Клиниката разполага с най-добрата база в региона. Имаме две линейки и един реанимобил, който е оборудван.