количествено на показател по

1

6

0,00

0,00

 

30

Седимент-ориентировъчно

1

6

0,00

0,00

 

31

Изследване за  H. pylori

1

10

0,00

0,00

 

32

Хемокултура

1

70

0,00

0,00

 

33

Урокултура

1

50

0,00

0,00

 

34

Взимане на материал за посявка

1

10

0,00

0,00

 

35

Взимане на материал за Циман

1

30

0,00

0,00

 

36

Обработка на хир.рана до 4 см

1

110

0,00

0,00

 

37

Обработка на хир.рана над 4 см

1

220

0,00

0,00

 

38

Шев на рана до 4 см

1

150

0,00

0,00

 

39

Шев на рана над 4 см

1

300

0,00

0,00

 

40

Смяна на превръзка

1

15

0,00

0,00

 

41

Сваляне на конци от рана

1

25

0,00

0,00

 

42

Гипсова имобилизация на горен крайник

1

140

0,00

0,00

 

43

Гипсова имобилизация на долен крайник

1

240

0,00

0,00

 

44

Сваляне на циркулярна гипсова имобилизация

1

100

0,00

0,00

 

45

Сваляне на гипсова лонгета

1

40

0,00

0,00

 

46

Репозиция на луксация под обща анестезия

1

400

0,00

0,00

 

47

Репозиция на луксация под местна анестезия

1

200

0,00

0,00

 

48

Ехография на коремни органи

1

190

0,00

0,00

 

49

Ехокардиография

1

300

0,00

0,00

 

50

Ренгеново изследване на череп-фас и профил

1

90

0,00

0,00

 

51

Ренгеново изследване на шийни прешлени-фас и профил

1

90

0,00

0,00

 

52

Ренгеново изследване на гръден кош-фас

1

90

0,00

0,00

 

53

Ренгеново изследване на гръден кош- профил

1

60

0,00

0,00

 

54

Ренгеново изследване на лумбални прешлени-фас

1

60

0,00

0,00

 

55

Ренгеново изследване на лумбални прешлени- профил

1

60

0,00

0,00

 

56

Обзорна графия на корем за нива

1

90

0,00

0,00

 

57

Латерография

1

90

0,00

0,00

 

58

Ренгеново изследване на тазови кости-фас

1

90

0,00

0,00

 

59

Специални проекции на череп за синуси

1

120

0,00

0,00

 

60

Ренгеново изследване на мишница- фас или профил

1

60

0,00

0,00

 

61

Ренгеново изследване предмишница – фас или профил

1

60

0,00

0,00

 

62

Рентгеново изследване на раменна става

1

60

0,00

0,00

 

63

Рентгеново изследване на лакетна става

1

60

0,00

0,00

 

64

Рентгеново изследване на гривнена става

1

60

0,00

0,00

 

65

Рентгеново изследване на костите на дланта

1

60

0,00

0,00

 

66

Рентгеново изследване на пръсти на ръка

1

60

0,00

0,00

 

67

Рентгеново изследване на тазобедрена става

1

90

0,00

0,00

 

68

Рентгеново изследване на бедрена кост- фас или профил

1

60

0,00

0,00

 

69

Рентгеново изследване на колянна става

1

60

0,00

0,00

 

70

Рентгеново изследване на подбедрица- фас или профил

1

60

0,00

0,00

 

71

Рентгеново изследване на глезен

1

60

0,00

0,00

 

72

Рентгеново изследване на ходило

1

60

0,00

0,00

 

73

Венозна урография

1

300

0,00

0,00

 

74

Ретроградна урография

1

600

0,00

0,00

 

75

КАТ на глава

1

600

0,00

0,00

 

76

КАТ на бял дроб

1

600

0,00

0,00

 

77

КАТ на коремни органи

1

600

0,00

0,00

 

78

КАТ на прешлени

1

600

0,00

0,00

 

79

Фиброгастроскопия с анестезия

1

350

0,00

0,00

 

80

Фиброколоноскопия с анестезия

1

430

0,00

0,00

 

81

Локална анестезия

1

70

0,00

0,00

 

82

РИВА с мониторинг

1

350

0,00

0,00

 

83

Спинална или епидурална с мониторинг

1

750

0,00

0,00

 

84

Обща анестезия с мониторинг

1

1200

0,00

0,00

 

85

68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 год.възраст

1

462

0,00

0,00

 

86

69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст

1

721,6

0,00

0,00

 

87

70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 год.възраст

1

1661

0,00

0,00

 

88

71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 год.възраст

1

495

0,00

0,00

 

89

72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст

1

807,4

0,00

0,00

 

90

73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст

1

1892

0,00

0,00

 

91

74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст

1

1034

0,00

0,00

 

92

75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания(цироза) за лица над 18 год.възраст

1

1537,8

0,00

0,00

 

93

76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 год.възраст

1

858

0,00

0,00

 

94

106.1. Токсоалергични реакции при лица над 18 години

1

653,4

0,00

0,00

 
 

106.2. Токсоалергични реакции при лица под 18 години

 

778,8

     

95

114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

1

2653,2

0,00

0,00

 

96

115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

1

3102

0,00

0,00

 

97

127. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

1

620,4

0,00

0,00

 

98

141.Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1

1188

0,00

0,00

 

99

143. Трансуретрална простатектомия

1

1298

0,00

0,00

 

100

144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1

1364

0,00

0,00

 

101

145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

1

893,2

0,00

0,00

 

102

146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

1

2970

0,00

0,00

 

103

147. Оперативни процедури върху мъжка полова система

1

721,6

0,00

0,00

 

104

148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

1

3014

0,00

0,00

 

105

149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1

1372,8

0,00

0,00

 

106

150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината

1

786,5

0,00

0,00

 

107

152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

1

620,4

0,00

0,00

 

108

153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1

1221

0,00

0,00

 

109

154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

1

2789,6

0,00

0,00

 

110

155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

 

1166

     

111

158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

1

640,2

0,00

0,00

 

112

159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1

1342

0,00

0,00

 

113

173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1

2290,2

0,00

0,00

 

114

175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

1

3251,6

0,00

0,00

 

115

177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1

1340,9

0,00

0,00

 

116

179. Оперативни процедури върху апендикс

1

822,8

0,00

0,00

 

117

180. Хирургични интервенции за затваряне на стома

1

803

0,00

0,00

 

118

181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

1

605

0,00

0,00

 

119

182. Оперативни процедури при хернии

1

803

0,00

0,00

 

120

183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

1

891

0,00

0,00

 

121

184. Конвенционална холецистектомия

1

1386

0,00

0,00

 

122

185. Лапароскопска холецистектомия

1

1133

0,00

0,00

 

123

186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1

2750

0,00

0,00

 

124

188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1

1846,9

0,00

0,00

 

125

190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1

2044

0,00

0,00

 

126

191.1. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1

1320

0,00

0,00

 

127

192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

 

1375

     

128

194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

1

391,6

0,00

0,00

 

129

195. Оперативно лечение при  остър перитонит

 

2659,8

0,00

0,00

 

130

196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

 

1889,8

0,00

0,00

 

131

197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания

 

847

0,00

0,00

 

132

210. Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

 

935

0,00

0,00

 

133

211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност

 

3267

0,00

0,00

 

134

212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност

 

2167

0,00

0,00

 

135

217.1. Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

 

2442

0,00

0,00

 

136

219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

 

1082,4

0,00

0,00

 

137

220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

 

1174,8

0,00

0,00

 

138

220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст(лъч)

 

1397

0,00

0,00

 

139

221. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

 

1603,8

0,00

0,00

 

140

222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

 

565,4

0,00

0,00

 

141

Кръвопреливане

1

200

0,00

0,00

 

142

Определяне на кръвна група и тест на сак кръв в РЦТХ за съвместимост

1

50

0,00

0,00

 

143

Кръв 1 л

1

180

0,00

0,00

 

144

Клизма

1

30

0,00

0,00

 

145

Избор на лекар

1

500

0,00

0,00

 

146

Избор на екип от Лекар, Анестeзиолог. и анест.сестра

1

900

0,00

0,00

 

147

Персонална рехабилитация на пациент след  алопластика

1

900

0,00

0,00

 

148

Цена на леглоден с хранене в сам.стая

1

400

0,00

0,00

 

149

Цена на леглоден в ОАИЛ

1

600

0,00

0,00

 

150

Придружител на платен пациент в сам.стая

1

100

0,00

0,00

 

151

Придружител

1

30

0,00

0,00

 

152

Херниално платно PARIETENE 15×15 monofilament

1

336

0,00

0,00

РСР

153

Херниално платно PARIETENE 11×6 monofilament

1

336

0,00

0,00

РСР

154

Набор за перкутанна нефростома СН 8

1

78,24

0,00

0,00

 

155

Набор за перкутанна нефростома СН 10

1

83,04

0,00

0,00

 

156

Набор за перкутанна нефростома СН 12

1

93,84

0,00

0,00

 

157

Клипси за ендоскопска холецистектомия среден размер

1

3,05

0,00

0,00

Б.Браун

158

Клипси за ендоскопска холецистектомия голям размер

1

3,52

0,00

0,00

Б.Браун

159

Клипс  за ендоскопска хемостаза HL-610-135L

1

26,76

0,00

0,00

Инфомед

160

Инжектор 2300мм, диаметър на иглата 25G, еднократен

1

59,4

0,00

0,00

Инфомед

161

Щипка за гореща биопсия – овална FD-230U(EN)VN

1

72,96

0,00

0,00

Инфомед

162

Щипка за биопсия – овална FB-230U(EN)VN 2300 mm

1

21,72

0,00

0,00

Инфомед

163

Щипка за биопсия – овална FB-230K(EN)VN 1550 mm

1

21,72

0,00

0,00

Инфомед

164

Полипектомична примка – овална,2300mm

1

31,68

0,00

0,00

Инфомед

165

Електрод – примка за биполярна резекция, среден, стерилен

1

210,84

0,00

0,00

Инфомед

166

Електрод – примка за биполярна резекция, голям, стерилен

1

239,88

0,00

0,00

Инфомед

167

Електрод – вапоризационен за биполярна резекция

1

360,72

0,00

0,00

Инфомед

168

Уретерален стент за престой 6 м

1

85

0,00

0,00

Биомедика

169

Уретерален стент за престой 1 м

1

50

0,00

0,00

Биомедика

170

Уретерален катетър за ретроградна урография

1

19

0,00

0,00

Биомедика

171

Водач 150 см

1

59

0,00

0,00

Биомедика

172

Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Triples”

1

419

0,00

0,00

Биомедика

173

Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Helical”

1

192

0,00

0,00

Биомедика

174

Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Filiform”

1

262

0,00

0,00

Биомедика

175

Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Straight”

1

192

0,00

0,00

Биомедика

176

Шейвър Full Radius Resector4,2 mm

1

220

0,00

0,00

Електромед

177

Шейвър Aggressive Full Radius Resector4,2 mm

1

220

0,00

0,00

Електромед

178

Катетър нефростомен, пигтейл, без стилет , 8 СН,29cm МТИ

1

54

0,00

0,00

МТИ

179

J катетър със стиле за смяна PCN CH10 МТИ

1

68,4

0,00

0,00

МТИ

180

JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ

1

52,8

0,00

0,00

МТИ

181

JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало и водач МТИ

1

52,8

0,00

0,00

МТИ

182

JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ

1

52,8

0,00

0,00

МТИ

183

JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало без водач МТИ

1

41,76

0,00

0,00

МТИ

184

JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало без водач МТИ

1

41,76

0,00

0,00

МТИ

185

JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с буталобез водач МТИ

1

41,76

0,00

0,00

МТИ

186

JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 4,8СН-26 см с бутало 75 см и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

187

JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 6СН-26 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

188

JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 6СН-28 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

189

JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 7СН-26 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

190

JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 7СН-28 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

191

JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 6СН-26 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

192

JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 6СН-28 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

193

JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 7СН-26 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

194

JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 7СН-28 см с фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

195

JJ стент сет от катетер Bio о/з връх 4,8СН-26 см NDIR SEL

1

90

0,00

0,00

МТИ

196

JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/o връх 6СН-26 см, фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

197

JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/o връх 6СН-28 см, фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

198

JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/o връх 7СН-28 см, фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

199

JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/з връх 6СН-26 см, фиксирано бутало и водач

1

90

0,00

0,00

МТИ

200

Външен фиксатор за възрастни тип LRS комплект

1

3204

0,00

0,00

Медилинк

201

Външен фиксатор детски тип LRS комплект

1

3204

0,00

0,00

Медилинк

202

Външен фиксатор хибриден тип LRS комплект

1

4100

0,00

0,00

Медилинк

203

Външен фиксатор тип Елизаров(3 ринга комплект)

1

2640

0,00

0,00

Медилинк

204

Външен фиксатор тип Елизаров(4 ринга комплект)

1

2880

0,00

0,00

Медилинк

205

Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 2 ринга)

1

5764

0,00

0,00

Медилинк

206

Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 3 ринга)

1

7480

0,00

0,00

Медилинк

207

Външен фиксатор за таз комплект

1

2820

0,00

0,00

Медилинк

208

Външен фиксатор хибриден за тибиално плато комплект

1

3460

0,00

0,00

Медилинк

209

Външен фиксатор модулен за горен крайник CSK комплект

1

3336

0,00

0,00

Медилинк

210

Външен фиксатор модулен за долен крайник CSK комплект

1

3336

0,00

0,00

Медилинк

211

Външен хибриден фиксатор за удължаване на долен или горен крайник к-т

1

5100

0,00

0,00

Медилинк

212

Дистракционни стратове за TSF

1

824

0,00

0,00

Медилинк

213

Титанови Щайнеманови хиодроксиапатитни пинове

1

247

0,00

0,00

Медилинк

214

EIGHT PLATE(плака за временна епифизиодеза)

1

1541

0,00

0,00

Медилинк

215

Pediatric hip plate 3,5mm

1

1950

0,00

0,00

Медилинк

216

Pediatric hip plate 5 mm

1

2140

0,00

0,00

Медилинк

217

Минификсатори за метакарпални, метътарзални кости и фаланги

1

1450

0,00

0,00

Медилинк

218

Хидроксиапатитни пинове 3мм, 5 мм и 6 мм

1

187

0,00

0,00

Медилинк

219

Анкер TACIT титаниев 2мм

1

760

0,00

0,00

Фаркол

220

Анкер FASTIN титаниев 5мм

1

650

0,00

0,00

Фаркол

221

Анкер HEALIX титаниев 4,5;5 и 6,5мм

1

750

0,00

0,00

Фаркол

222

Анкер HEALIX резорбируем 4,5;5 и 6,5мм

1

680

0,00

0,00

Фаркол

223

Анкер GRYPHON резорбируем 3 мм

1

780

0,00

0,00

Фаркол

224

Анкер MICHRO титаниев 1,3 мм

1

760

0,00

0,00

Фаркол

225

Крос пин сет за ПКВ Rigidfix FemoralST, Rigidfix Femoral BT

1

2000

0,00

0,00

Фаркол

226

Сет за възстановяване на ПКВ “RIGIDLOOP”Ajustable

1

2000

0,00

0,00

Фаркол

227

Интерферентен резорбируем винт за възстановяване на ПКВ

1

600

0,00

0,00

Фаркол

228

Съшивател за менискус

1

900

0,00

0,00

Фаркол

229

Електртоди с постоянна честотна характеристика

1

200

0,00

0,00

Фаркол

230

Електртоди с  променлива честотна характеристика

1

400

0,00

0,00

Фаркол

231

Имплант за патела

1

300

0,00

0,00

Фаркол

232

Тибиален пирон титаниев анатомично контуриран

1

1970

0,00

0,00

Фаркол

233

Проксимален фемурален пирон

1

1970

0,00

0,00

Фаркол

234

Закл.плака за дистален радиус воларна

1

1700

0,00

0,00

Фаркол

235

Закл. Плака за проксимален хумерус 3,5 Philos

1

1800

0,00

0,00

Фаркол

236

1/3  тубуларна плака

1

1100

0,00

0,00

Фаркол

237

LCP 1/3  тубуларна плака

1

1400

0,00

0,00

Фаркол

238

Реконструктивна плака 3,5

1

1450

0,00

0,00

Фаркол

239

LCP права плака 3,5

1

1400

0,00

0,00

Фаркол

240

Плака за олекранон 3,5

1

1580

0,00

0,00

Фаркол

241

Титаниев еластичен пирон TEN

1

500

0,00

0,00

Фаркол

242

Титаниев винт тип”Хъбърт”1,5мм

1

400

0,00

0,00

Фаркол

243

Циментна тазобедрена ставаМ0505103000024 DePuySynthes J&J

1

2900

1560

0,00

Фаркол

244

Циментна тазобедрена ставаМ0505103000035DePuySynthes J&J

1

2900

1560

0,00

Фаркол

245

Циментна хемипротеза М05051020000025 DePuySynthes J&J

1

2800

1080

0,00

Фаркол

246

Безциментна тазобедрена ставаМ05053020000017DePuySynthes J&J

1

4600

1080

0,00

Фаркол

247

Хибридна става с циментно стебло и безциментна капсулаМ05052020000016 DePuySynthes J&J

1

3900

1080

0,00

Фаркол

248

Хибридна става с безциментно стебло и циментна капсулаМ05052010000011 DePuySynthes J&J

1

3900

1080

0,00

Фаркол

249

Безцим.тазобедр.става с керамична глава и полиетил.инлейМ05053030000060DePuySynthes J&J

1

5400

1080

0,00

Фаркол

250

Безцим.тазобедр.става с керамична глава и керамичен инлейМ05053030000059DePuySynthes J&J

1

6800

1080

0,00

Фаркол

251

Ревизионно протезиранеМ05055030000029 DePuySynthes J&J

1

   

0,00

Фаркол

252

Модулно безциментно ревиз.стебло с възм.за закл.в дист,край

1

5000

1080

0,00

Фаркол

253

Ревизионен ацетабулум циментен тип Burke-Shneider

1

2000

1080

0,00

Фаркол

254

Колянна става М 06061030000009DePuySynthes J&J

1

4600

2700

0,00

Фаркол

255

С-ма за ревизионно протезиране на коляно М06064020000003 DePuySynthes J&J

1

5900-9000

2700

0,00

Фаркол

256

Джет лаваж

1

200

0,00

0,00

Фаркол

257

D.H.S.  плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм  – 316L с размери от 2 до 16 отвора / от 125° до 150° / от 46mm до 270mm

1

1400

0,00

0,00

Ай фарма

258

D.C.S. плака , за кортикални винтове 4,5 мм  – 316L от 6 до 16 отвора / 95° / с размери от 100mm до 260mm

1

1400

0,00

0,00

Ай фарма

259

1/3 тубуларна плака  , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L с размери от 2 до 12 отвора / от 25mm до 145mm

1

1000

0,00

0,00

Ай фарма

260

3,5 мм малеоларен винт – 316L с размери от 25mm до 70mm

1

50

0,00

0,00

Ай фарма

261

4,5 мм малеоларен винт – 316L с размери от 25mm до 100mm

1

50

0,00

0,00

Ай фарма

262

1/4 тубуларна плака  , за кортикални винтове 2,7 мм – 316L с размери от 3 отвора до 8 отвора

1

1000

0,00

0,00

Ай фарма

263

2,0 мини динамично компресивна плака, за кортикални винтове 2,0 мм – 316L с размери от 3 отвора до 10 отвора

1

850

0,00

0,00

Ай фарма

264

2,0 мини  Т- плака , за кортикални винтове 2,0 мм – 316L с размери от 2 отвора до 4 отвора

1

850

0,00

0,00

Ай фарма

265

2,0 мини  L – плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 2,0 мм  – 316L с размери от 2 отвора до 4 отвора

1

850

0,00

0,00

Ай фарма

266

1,5 мини  Т- плака, за кортикални винтове 1,5 мм  – 316L с размери от 2 отвора до 9 отвора

1

850

0,00

0,00

Ай фарма

267

3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L с размери 60mm – 70mm

1

900

0,00

0,00

Ай фарма

268

7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт – 316L с размери от 50mm до 110mm

1

500

0,00

0,00

Ай фарма

269

7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт – Ti с размери от 50mm до 110mm

1

550

0,00

0,00

Ай фарма

270

4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт – 316L с размери от 20mm до 75mm

1

500

0,00

0,00

Ай фарма

271

3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L с размери от 5 отвора до 14 отвора

1

1300

0,00

0,00

Ай фарма

272

3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт  – реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L с размери от 5 отвора до 14 отвора

1

1300

0,00

0,00

Ай фарма

273

3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 4 отвора до 8 отвора

1

1100

0,00

0,00

Ай фарма

274

3,5 Заключваща плака Филос –  анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 5 отвора до 12 отвора

1

1450

0,00

0,00

Ай фарма

275

3,5 Заключваща плака за ключица – анатомично контурирана, реконструктивна  , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L лява и дясна / с размери от 6 до 8 отвора

1

1350

0,00

0,00

Ай фарма

276

3,5 Заключваща калканеарна плака ,лява и дясна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L лява и дясна / с размери 69mm – 76mm

1

1500

0,00

0,00

Ай фарма

277

3,5 Заключваща плака за дистална тибия с допълнителен слот за малеоларен винт – анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L лява и дясна / от 5 до 16 отвора

1

1500

0,00

0,00

Ай фарма

278

3,5 Заключваща плака за дистална тибия без допълнителен слот за малеоларен винт – анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L лява и дясна / с размери от 4 до 14 отвора

1

1500

0,00

0,00

Ай фарма

279

4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L от 6 до 16 отвора / с размери от 116mm до 296mm

1

1300

0,00

0,00

Ай фарма

280

4,5 Заключваща  плака – проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални  кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L с размери от 4 до 14 отвора / лява и дясна

1

1500

0,00

0,00

Ай фарма

281

4,5 Заключваща  кондиларна плака – фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт ,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 5 до 15 отвора / лява и дясна

1

1600

0,00

0,00

Ай фарма

282

4,5 Заключваща Т-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 3 до 11 отвора 

1

1300

0,00

0,00

Ай фарма

283

4,5 Заключваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 3 до 11 отвора / лява и дясна 

1

1300

0,00

0,00

Ай фарма

284

Титаниев еластичен пирон  дължина  44см. 440mm / с размери от Ø2.0mm до Ø4.0mm

1

600

0,00

0,00

Ай фарма

285

Заключващ бедрен пирон  PFNA  – с проксимален заключващ лаг болт със специална резба, предназначена за фиксиране в костното вещество на бедрената глава  и дистален заключващ винт 4,9 mm, Титаний

1

2100

0,00

0,00

Ай фарма

286

Анатомичен универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ – с проксимални заключващи винтове 6,5 мм / 4,5 и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  – Титаний от с размери 300mm до 480mm/ Ø9-12 / ляв и десен

1

2100

0,00

0,00

Ай фарма

287

Реконструктивен тибиален пирон – диам. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини – Титаний с размери от 260mm до 380mm/ Ø8-12

1

2000

0,00

0,00

Ай фарма

288

Реконструктивен хумерален пирон – диам.  с проксимални заключващи винтове 5,0 / 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм / 4,5mm ,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини и завиване на винта в тялото на пирона  – Титаний  с размери 150-220mm / ляв и десен / Ø6-9

1

2000

0,00

0,00

Ай фарма

289

Компресивен хумерален пирон   – с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 / 4,5 мм, с динамичен отвор за постигане на 7мм компресия – Титаний с размери от 180mm до 300mm/ Ø7-12

1

2000

0,00

0,00

Ай фарма

290

Заключваща тубуларна плака  за 3.5 мм  заключващи винтове- дебелина 1,8 мм – титаний

1

1300

0,00

0,00

Ай фарма

291

Бътън Ботао 20мм

1

690

0,00

0,00

Сити Трейд

292

Шейвърно ножче право/криво3,5и4,5мм№№7205306-7205345

1

219,5

0,00

0,00

ДжиЕсЕвро

293

Шейвърно ножче право/криво тип Турботример №7205334 и 7205332

1

297

0,00

0,00

ДжиЕсЕвро

294

ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3,  OТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

295

ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 4, 5, 6, OТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

296

ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 7 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

297

ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

298

ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 4, 6 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

299

ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 8, 10 OТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

300

Т- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

301

Т- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С  4, 5  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

302

Т- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2, 3  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

303

Т- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С  4,5  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

304

L- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 2, 3 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

305

L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 3  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

306

L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 4  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

307

L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИ/ЛЕВИ  С 2, 3 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

308

L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИ/ЛЕВИ  С  4 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

309

L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 2,3  ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

310

W- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ  С 7 ОТВОРА Ti

1

800

0,00

0,00

Хелмед

311

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА  /LC-DCP/

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

312

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 4 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

313

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 5 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

314

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 6 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

315

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 7  ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

316

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 8 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

317

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 9 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

318

3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 10 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

319

3.5 mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

320

3.5 mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА С   5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

321

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

322

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

323

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

324

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

325

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

326

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

327

3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 12 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

328

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 5   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

329

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 6   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

330

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 7   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

331

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 8   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

332

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 5   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

333

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 6   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

334

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 7   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

335

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 8   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

336

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 4   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

337

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 5   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

338

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 6   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

339

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 7   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

340

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 8   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

341

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 4   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

342

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 5   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

343

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 6   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

344

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 7   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

345

S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 8   ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

346

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С  4 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

347

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 5  ОТВОРА  ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

348

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 6 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

349

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 7 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

350

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

351

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

352

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

353

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 4 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

354

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 5  ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

355

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 6 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

356

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 7 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

357

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

358

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

359

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

360

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

361

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

362

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА ДЯСНА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

363

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

364

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

365

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА ЛЯВА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

366

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

367

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

368

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

369

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

370

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

371

Y- ПЛАКА ДЯСНА С 4 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

372

Y- ПЛАКА ДЯСНА С 6 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

373

Y- ПЛАКА ДЯСНА С 8 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

374

Y- ПЛАКА ЛЯВА С 4 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

375

Y- ПЛАКА ЛЯВА С 6 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

376

Y- ПЛАКА ЛЯВА С 8 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

377

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 5 отвора

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

378

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 6 отвора

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

379

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 7 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

380

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 8 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

381

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 5 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

382

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 6 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

383

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 7 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

384

ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 8 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

385

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 3 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1600

0,00

0,00

Хелмед

386

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 4 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1600

0,00

0,00

Хелмед

387

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 5 ОТВОРА  ДЯСНА

1

1600

0,00

0,00

Хелмед

388

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 3 ОТВОРА  ЛЯВА

1

1600

0,00

0,00

Хелмед

389

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 4 ОТВОРА  ЛЯВА

1

1600

0,00

0,00

Хелмед

390

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 5 ОТВОРА  ЛЯВА

1

1600

0,00

0,00

Хелмед

391

ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  5  ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

392

ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  6  ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

393

ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  7  ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

394

ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  8  ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

395

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 5 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

396

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 6 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

397

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 7 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

398

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 8 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

399

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 9 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

400

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 10 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

401

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 11 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

402

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

403

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

404

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

405

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

406

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

407

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

408

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

409

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

410

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

411

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

412

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

413

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

414

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

415

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

416

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 5 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

417

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 6 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

418

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 7 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

419

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 8 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

420

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 9 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

421

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 10 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

422

4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 11 ОТВОРА

1

1500

0,00

0,00

Хелмед

423

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

424

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

425

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

426

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

427

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

428

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

429

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

430

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

431

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

432

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

433

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

434

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

435

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

436

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

437

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

438

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

439

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

440

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

441

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

442

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

443

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

444

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

445

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

446

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

447

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

448

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

449

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

450

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

451

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

452

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

453

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

454

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

455

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

456

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

457

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

458

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

459

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   5 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

460

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   6 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

461

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   7 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

462

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   8 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

463

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   9 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

464

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  10 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

465

ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  11 ОТВОРА

1

1860

0,00

0,00

Хелмед

466

ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  3 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

467

ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  4 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

468

ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  5 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

469

ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  6 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

470

ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  7 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

471

ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  8 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

472

4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  4 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

473

4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  5 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

474

4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  6 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

475

4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  7 ОТВОРА

1

1400

0,00

0,00

Хелмед

476

ПЛАКА ЗА DHS ; DCS

1

1480

0,00

0,00

Хелмед

477

ЗАКЛЮЧВАЩИ ПИРОНИ ЗА ХУМЕРУС С ВИНТОВЕ КАНЮЛИРАНИ

1

1700

0,00

0,00

Хелмед

478

ВИНТОВЕ ТИП ХЪРБЪРТ

1

572

0,00

0,00

Хелмед

479

Дистална бедрена плака (органичен контакт)

1

1770

0,00

0,00

Титаника

480

Проксимална тибиална плака

1

1350

0,00

0,00

Титаника

481

Проксимална тибиална плака(ограничен контакт)

1

1480

0,00

0,00

Титаника

482

Дистална тибиална плака

1

1390

0,00

0,00

Титаника

483

Дистална тибиална плака (ограничен контакт)

1

1480

0,00

0,00

Титаника

484

Кондилна плака

1

1390

0,00

0,00

Титаника

485

Широка права плака

1

1350

0,00

0,00

Титаника

486

Широка права плака(ограничен контакт)

1

1770

0,00

0,00

Титаника

487

Тясна права плака

1

1350

0,00

0,00

Титаника

488

Тясна права плака(ограничен контакт)

1

1770

0,00

0,00

Титаника

489

Заключваща тибиална L – плака

1

1330

0,00

0,00

Титаника

490

1/3 тубуларна плака за фибула

1

700

0,00

0,00

Титаника

491

Плака за фибула

1

700

0,00

0,00

Титаника

492

Плака за фибула (подсилена)

1

1010

0,00

0,00

Титаника

493

Канюлирани винтове Ф7

1

335

0,00

0,00

Титаника

494

DHS плака

1

1280

0,00

0,00

Титаника

495

DHS плака

1

1360

0,00

0,00

Титаника

496

DCS плака

1

1280

0,00

0,00

Титаника

497

Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка

1

1550

0,00

0,00

Титаника

498

Силиконова ендопротеза за пръст

1

1030

0,00

0,00

Титаника

499

Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен

1

1720

0,00

0,00

Титаника

500

Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран

1

1720

0,00

0,00

Титаника

501

Еластични ендери титаниеви

1

480

0,00

0,00

Титаника

502

Фемурален застопоряващ канюлиран пирон

1

1650

0,00

0,00

Титаника

503

Фемурален застопоряващ канюлиран, титаниев пирон със заключваща тапа

1

1800

0,00

0,00

Титаника

504

Бедрен реконструктивен къс пирон

1

1820

0,00

0,00

Титаника

505

Бедрен реконструктивен къс пирон със заключваща тапа

1

1900

0,00

0,00

Титаника

506

Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен

1

1850

0,00

0,00

Титаника

507

Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен с заключваща тапа

1

1980

0,00

0,00

Титаника

508

Тибиален титаниев пирон

1

1600

0,00

0,00

Титаника

509

Тибиален заключващ титаниев пирон със заключваща тапа

1

1750

0,00

0,00

Титаника

510

Киршнерови спици

1

24

0,00

0,00

Титаника

511

Комплект за Вебер

1

180

0,00

0,00

Титаника

512

Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес

1

1360

0,00

0,00

Титаника

513

Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.заключващи винтове

1

2200

0,00

0,00

Титаника

514

Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.закл.кортик.винта

1

2480

0,00

0,00

Титаника

515

Къс хумерален пирон “Телеграф” –  пирон и  5 бр.закл.сп.винта

1

2600

0,00

0,00

Титаника

516

Хумерални заключващи плаки (ограничен контакт)

1

1150

0,00

0,00

Титаника

517

Хумерални заключващи плаки (пълен контакт)

1

1152

0,00

0,00

Титаника

518

Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове

1

1150

0,00

0,00

Титаника

519

Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част.

1

1380

0,00

0,00

Титаника

520

Заключваща плака за проксимален хумерус

1

1320

0,00

0,00

Титаника

521

Заключваща плака за проксимален хумерус(ограничен контакт)

1

1380

0,00

0,00

Титаника

522

Заключваща плака за радиус лява и дясн

1

1150

0,00

0,00

Титаника

523

Заключваща плака за радиус лява и дясн(пълен контакт)

1

1200

0,00

0,00

Титаника

524

Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна

1

1180

0,00

0,00

Титаника

525

Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна(пълен контакт)

1

1200

0,00

0,00

Титаника

526

Стандартна реконструктивна плака материал

1

1150

0,00

0,00

Титаника

527

Стандартна реконструктивна плака материал(пълен контакт)

1

1200

0,00

0,00

Титаника

528

Заключваща реконструктивна плака

1

1150

0,00

0,00

Титаника

529

Заключваща реконструктивна плака(пълен контакт)

1

1200

0,00

0,00

Титаника

530

Плака пета У – образна неригидна – лява и дясна

1

1250

0,00

0,00

Титаника

531

Заключваща плака за пета – лява и дясна

1

1420

0,00

0,00

Титаника

532

Метакарпална  ¼ тубуларна плака

1

700

0,00

0,00

Титаника

533

Дистална бедрена плака

1

1390

0,00

0,00

Титаника

534

Дистална бедрена плака (органичен контакт)

1

1770

0,00

0,00

Титаника

535

Проксимална тибиална плака

1

1350

0,00

0,00

Титаника

536

Проксимална тибиална плака(ограничен контакт)

1

1480

0,00

0,00

Титаника

537

Дистална тибиална плака

1

1390

0,00

0,00

Титаника

538

Дистална тибиална плака (ограничен контакт)

1

1480

0,00

0,00

Титаника

539

Кондилна плака

1

1390

0,00

0,00

Титаника

540

Широка права плака

1

1350

0,00

0,00

Титаника

541

Широка права плака(ограничен контакт)

1

1770

0,00

0,00

Титаника

542

Тясна права плака

1

1350

0,00

0,00

Титаника

543

Тясна права плака(ограничен контакт)

1

1770

0,00

0,00

Титаника

544

Заключваща тибиална L – плака

1

1330

0,00

0,00

Титаника

545

1/3 тубуларна плака за фибула

1

700

0,00

0,00

Титаника

546

Плака за фибула

1

700

0,00

0,00

Титаника

547

Плака за фибула (подсилена)

1

1010

0,00

0,00

Титаника

548

Канюлирани винтове Ф7

1

335

0,00

0,00

Титаника

549

DHS плака

1

1280

0,00

0,00

Титаника

550

DHS плака

1

1360

0,00

0,00

Титаника

551

DCS плака

1

1280

0,00

0,00

Титаника

552

Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка

1

1550

0,00

0,00

Титаника

553

Силиконова ендопротеза за пръст

1

1030

0,00

0,00

Титаника

554

Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен

1

1720

0,00

0,00

Титаника

555

Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран

1

1720

0,00

0,00

Титаника

556

Еластични ендери титаниеви

1

480

0,00

0,00

Титаника

557

Фемурален застопоряващ канюлиран пирон

1

1650

0,00

0,00

Титаника

558

Фемурален застопоряващ канюлиран, титаниев пирон със заключваща тапа

1

1800

0,00

0,00

Титаника

559

Бедрен реконструктивен къс пирон

1

1820

0,00

0,00

Титаника

560

Бедрен реконструктивен къс пирон със заключваща тапа

1

1900

0,00

0,00

Титаника

561

Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен

1

1850

0,00

0,00

Титаника

562

Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен с заключваща тапа

1

1980

0,00

0,00

Титаника

563

Тибиален титаниев пирон

1

1600

0,00

0,00

Титаника

564

Тибиален заключващ титаниев пирон със заключваща тапа

1

1750

0,00

0,00

Титаника

565

Киршнерови спици

1

24

0,00

0,00

Титаника

566

Комплект за Вебер

1

180

0,00

0,00

Титаника

567

Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес

1

1360

0,00

0,00

Титаника

568

Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.заключващи винтове

1

2200

0,00

0,00

Титаника

569

Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.закл.кортик.винта

1

2480

0,00

0,00

Титаника

570

Къс хумерален пирон “Телеграф” –  пирон и  5 бр.закл.сп.винта

1

2600

0,00

0,00

Титаника

571

РАМЕННА ЕНДОПРОТЕЗА   М20100010000003     

1

3200

1440

0,00

Титаника

572

M06061010000006

1

2970

2970

0,00

Титаника

573

M06061030000028

1

4600

2700

0,00

Титаника

574

M05053010000010

1

4300

1080

0,00

Титаника

575

Ацетабуларен кейдж

1

1080

0,00

0,00

Титаника

576

M05053020000010

1

4300

1080

0,00

Титаника

577

M05055010000007

1

3154

1080

0,00

Титаника

578

M05055010000007A

1

3354

1080

0,00

Титаника

579

M05055010000016

1

3478

1080

0,00

Титаника

580

M05055010000007Б

1

3434

1080

0,00

Титаника

581

M05055030000018

1

5068

1080

0,00

Титаника

582

M05055030000018А

1

6035

1080

0,00

Титаника

583

M05055030000018б

1

5220

1080

0,00

Титаника

584

M05055030000018в

1

4870

1080

0,00

Титаника

585

M05051030000016

1

2630

1435,6

0,00

Титаника

586

M05051010000013

1

2630

1358

0,00

Титаника

587

M05051010000008

1

2630

1358

0,00

Титаника

588

M05051030000028

1

2630

1435,6

0,00

Титаника

589

M05052020000010

1

3860

970

0,00

Титаника

590

M05052020000010А

1

3900

970

0,00

Титаника

591

M05052010000008

1

3820

1435,6

0,00

Титаника

592

M05052010000008А

1

3700

1435,6

0,00

Титаника

593

M05052010000017

1

3550

1435,6

0,00

Титаника

594

Vypro II(prolene+vicryl) Johnson&Johnson  6×11 cm

1

114

0,00

0,00

Иналаб 84

595

Vypro II(prolene+vicryl) Johnson&Johnson  122×10 cm

1

168

0,00

0,00

Иналаб 84

596

Prolene soft Prolene soft Mesh Ethico 15×15 cm

1

330

0,00

0,00

Иналаб 84

597

Prolene soft Mesh Ethicon 7,6×15 cm

1

320

0,00

0,00

Иналаб 84

598

Clavicle Locking Plates and Scew System, Titanium

1

1980

0,00

0,00

Генезис Хелт

599

 Distal Humerus Medial, Lateral and Y Locking Plates, With CombiHoles, Titanium and Screws

1

2046

0,00

0,00

Генезис Хелт

600

 Olecrenon Locking Plates, With CombiHoles, Titanium and Screws

1

1980

0,00

0,00

Генезис Хелт

601

 Proximal Anatomic Humerus Locking Plates,Proximal Universal Humerus Locking Plates,With CombiHoles, Titanium and Screws

1

2046

0,00

0,00

Генезис Хелт

602

Straight Humerus Locking Plates,With CombiHoles, Titanium and Screws 

1

2046

0,00

0,00

Генезис Хелт

603

 Proximal Radius Lucking Plates, With CombiHoles,TitaniuM With CombiHoles, Titanium and Screws

1

2046

0,00

0,00

Генезис Хелт

604

 Small Locking Unla And Radius Plates With CombiHoles, Titanium and Screws

1

1815

0,00

0,00

Генезис Хелт

605

 One-Third Locking Tubular Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws

1

1815

0,00

0,00

Генезис Хелт

606

 Dorsal Distal Locking Radius Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws

1

1980

0,00

0,00

Генезис Хелт

607

 Volar Locking Distal Radius Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws

1

2035

0,00

0,00

Генезис Хелт

608

 LC DCP FEMUR Broad Bone Locking CombiHole Plate,  With CombiHoles, Titanium  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

609

Distal Femur Locking Combihole Plates, Titanium,  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

610

Proximal Femur Combihole Locking Plates Titanium and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

611

LC DCP TIBIA Narrow Bone Locking Plates With CombiHoles, Titanium  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

612

Distal Medial-Lateral Locking Tibia Plate, CombiHoles, Titanium,  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

613

Proximal Tibia Locking Combihole Plates, Titanium,  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

614

Proximal Tibia Medial L Type Locking Plate, CombiHole, Titanium  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

615

Anatomic Distal Fibula Locking, CombiHoles Plates, Titanium  and Screws

1

2178

0,00

0,00

Генезис Хелт

616

Calcaneus Locking  CombiHoles Plates, Titanium  and Screws

1

1870

0,00

0,00

Генезис Хелт

617

High Tibia Osteotomy Locking Plates, CombiHole, Titanium  and Screws

1

2475

0,00

0,00

Генезис Хелт

618

CytroPes  Foot Repair Fusion Locking Plates Titanium  and Screws

1

1760

0,00

0,00

Генезис Хелт

619

SMALL PLATE  Titanium  and Screws

1

1265

0,00

0,00

Генезис Хелт

620

DHS & DCS Locking Plates System

1

2200

0,00

0,00

Генезис Хелт

621

Ø4.0-4.5mm Cannulated Screws

1

412,5

0,00

0,00

Генезис Хелт

622

Ø6.5mm Cannulated Screws

1

440

0,00

0,00

Генезис Хелт

623

Ø2.2-Ø2.7- Ø3.2-Ø3.2-Ø3.8-Ø5.0Compression Screws

1

660

0,00

0,00

Генезис Хелт

624

Kirschner  wire

1

66

0,00

0,00

Генезис Хелт

625

CERCLAGE WIRES AND SCREW

1

660

0,00

0,00

Генезис Хелт

626

PROXIMAL FEMORAL NAIL

1

2475

0,00

0,00

Генезис Хелт

627

FEMORAL NAIL

1

2475

0,00

0,00

Генезис Хелт

628

TIBIAL NAİL

1

2475

0,00

0,00

Генезис Хелт

629

TF-ERS Rail Fixator

1

2640

0,00

0,00

Генезис Хелт

630

TF-ERS FEMUR TIBIA Axial Fixators

1

2475

0,00

0,00

Генезис Хелт

631

TF-ERS HUMERUS Axial Fixators

1

2475

0,00

0,00

Генезис Хелт

632

TF-ERS Hand-Wrist Fixator

1

2310

0,00

0,00

Генезис Хелт

633

Finger Fixator

1

1980

0,00

0,00

Генезис Хелт

634

Tubular Fixator Systems

1

2970

0,00

0,00

Генезис Хелт

635

CABLE SYSTEM

1

632,5

0,00

0,00

Генезис Хелт

636

ANCHOR SUTURE NEEDLE

1

880

0,00

0,00

Генезис Хелт

637

DİSTAL TİBİA PİLON PLATE

1

2200

0,00

0,00

Генезис Хелт

638

DİSTAL RADIUS VOLAR PLUS

1

2145

0,00

0,00

Генезис Хелт

639

2,7 SCREW

1

51

0,00

0,00

Генезис Хелт

640

3,5-4,0-4,5  SCREW

1

60

0,00

0,00

Генезис Хелт

641

5,0-6,0-6,5  SCREW

1

72

0,00

0,00

Генезис Хелт

642

WİRELOCK

1

82,5

0,00

0,00

Генезис Хелт

643

TWO FRAME FULL RİNG İLİZAROV System

1

4500

0,00

0,00

Генезис Хелт

644

THREE FRAME FULL RİNG İLİZAROV System

1

5520

0,00

0,00

Генезис Хелт

645

TWO SPIDER FRAME FULL RING System

1

9840

0,00

0,00

Генезис Хелт

646

THREE SPIDER FRAME FULL RING System

1

13500

0,00

0,00

Генезис Хелт

647

EİGHT PLATE

1

2500

0,00

0,00

Генезис Хелт

648

BAPS COMPOSITE ANCHOR

1

1320

0,00

0,00

Генезис Хелт

649

Реконструктивен бедрен пирон с  дължина на импланта 220мм ф10и11мм

1

1640

0,00

0,00

Екос Медика

650

Реконструктивен бедрен пирон. Дълъг ляв и десен 355,370,385,400,415мм

1

1800

0,00

0,00

Екос Медика

651

Интрамедуларен хумерален пирон.

1

1510

0,00

0,00

Екос Медика

652

Интрамедуларен тибиален пирон. 

1

1610

0,00

0,00

Екос Медика

653

Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури.

1

1610

0,00

0,00

Екос Медика

654

Титаниева заключваща плака за дистален радиус.

1

1500

0,00

0,00

Екос Медика

655

Титаниева клавикуларна (hook) плака в комплект с 3,5мм титаниеви винтове

1

1280

0,00

0,00

Екос Медика

656

Калканеарна плака стоманена в комплект със спонгиозни 4мм винтове

1

1280

0,00

0,00

Екос Медика

657

Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус.

1

2084

0,00

0,00

Екос Медика

658

Титаниева заключваща плака за дистална тибия.

1

2100

0,00

0,00

Екос Медика

659

М05051030000031

1

2400

1435,6

0,00

Екос Медика

660

М06061030000013

1

4450

2700

0,00

Екос Медика

661

М06064010000005

1

6400

2700

0,00

Екос Медика

662

М06061030000014

1

6350

2700

0,00

Екос Медика

 

М05053020000019

1

4570

1080

0,00

Екос Медика

664

М05053030000043

1

5300

1080

0,00

Екос Медика

665

Отсъпка за избор на лекар ,съгл.Протокол на ОС

 

-150

     

666

Отсъпка за избор на екип съгл.Протокол на ОС

 

-150

     

667

Тазоб-а Ендоп-а individual, Biolox Delta,Hilock Line,Inlock Crosslink

1

15360

   

USS medica

668

Тазоб-а Ендоп-а individual,Biolox Delta,April,Biolox Delta

1

15360

   

USS medica

669

Кол-на Ендоп-а Origin Total Knee

1

10900

   

USS medica

670

⌀ 2,0-6,0 locking cortical screw

1

165

   

Генезис Хелт

671

⌀ 2,0-6,5  cortical screw

1

148,5

   

Генезис Хелт

672

ELASTIC NAIL

1

825

   

Генезис Хелт

673

HA coated Schanz Screw

1

300

0

0

Генезис Хелт

674

⌀ 6-5 см Schanz  Screw

1

300

0

0

Генезис Хелт

675

Бърз антигенен тест COVID-19

1

25

0

0

 

676

Фиброгастроскопия без анестезия

1

220

0,00

0,00

 

677

Фиброколоноскопия без анестезия

1

300

0,00

0,00

 

678

Фиброгастроскопия +Фиброколоноскопия с анестезия

1

500

0,00

0,00

 

679

Костен цимент със среден вискозитет и равномерна ф-а на полимеризация

1

150

0,00

0,00

Титаника

680

Заключващи плаки за метакарпални кости 1,5/2,0 мм.Титаниева плака за метакарпални кости и фаланги, комплект с винтове – дебелина на плаката 1мм; 1,3мм, 1,5 мм Форма – права, Т- форма, , Y-форма,кондилна, реконструктивна, подпорна, адаптивна, корективна, ротационна, миникондилна, мини Н плака. Отвори – от 4 до 12 отвора, кортикални винтове с цяла резба – диаметър 1,5 мм с дължина от 6 мм до 24 мм, диаметър 2,0 мм с дължина от 6 мм до 38 мм,; заключващи винтове – диаметър 1,5 мм с дължина от 6 мм до 24 мм; диаметър 2,0 мм с дължина от 6 мм до 30 мм;

1

912

0

0

Ви енд ди сървисис

681

Заключващи плаки за ходило 2,4/2,7 мм.Титаниева плака за ходило, комплект с винтове – дебелина на плаката 1,6; 1,8; 2,0 мм, Форма – права, Т- форма, , Y-форма,кондилна, L- форма, Х-форма, реконструктивна, . Отвори – от 2 до 10 отвора, кортикални винтове с цяла резба – диаметър 2,4 мм с дължина от 6 мм до 40 мм, диаметър 2,7 мм с дължина от 6 мм до 60 мм,; заключващи винтове – диаметър 2,4 мм с дължина от 6 мм до 30 мм; диаметър 2,7 мм с дължина от 6 мм до 60 мм; 1,8 мм пин – дължина от 10-30

1

1320

0

0

Ви енд ди сървисис

682

Заключваща плака за радиус 2,4/2,7.Титаниева заключваща плака за дистална лъчева кост, комплект с винтове – дебелина 1,7; 2,0; 2,3 мм, воларни, симетрични/асиметрични, леви/десни, широки/тесни. Ширина – 19,5;22; 25,5; Дължини 54,63,72, 81. Отвори – 7 в горната част, от 2 до 5 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;

1

1500

0

0

Ви енд ди сървисис

683

Титаниева компресивна заключваща плака за дистална лъчева кост, комплект с винтове – дебелина 1,8; мм, воларни, леви/десни, . Ширина – 8,5;Дължини 46,5; 55,; 64,5; 73,5; 82,5; 91,5; 100,5; 109,5; 118,5; 127,5 . Отвори – 8 в горната част, от 3 до 12 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40; Kanghui-Medtronic

1

1500

0

0

Ви енд ди сървисис

684

Титаниева компресивна заключваща T плака за дистална лъчева кост, комплект с винтове – дебелина 2; мм, воларни, леви/десни, . Ширина – 7,5;Дължини 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109, 117. Отвори – 5 в горната част, от 3 до 12 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;

1

1500

0

0

Ви енд ди сървисис

685

Титаниева заключваща дорзална L, T, компресивна плака, комплект с винтове – дебелина 1,5; 1,8; 2,0 мм, дължини 40, 42, 43, 48, 49,52,54, 57,66, 78, 90, 102 дясна/лява;Отвори – 2,3 в горната част, от 3 до 8 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;

1

1500

0

0

Ви енд ди сървисис

686

Титаниева заключваща компресивна плака за дистална латерална улна, комплект с винтове – дебелина 2,3 мм, дължини 57,66 мм;Отвори – 6 и 7 титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;

1

1500

0

0

Ви енд ди сървисис

687

3,5 титаниева, заключваща, компресивна плака – права с 4,5,6,7,8,9,10,11 или 12 отвора, дебелина на плаката 3,6мм, широчина 11мм, дължини на плаките от 51мм до 155мм (през 13мм). Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове

1

1620

0

0

Ви енд ди сървисис

688

3,5 титаниева заключваща компресивна плака за проксимален хумерус – къса с 3 отвора (84мм) или 5 отвора (108мм), дебелина на плаката 3,6мм, широчина на плаката 12мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове

1

1980

0

0

Ви енд ди сървисис

689

3,5 титаниева заключваща компресивна плака за проксимален хумерус – дълга с 5 отвора (132мм), 6 отвора (150мм), 8 отвора (186мм), 10 отвора (222мм) или 12 отвора (258мм), дебелина на плаката 3,6мм, широчина на плаката 12мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове

1

2100

0

0

Ви енд ди сървисис

690

2,7 / 3,5мм титаниева заключваща плака за дистален медиален хумерус, лява и дясна с 3+3, 3+5, 3+7, 3+9 отвора, с дължини 80мм, 106мм, 132мм, 158мм, 184мм, дебелина на плаката 3,2мм, широчина на плаката 11мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм) и 2,7мм от 6мм до 14мм, и от 16мм до 30мм (през 2мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1980

0

0

Ви енд ди сървисис

691

3,5 титаниева заключваща компресивна плака за олекранон, лява и дясна с 4, 6, 8, 10, 12 отвора, дължини от 112мм до 216мм (през 26мм) дебелина 3,2мм, широчина 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм) Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм. – комплект с винтове

1

1920

0

0

Ви енд ди сървисис

692

3,5 титаниева заключваща компресивна плака за ключица, тип кука, лява и дясна с 3+2 отвора, 3+3 отвора, 3+5 отвора и 3+7 отвора, и дължини 45мм, 55мм, 75мм, 95мм, дебелина на плаката 3,2мм, широчина 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1860

0

0

Ви енд ди сървисис

693

3,5 титаниева реконструктивна плака за ключица, S-обазна, лява и дясна с 6, 7, 8 отвора, и дължини 103,2мм, 113мм, 122,5мм, дебелина на плаката 3мм, широчина 10,5мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтовеKanghui-Medtronic

1

1860

0

0

Ви енд ди сървисис

694

3,5 титаниева заключваща компресивна плака за дистална тибия, лява и дясна с 4, 6, 8, 10, 12 или 14 отвора, дължини от 116мм, 142мм, 168мм, 194мм, 220мм, 246мм, дебелина на плаката 4,2мм, широчина на плаката 11,7мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1980

0

0

Ви енд ди сървисис

695

3,5 титаниева заключваща компресивна плака за дистална тибия, лява и дясна с 8+4, 8+6, 8+8 или 8+10 отвора, дължини от 116мм, 142мм, 168мм, 194мм, дебелина на плаката 4,2мм, широчина на плаката 13,7мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове

1

1980

0

0

Ви енд ди сървисис

696

3,5 титаниева заключваща компресивна плака, антеролатерална, L-образна, лява и дясна с 9, 11, 13, 15, 17 или 19 отвора, с дължини 117мм, 149мм, 181мм, 213мм, 245мм, 277мм, дебелина на плаката 4,2мм и широчина 14мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). -Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм комплект с винтове

1

1980

0

0

Ви енд ди сървисис

697

2,7 / 3,5мм титаниева заключваща плака за дистална фибула, лява и дясна с 5+3, 5+4, 5+5, 5+6, 5+7, 5+9, 5+11, 5+13, 5+15 отвора, с дължини 86мм, 99мм, 112мм, 125мм, 138мм, 164мм, 190мм, 216мм, 246мм, дебелина на плаката 2,5мм, широчина на плаката 10,5мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм) и 2,7мм от 6мм до 14мм, и от 16мм до 30мм (през 2мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1620

0

0

Ви енд ди сървисис

698

3,5 титаниева реконструктивна плака с 5 до 16 отвора и 18 отвора, с дължини 64мм, 77мм, 90мм, 103мм, 116мм, 129мм, 142мм, 155мм, 168мм, 181мм, 194мм, 207мм, 233мм, дебелина на плаката 3мм, и широчина 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1620

0

0

Ви енд ди сървисис

699

Заключваща титанеива плака за пета, лява и дясна с дължина 68мм и дебелина 2мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1800

0

0

Ви енд ди сървисис

700

Заключваща титанеива плака за таз, с 8,10,12,14,16 отвора, с дължини 94мм, 118мм, 142мм, 166мм, 190мм, дебелина на плаката 3мм, широчина на плаката 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове

1

1800

0

0

Ви енд ди сървисис

701

4,5/5,0 заключваща компресивна плака тясна – от 4 до 14отвора и 16 отвора, дължини 89мм, 107мм, 125мм, 143мм, 161мм, 179мм, 197мм, 215мм, 233мм, 251мм, 269мм, 287мм, дебелина на плаката 4,8мм, широчина на плаката 13,5мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм).Кортикални 4,5 с дължини 12-80 – комплект с винтове

1

1800

0

0

Ви енд ди сървисис

702

4,5/5,0 заключваща компресивна плака широка – от 6 до 18 отвора, дължини 107мм, 125мм, 143мм, 161мм, 179мм, 197мм, 215мм, 233мм, 251мм, 269мм, 287мм, 305мм, 323мм, дебелина на плаката 6мм, широчина на плаката 17,5мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм)Кортикални 4,5 с дължини 12-80 . – комплект с винтове

1

1800

0

0

Ви енд ди сървисис

703

4,5/5,0 заключваща компресивна плака за проксимална латерална тибия – 5, 7, 9, 11 и 13 отвора, дължини от 140мм до 300мм (през 40мм), дебелина на плаката 4,2мм, широчина на плаката 16мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм).Кортикални 4,5 с дължини 12-80

1

2040

0

0

Ви енд ди сървисис

704

4,5/5,0 заключваща компресивна плака за дистален фемур – 5, 7, 9, 11 и 13 отвора, дължини от 156мм до 316мм (през 40мм), дебелина на плаката 6мм, широчина на плаката 16мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм). -Кортикални 4,5 с дължини 12-80 комплект с винтове

1

2040

0

0

Ви енд ди сървисис

705

Титаниев проксимален бедрен пирон Къс проксимален бедрен пирон от титаниева сплав (Ti6Al4V) с проксимален диаметър Ø16,5мм и Ø9,3 Ø10, Ø11 или Ø12 дистален диаметър, дължина 170мм, 200мм или 240мм. Валгусен ъгъл 5° и шийно диафизарен ъгъл 130°. Проксимално заключване от спирално острие, което осигурява антиротационна стабилност, с размери – дължина от 70мм до 120мм (през 5мм) и диаметър Ø10,3. Дистално заключване от 1 бр. заключващ винт (динамично или статично) Ø4,5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм, или Ø5 – дължини 26мм и от 30мм до 110мм, през 5мм, (в зависисмост от дисталния диаметър на пирона). – комплект с винтове

1

1980

0

0

Ви енд ди сървисис

706

Дълъг проксимален бедрен пирон от титаниева сплав (Ti6Al4V) с проксимален диаметър Ø16,5мм и Ø9,5 Ø10, Ø11 или Ø12 дистален диаметър, дължини от 320мм до 440мм (през 20мм). Валгусен ъгъл 5° и шийно диафизарен ъгъл 130°. Проксимално заключване от спирално острие, което осигурява антиротационна стабилност, с размери – дължина от 70мм до 120мм (през 5мм) и диаметър Ø10,3. Дистално заключване от 1бр или 2 бр. заключващи винтове (динамично или статично) Ø4,5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм, или Ø5 – дължини 26мм и от 30мм до 110мм, през 5мм, (в зависисмост от дисталния диаметър на пирона). – комплект с винтове Kanghui-Medtonic

1

2160

0

0

Ви енд ди сървисис

707

Тибиален пирон с разширени индикации, с проксимален диаметър 11,5мм, проксимална извивка 10° и дължини от 260мм до 420мм (през 20мм) и дистален диаметър Ø8,3 Ø9, Ø10 или Ø11,5. Проксимално има 3 отвора в три равнини, разстоянието от проксималния край на пирона до проксималните отвори е съответно 15мм, 30мм и 40 мм. Проксимални заключващи винтове Ø5 с дължини от 26мм и от 30мм до 110мм, през 5мм. Дистално има 4 заключващи отвора, в две равнини. Дисталните заключващи винтове са Ø4,5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм- за пирони Ø8,3 Ø9, Ø10 и Ø5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм – за пирон Ø11,5. – комплект с винтове Kanghui-Medtrinic

1

2160

0

0

Ви енд ди сървисис

708

Титаниев пирон за артродеза на глезенна става, комплект с винтове – ляв и десен, диаметър в дисталния край 12 мм, проксимален диаметър 10 мм, 11 мм и 12 мм, с дължина 150 мм, 200 мм и 300 мм; канюлиран компресивен винт с диаметър 8 мм с дължина 14,5 мм; дистална тапа за пирон за артродеза на глезенната става с диаметър 12 мм с дължина +5 мм, +10 мм, +15 мм; заключващ самонарязващ титаниев винт с цяла резба с диаметър 5 мм, с дължина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм; заключващ самонарязващ титаниев винт с прекъсната резба с диаметър 5мм, с дължина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм

1

2880

0

0

Ви енд ди сървисис

709

Херниално полипропиленово платно 6/11

1

282

0

0

РСР

710

Херниално полипропиленово платно 15/15

1

300

0

0

РСР

711

Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3мм, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10см

1

1272

0

0

РСР

712

Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3мм, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15см

1

1476

0

0

РСР

713

Самозалепващо се полирезурбируемо платно за херниопластика , от монофиламентен полиестер  и полимер на млечна киселина, с размери 15х0,9см

1

474

0

0

РСР

714

Самозалепващо се полирезурбируемо платно за херниопластика , от монофиламентен полиестер  и полимер на млечна киселина, с размери 15х15см

1

474

0

0

РСР

715

Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг17мм обла игла

1

108

0

0

РСР

716

Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг17мм неоцветени

1

108

0

0

РСР

717

Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг26мм неоцветени

1

108

0

0

РСР

718

Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг27мм 

1

108

0

0

РСР

719

Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,15см,5/8,27мм 

1

108

0

0

РСР

720

Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден2/0,15см,1/2,27мм 

1

108

0

0

РСР

721

Кръгов съшивател с чупеща глава 26,29,32мм

1

840

0

0

Ка-М Медикъл

722

Линеен резач /ДЖИЯ/60,80мм

1

780

0

0

Ка-М Медикъл

723

Пълнител за линеен резач 60,80мм

1

300

0

0

Ка-М Медикъл

724

Прав съшивател45,60мм

1

780

0

0

Ка-М Медикъл

725

Пълнител за прав съшивател 45,60мм

1

300

0

0

Ка-М Медикъл

726

Хемороидален съшивател 32/33;33,34

1

840

0

0

Ка-М Медикъл

727

Ендоджия съшивател -тяло-160

1

900

0

0

Ка-М Медикъл

728

Пълнител за ендоджия 45,60мм/височина на скобите3,5 и 4,8мм

1

624

0

0

Ка-М Медикъл

729

Полипропиленово платно Mikroval 7,5 /15

1

270

0

0

Ка-М Медикъл

780

Полипропиленово платно Mikroval 15 /15

1

282

0

0

Ка-М Медикъл

781

Полипропиленово платно Mikroval 30/30

1

336

0

0

Ка-М Медикъл

782

Титаниево платно  Tio – mesh 10/15

1

372

0

0

Ка-М Медикъл

783

Титаниево платно  Tio – mesh 15/15

1

384

0

0

Ка-М Медикъл

784

Двукомпонентнво платно  Mikroval 10/15

1

720

0

0

Ка-М Медикъл

785

Двукомпонентнво платно  Mikroval 20 /30

1

1020

0

0

Ка-М Медикъл

786

Троакар 5,10 12мм

1

264

0

0

Ка-М Медикъл

787

Граспер

1

300

0

0

Ка-М Медикъл

788

Дисектор

1

300

0

0

Ка-М Медикъл

789

Ножица

1

300

0

0

Ка-М Медикъл

790

Еднократна Верес Игла 150мм

1

39,6

0

0

Ка-М Медикъл

791

Кожен съшивател

1

24

0

0

Ка-М Медикъл

792

Отстранител за скоби на кожен съшивател

1

20,4

0

0

Ка-М Медикъл

793

PАМЕННА ПРОТЕЗА UNIC ANATOMIC/TRAUMA 

1

4540

0

0

USS medica

794

PАМЕННА ПРОТЕЗА UNIC ANATOMIC/TRAUMA + GLENOID 

1

4780

0

0

USS medica

795

PАМЕННА ПРОТЕЗА UNIC REVERSE

1

5296

0

0

USS medica

796

TАЗОБ-А ЕНДОП-А SPS HA, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED   

1

5600

0

0

USS medica

797

TАЗОБ-А ЕНДОП-А SPS HA, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED 

1

5000

0

0

USS medica

798

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, METAL HEAD , SUNFIT, CI

1

4500

0

0

USS medica

799

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED 

1

5000

0

0

USS medica

800

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS Ц-НО, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM

1

3900

0

0

USS medica

801

TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED

1

4500

0

0

USS medica

802

KОЛ-НА ЕНДОП-А ROLFLEX TONIC PS FIX Ц-НА   

1

4600

0

0

USS medica

803

ТИБИАЛНО СТЕБЛО ROLFLEX

1

480

0

0

USS medica

804

ТИБИАЛЕН АУГМЕНТ ROLFLEX

1

480

0

0

USS medica

805

НУКЛЕОЛИЗА

1

1050

0

0

 

806

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПРАВА РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ

1

1500

0

0

AAP-Germany

807

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ                            

1

1720

0

0

AAP-Germany

808

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ХУК ПЛАКА, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ                                        

1

1720

0

0

AAP-Germany

809

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ            

1

2088

0

0

AAP-Germany

810

СИСТЕМА ЗА КОСТНО-ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАМЕННА НЕСТАБИЛНОСТ К-Т

1

1500

0

0

AAP-Germany

811

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПРАВА ПЛАКА 4,5ММ, ТЯСНА ИЛИ ШИРОКА СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ

1

1540

0

0

AAP-Germany

812

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПРАВА ПЛАКА 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ

1

1452

0

0

AAP-Germany

813

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ДОРЗОЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС 2,7/3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ            

1

1992

0

0

AAP-Germany

814

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС 2,7/3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ            

1

1992

0

0

AAP-Germany

815

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН 2,7/3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ            

1

1992

0

0

AAP-Germany

816

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС 2.5MM

1

1560

0

0

AAP-Germany

817

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС 2.4/2.7MM

1

1560

0

0

Medimetal-Hungary

818

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР 4,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ 

1

2292

0

0

AAP-Germany

819

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА  ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ/4,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ

1

2088

0

0

AAP-Germany

820

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА  МЕДИАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ

1

1720

0

0

AAP-Germany

821

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ         

1

2088

0

0

AAP-Germany

822

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА АНТЕРОЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ

1

2088

0

0

AAP-Germany

823

КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ТУБУЛАРНА, ПЛАКА 3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ   

1

1450

0

0

AAP-Germany

824

К-Т АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПЕТА 2.7/3.5MМ    

1

1720

0

0

Medimetal-Hungary

825

КОМПЛЕКТ ИНТРАМОДУЛАРЕН ИЛИ ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРАЛЕН ПИРОН 

1

1800

0

0

Medimetal-Hungary

826

КОМПЛЕКТ ФЕМОРАЛЕН ПИРОН 2 В 1 С ОПЦИЯ ЗА ЕДИН ФИКСИРАН ВИНТ ИЛИ ДВА СВОБОДНИ ВИНТА В ОБЛАСТТА НА ТРОХАНТЕРА

1

1900

0

0

МСМ-Germany

827

К-Т ТИБИАЛЕН ПИРОН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАЛНО ФИКСИРАНЕ НА НАСОЧВАЩА РАМКА                           

1

1860

0

0

МСМ-Germany

828

Канюлиран винт с Ф2.0 до Ф7,5

1

360

0

0

AAP-Germany

829

КОМПЛЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПЛАСТИКА) НА ПКВ                 

1

2180

0

0

SBM

830

КОМПЛЕКТ ЗА ПЛАСТИКА НА ПКВ, ОТ 2 СИСТЕМИ ЗА ФИКСАЦИЯ       

1

2180

0

0

SBM

831

БИОРЕЗОРБИРУЕМ ВИНТ LIGAFIX

1

1800

0

0

SBM

832

КАНЮЛИРАН ТИТАНИЕВ ВИНТ  HCS  3.00 мм.

1

850

0

0

Zimmer Biomet

833

Костно заместващо вещество – Гранула 16сс   /2*8

1

800

0

 

Титаника 2008

834

Костно заместващо вещество – Гранула 20сс  / 2*10

1

830

0

 

Титаника 2008

835

Костно заместващо вещество – Стик 5*5*10  – 2бр

1

650

0

 

Титаника 2008

836

Костно заместващо вещество – Стик 5*5*10  – 4бр

1

680

0

 

Титаника 2008

837

Костно заместващо вещество – Стик 5*5*20  – 2бр

1

680

0

 

Титаника 2008

838

Костно заместващо вещество – Стик 5*5*20  – 4бр

1

720

0

 

Титаника 2008

839

Костно заместващо вещество – Клин 8 мм

1

810

0

 

Титаника 2008

840

Костно заместващо вещество – Клин 10 мм

1

810

0

 

Титаника 2008

841

Костно заместващо вещество – Клин 12 мм

1

810

0

 

Титаника 2008

842

In oss инжекция  заместващо вещество –

1

810

0

 

Титаника 2008

843

Импланти закорекция на плоскостъпие – H-plate

к-т

2200

0

 

ВЕС Корект

844

ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 24 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.5мм, брой скоби-18, височина на затворен клипс-1.8мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 15мм;

1

1200,00

0

 

Ка-М Медикъл

845

ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 26 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.8мм, брой скоби-20, височина на затворен клипс-2.0мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 17мм;

1

1200,00

0

 

Ка-М Медикъл

846

ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 29 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.8мм, брой скоби-24, височина на затворен клипс-2.0мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 20мм;

1

1200,00

0

 

Ка-М Медикъл

847

ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 32 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-5.0мм, брой скоби-30, височина на затворен клипс-2.2мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 24мм;

1

1200,00

0

 

Ка-М Медикъл

848

ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 30ММ и вградена глава.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

849

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 30ММ С ИНДИКАТОР. Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 11.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

850

ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 45ММ и вградена глава.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

851

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 45ММ С ИНДИКАТОР . Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 15.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

852

ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 60ММ и вградена глава.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

853

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 60ММ С ИНДИКАТОР. Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 21.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

854

ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

855

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм, брой скоби 64. Дължина на разреза-56мм.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

856

ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

857

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм. Четири реда скоби.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 64. Дължина на разреза-56мм.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

858

ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

859

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм. Четири реда скоби.Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм, брой скоби 84. Дължина на разреза-76мм.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

860

ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка.

1

1180,00

0

 

Ка-М Медикъл

861

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм. Четири реда скоби.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 84. Дължина на разреза-76мм.

1

576,00

0

 

Ка-М Медикъл

862

Отстъпка за избор на лекар в сектор Урология при смяна на стент и кнтролна цистоскопия без биопсия съгл.Протокол на ОС

1

-400

0

   

863

3,5 Заключваща реконструктивна права плака – за заключващи винтове 3,5 и незаключващи компресивни винтове 3,5 – титаний

1

1450

0,00

0,00

Ай фарма

864

3,5 Заключваща плака за олекранон – анатомично контурирана, реконструктивна  , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний

1

1800

0,00

0,00

Ай фарма

865

3,5 Заключваща плака за дистална медиална тибия –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 3,5 и незаключващи компресивни винтове 2,7 / 3,5 – титаний

1

1900

0,00

0,00

Ай фарма

866

3,5 Заключваща плака за ключица – анатомично контурирана, реконструктивна , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний с размери от 7 до 12 отвора

1

1650

0,00

0,00

Ай фарма

867

3,5 Заключваща плака за проксимален хумерос (ФИЛОС) – анатомично контурирана, реконструктивна  , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний с размери от 3 до 12 отвора

1

1900

0,00

0,00

Ай фарма

868

2,4 Заключваща Т-плака за радиус с 5 отвора в главата –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний Лява и дясна / с размери от 3 до 5 отвора

1

1500

0,00

0,00

Ай фарма

869

Уникондиларна колянна ендопротеза

1

3570,0

1500,00

0,00

Титаника

870

Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки

1

5570,0

2700,00

0,00

Титаника

871

Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие.

1

5110,0

1080,00

0,00

Титаника

872

Ацетабуларен кейдж

1

1850,0

 

0,00

Титаника

873

Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната тазова геометрия

1

5110,0

1080,00

0,00

Титаника

874

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация

1

3660,0

1080,00

0,00

Титаника

875

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава

1

4020,0

1080,00

0,00

Титаника

876

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава

1

4140,0

1080,00

0,00

Титаника

877

Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава

1

4100,0

1080,00

0,00

Титаника

878

Циментна двуполюсна протеза

1

3440,0

1435,00

0,00

Титаника

879

Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава

1

3290,0

1358,00

0,00

Титаника

880

Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло

1

3290,0

1358,00

0,00

Титаника

881

Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и  циментна капсула

1

3440,0

1435,00

0,00

Титаника

882

Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

1

4670,0

970,00

0,00

Титаника

883

Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация

1

4710,0

970,00

0,00

Титаника

884

Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация.

1

4630,0

1435,00

0,00

Титаника

885

Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28

1

4510,0

1435,00

0,00

Титаника

886

Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и худриксапатит с Би – артикуларна глава

1

4360,0

1435,60

0,00

Титаника

887

Стабилизираща плака за трохантер

1

1040,0

 

0,00

Титаника

888

Костен цимент с нисък вискозитет и равномерна фаза на полимеризация

1

135,0

 

0,00

Титаника

889

Костен цимент със среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация

1

170,0

 

0,00

Титаника

890

Циментен рестриктор

1

120,0

 

0,00

Титаника

891

Циментен рестриктор

1

150,0

 

0,00

Титаника

892

Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника

1

140,0

 

0,00

Титаника

893

Тазобедрен спейсър тип “Мюлер”

1

3020,0

 

0,00

Титаника

894

Тазобедрен спейсър тип “Чарнли”

1

3020,0

 

0,00

Титаника

895

Тазобедрен спейсър тип “Чарнли”XL

1

3120,0

 

0,00

Титаника

896

Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове

1

1550,0

 

0,00

Титаника

897

Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част.

1

1670,0

 

0,00

Титаника

898

Заключваща плака за проксимален хумерус

1

1610,0

 

0,00

Титаника

899

Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна

1

1625,0

 

0,00

Титаника

900

Стандартна реконструктивна плака материал

1

1615,0

 

0,00

Титаника

901

Заключваща реконструктивна плака

1

1615,0

 

0,00

Титаника

902

Заключваща плака за пета – лява и дясна

1

1810,0

 

0,00

Титаника

903

Метакарпална  ¼ тубуларна плака

1

1040,0

 

0,00

Титаника

904

Дистална бедрена плака

1

1830,0

 

0,00

Титаника

905

Проксимална тибиална плака

1

1690,0

 

0,00

Титаника

906

Дистална тибиална плака

1

1830,0

 

0,00

Титаника

907

Широка права плака

1

1830,0

 

0,00

Титаника

908

Тясна права плака

1

1830,0

 

0,00

Титаника

909

Заключваща тибиална L – плака

1

1690,0

 

0,00

Титаника

910

1/3 тубуларна плака за фибула

1

950,0

 

0,00

Титаника

911

Канюлирани винтове Ф7

1

400,0

 

0,00

Титаника

912

DHS плака

1

1725,0

 

0,00

Титаника

913

DCS плака

1

1725,0

 

0,00

Титаника

914

Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка

1

1700,0

 

0,00

Титаника

915

Силиконова ендопротеза за пръст

1

1110,0

 

0,00

Титаника

916

Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен

1

1950,0

 

0,00

Титаника

917

Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран

1

2120,0

 

0,00

Титаника

918

Еластични ендери титаниеви

1

560,0

 

0,00

Титаника

919

Фемурален застопоряващ канюлиран пирон

1

2190,0

 

0,00

Титаника

920

Бедрен реконструктивен къс пирон

1

2290,0

 

0,00

Титаника

921

Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен

1

2320,0

 

0,00

Титаника

922

Тибиален титаниев пирон

1

2140,0

 

0,00

Титаника

923

Киршнерови спици

1

100,0

 

0,00

Титаника

924

Комплект за Вебер

1

360,0

 

0,00

Титаника

925

Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес

1

1730,0

 

0,00

Титаника

926

Заключваща плака за ключица (клавикула) лява и дясна

1

1416,7

 

0,00

Титаника

927

Заключваща плака за олекранон лява и дясна

1

1750,0

 

0,00

Титаника

928

Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна, 2.4мм

1

1545,0

 

0,00

Титаника

929

Къс хумерален пирон “Телеграф” – включва пирон и 5 бр.заключващи винтове

1

2350,0

 

0,00

Титаника

930

Къс хумерален пирон “Телеграф” – включва пирон и                                 5 бр.заключващи винтове кортикални.

1

2630,0

 

0,00

Титаника

931

Къс хумерален пирон “Телеграф” – включва пирон и                                 5 бр.заключващи винтов спонгиозни.

1

2750,0

 

0,00

Титаника

932

Раменна Аrrow anatomical  протеза  включваща:  безциментно стебло, центрирана или ексцентрична глава.

1

3900,0

1440,00

0,00

Титаника

933

Раменна Аrrow anatomical  протеза  включва – безциментно стебло,центрирана или ексчентрична глава и костен цимент.                                                                       

1

4035,0

1440,00

0,00

Титаника

934

Раменна Аrrow anatomical  протеза  включва – безциментно стебло,центрирана или ексчентрична глава и костен цимент и сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент.                                                                    

1

4385,0

1440,00

0,00

Титаника

935

Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт и два спонгиозни винта.

1

6200,0

1440,00

0,00

Титаника

936

Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта , сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент.

1

6685,0

1440,00

0,00

Титаника

967

Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт.

1

8050,0

1440,00

0,00

Титаника

938

Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3 бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт,сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент.

1

8535,0

1440,00

0,00

Титаника

939

Трипътен, следоперативен катетър от мек материал с централен отвор на върхът, предназначен за водач.Латексова сърцевина и твърдо силиконово покритие отвътре и отвън.Луменът на катетъра се поддържа от пластмасова спирала в латексовата сърцевина.Тип на катетъра “Nelaton”.Размери на катетъра 18 Ch., 20 Ch., 22 Ch. и 24 Ch.Дължина на катетъра 40 см.Размер на балона от 30 мл. до 80 мл. в зависимост от размера на катетъра.

1

36.00

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

940

Трипътен, следоперативен катетър от мек материал.Латексова сърцевина и твърдо силиконово покритие отвътре и отвън.Луменът на катетъра се поддържа от пластмасова спирала в латексовата сърцевина.Тип на катетъра “Дюфор”.Размери на катетъра 20 Ch., 22 Ch. .Дължина на катетъра 40 см.Размер на балона от 30 мл. до 80 мл. в зависимост от размера на катетъра.

1

36.00

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

941

Двупътен МЕК силиконов катетър.Престой в организма до 3 месеца.Опаковката съдържа 1 бр. Катетър и 1 бр. Тапа. Размери на катетъра 16 СН, 18 Ch., 20 Ch., 22 Ch. и 24 Ch

1

20.40

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

942

Уретерален стент без водач/1 месец/

1

45.00

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

943

Уретерален стент с водач/1 месец/

1

63.00

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

944

Нефростомен дрен. Катетър 10.5Fr/28cm

1

55.80

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

945

Нефростомен дрен. Катетър 8Fr/34cm

1

55.80

0,00

0,00

USOVISION-GERMANY

946

FASTIN Титаниев 5mm

1

750

0,00

0,00

Фаркол АД

947

HEALIX Титаниев 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm

1

850

0,00

0,00

Фаркол АД

948

HEALIX Резорбируем 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm

1

850

0,00

0,00

Фаркол АД

949

GRYPHON – РЕЗОРБИРУЕМ

3mm

1

850

0,00

0,00

Фаркол АД

950

MICHRO Anchor – ТИТАНИЕВ

1,3mm

1

850

0,00

0,00

Фаркол АД

951

Крос пин сет за въстановяване на ПКВ Rigidfix® Femoral ST, Rigidfix® Femoral BT

1

2200

0,00

0,00

Фаркол АД

952

Сет за въстановяване на ПКВ RIGIDLOOP™Adjustable

1

2200

0,00

0,00

Фаркол АД

953

Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ

1

800

0,00

0,00

Фаркол АД

954

Съшивател за менискус

1

1000

0,00

0,00

Фаркол АД

955

Eлектроди с променлива радиочестотна характеристика

1

600

0,00

0,00

Фаркол АД

956

Тибиален пирон титаниев с разширени индикации анатомично контуриран

1

2400

0,00

0,00

Фаркол АД

957

Проксимален фемурален пирон

1

2400

0,00

0,00

Фаркол АД

958

Проксимален фемурален пирон дълъг

1

2600

0,00

0,00

Фаркол АД

959

Заключваща плака за дистален радиус воларна

1

2000

0,00

0,00

Фаркол АД

960

Заключваща плака за дистален радиус дорзална

1

1800

0,00

0,00

Фаркол АД

961

Заключваща плака за проксимален хумерус 3,5 Philos

1

2200

0,00

0,00

Фаркол АД

962

1/3 Тубуларна плака

1

1320

0,00

0,00

Фаркол АД

963

LCP 1/3 Тубуларна плака

1

1560

0,00

0,00

Фаркол АД

964

Рекунструктивна плака 3,5

1

1560

0,00

0,00

Фаркол АД

965

LCP Права плака 3,5

1

1560

0,00

0,00

Фаркол АД

966

Титаниев еластичен пирон TEN

1

650

0,00

0,00

Фаркол АД

967

Титаниве винт тип “Хърбърт” 1,5мм

1

600

0,00

0,00

Фаркол АД

968

Мини плака

1

1200

0,00

0,00

Фаркол АД

969

Артродезен пирон за глезен

1

3300

0,00

0,00

Фаркол АД

970

Канюлиран винт 4,5мм

1

390

0,00

0,00

Фаркол АД

971

Канюлиран винт 6,5мм

1

450

0,00

0,00

Фаркол АД

972

LISS плака за дистално бедро

1

2700

0,00

0,00

Фаркол АД

973

LISS плака за латерална проксимална тибия

1

2700

0,00

0,00

Фаркол АД

974

Лапароскопска дръжка

1

1500

0,00

0,00

Ултра -Сижън

975

Такса ползване Ултразвуков /УЗ/ нож

1

300

0,00

0,00

 

976

Лазерно влакно

1

350

0,00

0,00

OTU Medical

977

Уретероскоп OT U – 100 флексибилен

1

2500

0,00

0,00

OTU Medical

978

Отсъпка за лазерно влакно,съгл.Протокол на ОС

 

– 150

     

979

Отсъпка за Уретероскоп OT U – 100 флексибилен ,съгл.Протокол на ОС

 

– 2000

     

980

Лапароскопски сет за жлъчка

1

1400

0,00

0,00

PСР

981

Лапароскопски сет за херния

1

1473

0,00

0,00

PСР

982

Лапароскопски клипси L/XL

1

120

0,00

0,00

PСР

983

Херниално полипропиленово платно  6/11

1

489

0,00

0,00

PСР

984

Херниално полиппропиленово платно   15 /15

1

513

0,00

0,00

PСР

985

Троакари за еднократна употреба с прозрачна  канюла, с автоматично защитено линейно острие, с клапа за задържане на газ, 5мм диаметър; 100мм гладка канюла

1

320

0,00

0,00

PСР

986

Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12 мм диаметър, 100 мм канюла

1

320

0,00

0,00

PСР

987

1/3 тубуларна плака – незаключваща ф 3.5- МЕДИЦИНСКА СТОМАНА

1

1050

0,00

0,00

ортомед трей

988

1/3 тубуларна плака – незаключваща ф 3.5- ТИТАНИЕВА СПЛАВ

1

1320

0,00

0,00

ортомед трей

989

1/3 тубуларна плака – заключваща ф 3.5- МЕДИЦИНСКА СТОМАНА

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

990

1/3 тубуларна плака – заключваща ф 3.5- ТИТАНИЕВА СПЛАВ

1

1500

0,00

0,00

ортомед трей

991

Незаклющваща реконструктивна плака – извита  ф 3.5-МЕД. СТОМАН

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

992

Незаклющваща реконструктивна плака – извита  ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ

1

1740

0,00

0,00

ортомед трей

993

Заключваща стандартна реконструктивна плака ф 3.5-МЕД. СТОМАН

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

994

Заключваща стандартна реконструктивна плака ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ

1

1452

0,00

0,00

ортомед трей

995

Заключваща плака за проксимален хумерус 3.5- МЕД. СТОМАН

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

996

Заключваща плака за проксимален хумерус 3.5- ТИТА. СПЛАВ

1

1950

0,00

0,00

ортомед трей

997

Заключваща DCP плака ф 3.5- МЕДИЦИНСКА СТОМАНА

1

1464

0,00

0,00

ортомед трей

998

Заключваща DCP плака ф 3.5-  ТИТАНИЕВА СПЛАВ

1

1560

0,00

0,00

ортомед трей

999

Заключваща плака  Calcaneus  лява и дясна ф 3.5- МЕД. СТОМАН

1

1404

0,00

0,00

ортомед трей

1000

Заключваща плака  Calcaneus  лява и дясна ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ

1

1722

0,00

0,00

ортомед трей

1001

Заклюваща плака  Clavicle лява и дясна ф 3.5- МЕД. СТОМАН

1

1584

0,00

0,00

ортомед трей

1002

Заклюваща плака  Clavicle лява и дясна ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ

1

1680

0,00

0,00

ортомед трей

1003

Заклюваща плака Olecranon лява и дясна ф 3.5- МЕД. СТОМАН

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

1004

Заклюваща плака Olecranon лява и дясна ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ

1

1842

0,00

0,00

ортомед трей

1005

Заклюваща плака за дистален фемур – лява и дясна – ф 4.5 / 5- МЕД. СТОМАН

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

1006

Заклюваща плака за дистален фемур – лява и дясна – ф 4.5 / 5-  ТИТА. СПЛАВ

1

1950

0,00

0,00

ортомед трей

1007

Заклюваща плака за дистална тибия ф 3.5 – лява и дясна-  МЕД. СТОМАН

1

 

0,00

0,00

ортомед трей

1008

Заклюваща плака за дистална тибия ф 3.5 – лява и дясна-  ТИТА. СПЛАВ

1

1950

0,00

0,00

ортомед трей

1009

Заключваща плака за проксимална латерална тибия ф 4.5 / 5 – МЕД. СТОМАН

1

1698

0,00

0,00

ортомед трей

1010

Заключваща плака за проксимална латерална тибия ф 4.5 / 5 – ТИТА. СПЛАВ

1

1950

0,00

0,00

ортомед трей

1011

Заключващи мини плаки титаниеви- ТИТА. СПЛАВ

1

1640

0,00

0,00

ортомед трей

1012

Заключващи анатомично извита плака за радиус – ТИТА. СПЛАВ

1

1998

0,00

0,00

ортомед трей

1013

Остоесинтезен титаниев еластичен пирон

1

600

0,00

0,00

ортомед трей

1014

Хумерален титаниев  пирон, къс – ляв и десен

1

1944

0,00

0,00

ортомед трей

1015

Дълъг хумерален титаниев неканюлиран пирон

1

1980

0,00

0,00

ортомед трей

1016

Остоесинтезен  тибиален интрамедуларен титаниев пирон 

1

2202

0,00

0,00

ортомед трей

1017

Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон – Титаниев

1

2256

0,00

0,00

ортомед трей

1018

ПИРОН ЗА ПЕТА

1

2202

0,00

0,00

ортомед трей

 

КОСТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ

РЕФ.Номер

 

0,00

0,00

ортомед трей

1019

Glassbone Гранули

GB05.1/05-U

684

0,00

0,00

ортомед трей

1020

 

GB05.1/1-U

714

0,00

0,00

ортомед трей

1021

 

GB05.1/5

954

0,00

0,00

ортомед трей

1022

 

GB1.3/1-U

714

0,00

0,00

ортомед трей

1023

 

GB1.3/5

954

0,00

0,00

ортомед трей

1024

 

GB1.3/10

1098

0,00

0,00

ортомед трей

1025

 

GB1.3/16

1290

0,00

0,00

ортомед трей

1026

Glassbone инжекционна паста

GB-IP1.0

924

0,00

0,00

ортомед трей

1027

 

GB-IP2.5

1032

0,00

0,00

ортомед трей

1028

 

GB-IP5.0

1158

0,00

0,00

ортомед трей

1029

 

GB-IP10*

1206

0,00

0,00

ортомед трей

1030

ОРТОПЕДИЧЕН ЦИМЕНТ 40g, СТАНДАРТЕН ВИСКОЗИТЕТ – G140

1

72

0,00

0,00

ортомед трей

1031

ОРТОПЕДИЧЕН ЦИМЕНТ 40g, НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ – G340

1

72

0,00

0,00

ортомед трей

1032

ОРТОПЕДИЧЕН ЦИМЕНТ 40g + GENTAMICIN, НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ – G3A40

1

84

0,00

0,00

ортомед трей

1033

SUPRABONE 1CC

1

577,5

0,00

0,00

Генезис Хелт

1034

SUPRABONE 5CC

1

759

0,00

0,00

Генезис Хелт

1035

SUPRABONE 10CC

1

1056

0,00

0,00

Генезис Хелт

1036

SUPRABONE GRANUL 15CC

1

1089

0,00

0,00

Генезис Хелт

1037

SUPRABONE GRANUL 30CC

1

1386

0,00

0,00

Генезис Хелт

1038

Синтетична резорбируема дура  – ReDura RDS 3

1

1080

0,00

0,00

Global Medical

1039

Синтетична резорбируема дура  – ReDura RDS 4

1

1440

0,00

0,00

Global Medical

1040

Синтетична резорбируема дура  – ReDura RDS 5

1

1680

0,00

0,00

Global Medical

1041

Синтетична резорбируема дура  – ReDura RDS 6

1

1800

0,00

0,00

Global Medical

1042

Синтетична резорбируема дура  – ReDura RDS 7

1

2280

0,00

0,00

Global Medical

1043

Синтетична резорбируема дура  – ReDura RDS 8

1

2040

0,00

0,00

Global Medical

1044

Титаниев аневризмален клип

1

1590

0,00

0,00

Global Medical

1045

Антиадхезионен гел 1.5 мл

1

1080

0,00

0,00

Global Medical

1046

Антиадхезионен гел 3 мл

1

1680

0,00

0,00

Global Medical

1047

Антиадхезионен гел 5 мл

1

1920

0,00

0,00

Global Medical

1048

Мрежа за краниопластика – 4 винта

1

1440

0,00

0,00

Global Medical

1049

Мрежа за краниопластика – 8 винта

1

2400

0,00

0,00

Global Medical

1050

Мрежа за краниопластика – 10 винта 10/15

1

2796

0,00

0,00

Global Medical

1051

Мрежа за краниопластика – 10 винта 15/15

1

3192

0,00

0,00

Global Medical

1052

Комплект 2 броя КАЛВАРИУМ ПЛАКА 6 ОТВОРА

1

990

0,00

0,00

Global Medical

1053

Комплект 3 броя КАЛВАРИУМ ПЛАКА 6 ОТВОРА

1

1386

0,00

0,00

Global Medical

1054

Предна шийна стабилизация РЕЕК кейдж

1

2400

0,00

0,00

Global Medical

1055

Предна шийна стабилизация РЕЕК кейдж с вградена плака

1

3180

0,00

0,00

Global Medical

1056

Шийна плака TRYPTIK 2 C-plate

1

3180

0,00

0,00

Global Medical

1057

Шиeн кейдж  TRYPTIK  CА-и Шийна плака TRYPTIK 2 C-plate

1

5040

0,00

0,00

Global Medical

1058

Шиeн кейдж  със заместител  TRYPTIK 2 C-plate+

1

5040

0,00

0,00

Global Medical

1059

Външен вентрикуларен дренаж с дренажна торба 700мл

1

1920

0,00

0,00

Global Medical

1060

Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане

1

3000

0,00

0,00

Global Medical

1061

Система за вертебропластика + костен цимент с 2 канюли

1

2400

0,00

0,00

Global Medical

1062

Система за кифопластика + костен цимент с 1 балон катетър

1

3300

0,00

0,00

Global Medical

1063

костен цимент за кифо и вертебропластика с удължено време за работа

1

960

0,00

0,00

Global Medical

1064

Система за торако лумбална стабилизация ROMEO 2 къса, 4 винта

1

5850

0,00

0,00

Global Medical

1065

Система за торако лумбална стабилизация ROMEO 2 средна, 6 винта

1

7500

0,00

0,00

Global Medical

1066

Система за торако лумбална стабилизация ROMEO 2 средна, 8 винта

1

8250

0,00

0,00

Global Medical

1067

Система за торако лумбална стабилизация ROMEO 2 дълга, 10 винта

1

9900

0,00

0,00

Global Medical

1068

Система за торако лумбална стабилизация ROMEO 2 дълга, 12 винта

1

12000

0,00

0,00

Global Medical

1069

Конектори за транспедикуларна стабилизация – прав,многоъгълен

1

1440

0,00

0,00

Global Medical

1070

Игла за вертебропластика BIOPSYBE LL

1

120

0,00

0,00

Global Medical