МЦ ” ЕВРОМЕДИКС “ООД – EUROMEDIX Ltd.
                                                 ЦЕНОВА ЛИСТА / PRICE LIST /  ЛЕВА – BGN – Bulgarian Levs /
общи услуги и манипулации / general services /
1 преглед от лекар / medical examination /  7.30 –  1930 h 120
2 преглед от лекар / medical examination / 19.30 –  730 h 140
3 контролен преглед /folow up medical examination/ 60
4 преглед от специалист /consultation with specialist/ 150
5 оформяне на документи за застраховател 40
6 определяне на кръвна група  / blood type determination / 50
7 поставяне на НГС / putting nasal gastric tube / 90
8 стомашна промивка / stmach washing / 80
9 отоскопия 80
10 поставяне на газава тръба / putting gas tube / 40
11 катетаризация на пикочен мехур жени / catheterization of urinary blader  / 50
12 промивка на уретрален катетър / urethral catheter washing / 20
13 подкожна инжекция / subcutaneus injection , intramuscular injection / 20
14 венозна инжекция  / intravenous injection / 30
15 интраартериална инжекция / intraarterial injection,puncture / 36
16 вътреставна инжекция / intra articular puncture – injection icl. lavage/ 120
17 поставяне на централен венозен катетър  / central vein cathrter / 100
18 венозен катетър – абокат / putting vein catheter – abocat / 30
19 венозна инфузия / intravenous drip 500 ml /per hour ; antibiotic – 30 min 80
20 кръвопреливане  / blood transfusion , including a direct sample , the price is without the blood / 120
21 алергичен тест – за всяка проба по / scarification epicutaneus antibiotic test – each / 25
22 инхалация на медикамент / inhalation  of medicine / 20
23 Промивка на ухо /ear lavage/ 50
24 венозна инфузия / intravenous drip 500 ml /per hour ; antibiotic – 30 min 80
25 индивидуален сестрински пост – 24 ч. / individual nurse care  per 24 h – speaking the home langvage of the patient / 150
26 обработка и превръзка на рана до 4 см / first treatment of  superficial wound up to 4 cm / 80
27 обработка и превръзка на рана над 4 см / first treatment of a big , deep and long wond  more than 4 cm 120
28 изpязване и шев на малка / голяма рана  / cutting and suture of small / big wond / 152/290
29 смяна на превръзка / dressing of wond / 30
30 сваляне на конци от оперативна рана / remuval of stiches / 50
31 ЕКГ / electocardiografy / 100
32 инцизия на абцес или флегмон  / incision of a shirt-stud abscess / cutting oa a subfascial abscess / 195/295
33 инцизия на подкожен панарициум / incision of hypodermic panaritium / 145
34 наместване луксация – неоперативно / reposition of an arm / elbow / knee dislocation 250
35 мануална репозиция на / manual reposition / small – medium – large  / broken bone 180/250
36 гипс – ,среден,голям / plaster splint –  , medium . Large / 180/240
37 мека имобилизация /soft immobilization/ 40
38 медицинско наблюдение в МЦ за 1 час
39 Лабораторни изследвания / Laboratory investigations/
40 кръвна картина автоматично  / blood tests-leuc,Er,Hb,Ht,Wg.clotting time,biochemical investigation of blood 12 всеки/each
41 Диферинциална кръвна картина / Diferential blood counting / 40
42 СУЕ / blood sedimentation rate / 12
43 време на кървене / bleeding time / 8
44 протромбиново време / protrombin time / 12
45 фибриноген / fibrinogen / 12
46 биохимия – рН, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген / Ph, total protein,glucose,………/ 12
47 изследване урина  / urine tests / 40
48 кръвно-газов анализ / blood gas analysis / 100
49 образна диагностика / X-ray investigations /
50 рентгенографии бял дроб, сърце, таз, ребра, корем, череп / X-ray puicture – pulmo,heart,pelvis,abdomen,skull / 90
51 рентгенографии крайници – кости и стави / X-ray of limbs – one side proection / 80
52 комплексна ехография на горната част на корема / ultrasound investigation of the whole abdomen / 190
53
54 Медицински транспорт / Medical transport / 4/per km
55 Медицински транспорт с реанимобил  / Medical transport with doctor/ 6/per km
56 PVC гипс – на ролка / PVC plaster immobilization material – per 1 packet / 40
57
58 Локaлна анестезия /Local anesthesia/ 80
58 Регионална анестезия  /Regional anesthesia/ 230
59 Венозна анестезия  /Intravenous anesthesia/ 450
60 Паравертебрална анестезия 190