Болницата е разположена в нова, самостоятелна, модерна и специално построена през 2005г. за целта сграда, със седалище в град Варна, кв. Виница, ул. ”Найден Райков” № 2A. В непосредствена близост се намират курортните комплекси – „Златни пясъци” и „Св.Константин и Елена.

1

Първоначално болницата е регистрирана като Специализирана болница за активно лечение по Ортопедия и травматология. За първи път сключва Договор с НЗОК през 2007г. и работи по всички ортопедични пътеки. Заради отличните си хотелски условия и качественото обслужване е предпочитана от много наши и чужди граждани. През м.март 2007г. с решение на съдружниците започва процедура по преобразуване на болницата в Многопрофилна болница за активно лечение с разкриване на нови отделения. Процедурата, завършва през м.септември с Издадено Разрешение за дейност от МЗ на 25.09.2007г. От м. Октомври 2007г. МБАЛ „Еврохоспитал” влиза в процедура по Акредитация на болницата. С Заповед № РД01-473/ 04.06.08 е дадена акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „мн. добра” за срок от четири години.

Болницата е член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Болницата отговаря на европейските изисквания и стандарти и изненадва с приятна и спокойна обстановка.