Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:  
Пациент  НЗОК МЗ  
1 Преглед в амбулатория 1 120 0.00 0.00  
2 Вторичен преглед в амбулатория 1 60 0.00 0.00  
3 Преглед в дома 1 140 0.00 0.00  
4 Медицински документ-дубликат 1 5 0.00 0.00  
5 Медицински документ, изискващ преглед 1 120 0.00 0.00  
6 Медицински документ, неизискващ преглед 1 30 0.00 0.00  
7 Медицинска консултация по хранене и диетика (първичен преглед) 1 120 0.00 0.00  
8 Медицинска консултация по хранене и диетика (вторичен преглед) 1 60 0.00 0.00  
9 Разработване на индивидуални хранителни режими 1 150 0.00 0.00  
10 Вземане на венозна кръв със затворена система 1 30 0.00 0.00  
11 Поставяне на абокят 1 30 0.00 0.00  
12 Мускулна инжекция 1 20 0.00 0.00  
13 Венозна инжекция 1 30 0.00 0.00  
14 Епикутанен тест-за всяка проба 1 10 0.00 0.00  
15 Тестове с натриване, скарифициране 1 30 0.00 0.00  
16 Венозна инфузия до 120’ 1 50 0.00 0.00  
17 Вливане на антибиотик 1 30 0.00 0.00  
18 Вътреставна инжекция/пункция 1 120 0.00 0.00  
19 Вливане през port-a- cath 1 100 0.00 0.00  
20 Индивидуален сестрински пост 1 100 0.00 0.00  
21 ЕКГ с 12 отвеждания 1 100 0.00 0.00  
22 КГА 1 100 0.00 0.00  
23 Диференциална кръвна картина(микроскопско изследване) 1 150 0.00 0.00  
24 Кръвна картина автоматично- за всеки показател по 1 12 0.00 0.00  
25 Протромбиново време 1 12 0.00 0.00  
26 Фибриноген 1 12 0.00 0.00  
27 Поставяне на уретрален катетър 1 20 0.00 0.00  
28 Биохимия:Gl, Crea,UA, ALAT, ASAT, LAP, GGTP, CK, AP, alphaAmylasa, TP, Alb, Tbill, Ca2+, PO4, K+, Na+, Cl-, Fe, IBC, Chollesterol, APTT,HDL choll, CRP- за всеки показател 1 12 0.00 0.00  
29 Урина количествено на показател по 1 6 0.00 0.00  
30 Седимент-ориентировъчно 1 6 0.00 0.00  
31  Изследване за  H. pylori 1 10 0.00 0.00  
32 Хемокултура 1 70 0.00 0.00  
33 Урокултура 1 50 0.00 0.00  
34 Взимане на материал за посявка 1 10 0.00 0.00  
35 Взимане на материал за Циман 1 30 0.00 0.00  
36 Обработка на хир.рана до 4 см 1 110 0.00 0.00  
37 Обработка на хир.рана над 4 см 1 220 0.00 0.00  
38 Шев на рана до 4 см 1 150 0.00 0.00  
39 Шев на рана над 4 см 1 300 0.00 0.00  
40 Смяна на превръзка 1 15 0.00 0.00  
41 Сваляне на конци от рана 1 25 0.00 0.00  
42 Гипсова имобилизация на горен крайник 1 140 0.00 0.00  
43 Гипсова имобилизация на долен крайник 1 240 0.00 0.00  
44 Сваляне на циркулярна гипсова имобилизация 1 100 0.00 0.00  
45 Сваляне на гипсова лонгета 1 40 0.00 0.00  
46 Репозиция на луксация под обща анестезия 1 400 0.00 0.00  
47 Репозиция на луксация под местна анестезия 1 200 0.00 0.00  
48 Ехография на коремни органи 1 190 0.00 0.00  
49 Ехокардиография 1 300 0.00 0.00  
50 Ренгеново изследване на череп-фас и профил 1 90 0.00 0.00  
51 Ренгеново изследване на шийни прешлени-фас и профил 1 90 0.00 0.00  
52 Ренгеново изследване на гръден кош-фас 1 90 0.00 0.00  
53 Ренгеново изследване на гръден кош- профил 1 60 0.00 0.00  
54 Ренгеново изследване на лумбални прешлени-фас 1 60 0.00 0.00  
55 Ренгеново изследване на лумбални прешлени- профил 1 60 0.00 0.00  
56 Обзорна графия на корем за нива 1 90 0.00 0.00  
57 Латерография 1 90 0.00 0.00  
58 Ренгеново изследване на тазови кости-фас 1 90 0.00 0.00  
59 Специални проекции на череп за синуси 1 120 0.00 0.00  
60 Ренгеново изследване на мишница- фас или профил 1 60 0.00 0.00  
61 Ренгеново изследване предмишница – фас или профил 1 60 0.00 0.00  
62 Рентгеново изследване на раменна става 1 60 0.00 0.00  
63 Рентгеново изследване на лакетна става 1 60 0.00 0.00  
64 Рентгеново изследване на гривнена става 1 60 0.00 0.00  
65 Рентгеново изследване на костите на дланта 1 60 0.00 0.00  
66 Рентгеново изследване на пръсти на ръка 1 60 0.00 0.00  
67 Рентгеново изследване на тазобедрена става 1 90 0.00 0.00  
68 Рентгеново изследване на бедрена кост- фас или профил 1 60 0.00 0.00  
69 Рентгеново изследване на колянна става 1 60 0.00 0.00  
70 Рентгеново изследване на подбедрица- фас или профил 1 60 0.00 0.00  
71 Рентгеново изследване на глезен 1 60 0.00 0.00  
72 Рентгеново изследване на ходило 1 60 0.00 0.00  
73 Венозна урография 1 300 0.00 0.00  
74 Ретроградна урография 1 600 0.00 0.00  
75 КАТ на глава 1 600 0.00 0.00  
76 КАТ на бял дроб 1 600 0.00 0.00  
77 КАТ на коремни органи 1 600 0.00 0.00  
78 КАТ на прешлени 1 600 0.00 0.00  
79 Фиброгастроскопия с анестезия 1 350 0.00 0.00  
80 Фиброколоноскопия с анестезия 1 430 0.00 0.00  
81 Локална анестезия 1 70 0.00 0.00  
82 РИВА с мониторинг 1 350 0.00 0.00  
83 Спинална или епидурална с мониторинг 1 750 0.00 0.00  
84 Обща анестезия с мониторинг 1 1200 0.00 0.00  
85 68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18 год.възраст 1 462 0.00 0.00  
86 69.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст 1 721.6 0.00 0.00  
87 70.1 Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18 год.възраст 1 1661 0.00 0.00  
88 71.1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18 год.възраст 1 495 0.00 0.00  
89 72.1 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 год.възраст 1 807.4 0.00 0.00  
90 73.1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст 1 1892 0.00 0.00  
91 74.1 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18 год.възраст 1 1034 0.00 0.00  
92 75.1 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания(цироза) за лица над 18 год.възраст  1 1537.8 0.00 0.00  
93 76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18 год.възраст 1 858 0.00 0.00  
94 106.1. Токсоалергични реакции при лица над 18 години  1 653.4 0.00 0.00  
  106.2. Токсоалергични реакции при лица под 18 години    778.8      
95 114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма  1 2653.2 0.00 0.00  
96 115. Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  1 3102 0.00 0.00  
97 127. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 1 620.4 0.00 0.00  
98 141.Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 1188 0.00 0.00  
99 143. Трансуретрална простатектомия 1 1298 0.00 0.00  
100 144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения  1 1364 0.00 0.00  
101 145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища  1 893.2 0.00 0.00  
102 146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система  1 2970 0.00 0.00  
103 147. Оперативни процедури върху мъжка полова система  1 721.6 0.00 0.00  
104 148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност  1 3014 0.00 0.00  
105 149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност  1 1372.8 0.00 0.00  
106 150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината  1 786.5 0.00 0.00  
107 152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища  1 620.4 0.00 0.00  
108 153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища  1 1221 0.00 0.00  
109 154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност  1 2789.6 0.00 0.00  
110 155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност    1166      
111 158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани  1 640.2 0.00 0.00  
112 159. Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  1 1342 0.00 0.00  
113 173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години  1 2290.2 0.00 0.00  
114 175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 1 3251.6 0.00 0.00  
115 177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1 1340.9 0.00 0.00  
116 179. Оперативни процедури върху апендикс  1 822.8 0.00 0.00  
117 180. Хирургични интервенции за затваряне на стома  1 803 0.00 0.00  
118 181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство  1 605 0.00 0.00  
119 182. Оперативни процедури при хернии  1 803 0.00 0.00  
120 183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация  1 891 0.00 0.00  
121 184. Конвенционална холецистектомия  1 1386 0.00 0.00  
122 185. Лапароскопска холецистектомия  1 1133 0.00 0.00  
123 186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища  1 2750 0.00 0.00  
124 188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест  1 1846.9 0.00 0.00  
125 190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност  1 2044 0.00 0.00  
126 191.1. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 1320 0.00 0.00  
127 192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции    1375      
128 194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 1 391.6 0.00 0.00  
129 195. Оперативно лечение при  остър перитонит   2659.8 0.00 0.00  
130 196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси    1889.8 0.00 0.00  
131 197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания    847 0.00 0.00  
132 210. Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение   935 0.00 0.00  
133 211.1 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с много голям обем и сложност    3267 0.00 0.00  
134 212. Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции със среден обем и сложност   2167 0.00 0.00  
135 217.1. Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник   2442 0.00 0.00  
136 219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност   1082.4 0.00 0.00  
137 220.1 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност   1174.8 0.00 0.00  
138 220.2 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст(лъч)   1397 0.00 0.00  
139 221. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност    1603.8 0.00 0.00  
140 222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник   565.4 0.00 0.00  
141 Кръвопреливане 1 200 0.00 0.00  
142 Определяне на кръвна група и тест на сак кръв в РЦТХ за съвместимост 1 50 0.00 0.00  
143 Кръв 1 л 1 180 0.00 0.00  
144 Клизма 1 30 0.00 0.00  
145 Избор на лекар 1 500 0.00 0.00  
146 Избор на екип от Лекар, Анестeзиолог. и анест.сестра 1 900 0.00 0.00  
147 Персонална рехабилитация на пациент след  алопластика 1 900 0.00 0.00  
148 Цена на леглоден с хранене в сам.стая 1 400 0.00 0.00  
149 Цена на леглоден в ОАИЛ 1 600 0.00 0.00  
150 Придружител на платен пациент в сам.стая 1 100 0.00 0.00  
151 Придружител 1 30 0.00 0.00  
152 Херниално платно PARIETENE 15×15 monofilament 1 336 0.00 0.00 РСР
153 Херниално платно PARIETENE 11×6 monofilament 1 336 0.00 0.00 РСР
154 Набор за перкутанна нефростома СН 8 1 78.24 0.00 0.00  
155 Набор за перкутанна нефростома СН 10 1 83.04 0.00 0.00  
156 Набор за перкутанна нефростома СН 12 1 93.84 0.00 0.00  
157 Клипси за ендоскопска холецистектомия среден размер 1 3.05 0.00 0.00 Б.Браун
158 Клипси за ендоскопска холецистектомия голям размер 1 3.52 0.00 0.00 Б.Браун
159 Клипс  за ендоскопска хемостаза HL-610-135L 1 26.76 0.00 0.00 Инфомед
160 Инжектор 2300мм, диаметър на иглата 25G, еднократен 1 59.4 0.00 0.00 Инфомед
161 Щипка за гореща биопсия – овална FD-230U(EN)VN 1 72.96 0.00 0.00 Инфомед
162 Щипка за биопсия – овална FB-230U(EN)VN 2300 mm 1 21.72 0.00 0.00 Инфомед
163 Щипка за биопсия – овална FB-230K(EN)VN 1550 mm 1 21.72 0.00 0.00 Инфомед
164 Полипектомична примка – овална,2300mm 1 31.68 0.00 0.00 Инфомед
165 Електрод – примка за биполярна резекция, среден, стерилен 1 210.84 0.00 0.00 Инфомед
166 Електрод – примка за биполярна резекция, голям, стерилен 1 239.88 0.00 0.00 Инфомед
167 Електрод – вапоризационен за биполярна резекция 1 360.72 0.00 0.00 Инфомед
168 Уретерален стент за престой 6 м  1 85 0.00 0.00 Биомедика
169 Уретерален стент за престой 1 м 1 50 0.00 0.00 Биомедика
170 Уретерален катетър за ретроградна урография 1 19 0.00 0.00 Биомедика
171 Водач 150 см 1 59 0.00 0.00 Биомедика
172 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Triples” 1 419 0.00 0.00 Биомедика
173 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Helical” 1 192 0.00 0.00 Биомедика
174 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Filiform” 1 262 0.00 0.00 Биомедика
175 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Straight” 1 192 0.00 0.00 Биомедика
176 Шейвър Full Radius Resector4,2 mm 1 220 0.00 0.00 Електромед
177 Шейвър Aggressive Full Radius Resector4,2 mm 1 220 0.00 0.00 Електромед
178 Катетър нефростомен, пигтейл, без стилет , 8 СН,29cm МТИ 1 54 0.00 0.00 МТИ
179 J катетър със стиле за смяна PCN CH10 МТИ 1 68.4 0.00 0.00 МТИ
180 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ 1 52.8 0.00 0.00 МТИ
181 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало и водач МТИ 1 52.8 0.00 0.00 МТИ
182 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ 1 52.8 0.00 0.00 МТИ
183 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало без водач МТИ 1 41.76 0.00 0.00 МТИ
184 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало без водач МТИ 1 41.76 0.00 0.00 МТИ
185 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с буталобез водач МТИ 1 41.76 0.00 0.00 МТИ
186 JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 4,8СН-26 см с бутало 75 см и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
187 JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 6СН-26 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
188 JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 6СН-28 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
189 JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 7СН-26 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
190 JJ стент сет от катетер VOR о/o връх 7СН-28 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
191 JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 6СН-26 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
192 JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 6СН-28 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
193 JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 7СН-26 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
194 JJ стент сет от катетер VOR о/з връх 7СН-28 см с фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
195 JJ стент сет от катетер Bio о/з връх 4,8СН-26 см NDIR SEL 1 90 0.00 0.00 МТИ
196 JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/o връх 6СН-26 см, фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
197 JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/o връх 6СН-28 см, фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
198 JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/o връх 7СН-28 см, фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
199 JJ стент сет от катетер Biosoft  duo о/з връх 6СН-26 см, фиксирано бутало и водач  1 90 0.00 0.00 МТИ
200 Външен фиксатор за възрастни тип LRS комплект 1 3204 0.00 0.00 Медилинк
201 Външен фиксатор детски тип LRS комплект 1 3204 0.00 0.00 Медилинк
202 Външен фиксатор хибриден тип LRS комплект 1 4100 0.00 0.00 Медилинк
203 Външен фиксатор тип Елизаров(3 ринга комплект) 1 2640 0.00 0.00 Медилинк
204 Външен фиксатор тип Елизаров(4 ринга комплект) 1 2880 0.00 0.00 Медилинк
205 Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 2 ринга) 1 5764 0.00 0.00 Медилинк
206 Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 3 ринга) 1 7480 0.00 0.00 Медилинк
207 Външен фиксатор за таз комплект 1 2820 0.00 0.00 Медилинк
208 Външен фиксатор хибриден за тибиално плато комплект 1 3460 0.00 0.00 Медилинк
209 Външен фиксатор модулен за горен крайник CSK комплект 1 3336 0.00 0.00 Медилинк
210 Външен фиксатор модулен за долен крайник CSK комплект 1 3336 0.00 0.00 Медилинк
211 Външен хибриден фиксатор за удължаване на долен или горен крайник к-т 1 5100 0.00 0.00 Медилинк
212 Дистракционни стратове за TSF 1 824 0.00 0.00 Медилинк
213 Титанови Щайнеманови хиодроксиапатитни пинове 1 247 0.00 0.00 Медилинк
214 EIGHT PLATE(плака за временна епифизиодеза) 1 1541 0.00 0.00 Медилинк
215 Pediatric hip plate 3,5mm 1 1950 0.00 0.00 Медилинк
216 Pediatric hip plate 5 mm 1 2140 0.00 0.00 Медилинк
217 Минификсатори за метакарпални, метътарзални кости и фаланги 1 1450 0.00 0.00 Медилинк
218 Хидроксиапатитни пинове 3мм, 5 мм и 6 мм 1 187 0.00 0.00 Медилинк
219 Анкер TACIT титаниев 2мм 1 760 0.00 0.00 Фаркол
220 Анкер FASTIN титаниев 5мм 1 650 0.00 0.00 Фаркол
221 Анкер HEALIX титаниев 4,5;5 и 6,5мм 1 750 0.00 0.00 Фаркол
222 Анкер HEALIX резорбируем 4,5;5 и 6,5мм 1 680 0.00 0.00 Фаркол
223 Анкер GRYPHON резорбируем 3 мм 1 780 0.00 0.00 Фаркол
224 Анкер MICHRO титаниев 1,3 мм 1 760 0.00 0.00 Фаркол
225 Крос пин сет за ПКВ Rigidfix FemoralST, Rigidfix Femoral BT 1 2000 0.00 0.00 Фаркол
226 Сет за възстановяване на ПКВ “RIGIDLOOP”Ajustable 1 2000 0.00 0.00 Фаркол
227 Интерферентен резорбируем винт за възстановяване на ПКВ 1 600 0.00 0.00 Фаркол
228 Съшивател за менискус 1 900 0.00 0.00 Фаркол
229 Електртоди с постоянна честотна характеристика 1 200 0.00 0.00 Фаркол
230 Електртоди с  променлива честотна характеристика 1 400 0.00 0.00 Фаркол
231 Имплант за патела 1 300 0.00 0.00 Фаркол
232 Тибиален пирон титаниев анатомично контуриран 1 1970 0.00 0.00 Фаркол
233 Проксимален фемурален пирон 1 1970 0.00 0.00 Фаркол
234 Закл.плака за дистален радиус воларна 1 1700 0.00 0.00 Фаркол
235 Закл. Плака за проксимален хумерус 3,5 Philos 1 1800 0.00 0.00 Фаркол
236 1/3  тубуларна плака 1 1100 0.00 0.00 Фаркол
237 LCP 1/3  тубуларна плака 1 1400 0.00 0.00 Фаркол
238 Реконструктивна плака 3,5 1 1450 0.00 0.00 Фаркол
239 LCP права плака 3,5 1 1400 0.00 0.00 Фаркол
240 Плака за олекранон 3,5 1 1580 0.00 0.00 Фаркол
241 Титаниев еластичен пирон TEN 1 500 0.00 0.00 Фаркол
242 Титаниев винт тип”Хъбърт”1,5мм 1 400 0.00 0.00 Фаркол
243 Циментна тазобедрена ставаМ0505103000024 DePuySynthes J&J 1 2900 1560 0.00 Фаркол
244 Циментна тазобедрена ставаМ0505103000035DePuySynthes J&J 1 2900 1560 0.00 Фаркол
245 Циментна хемипротеза М05051020000025 DePuySynthes J&J 1 2800 1080 0.00 Фаркол
246 Безциментна тазобедрена ставаМ05053020000017DePuySynthes J&J 1 4600 1080 0.00 Фаркол
247 Хибридна става с циментно стебло и безциментна капсулаМ05052020000016 DePuySynthes J&J 1 3900 1080 0.00 Фаркол
248 Хибридна става с безциментно стебло и циментна капсулаМ05052010000011 DePuySynthes J&J 1 3900 1080 0.00 Фаркол
249 Безцим.тазобедр.става с керамична глава и полиетил.инлейМ05053030000060DePuySynthes J&J 1 5400 1080 0.00 Фаркол
250 Безцим.тазобедр.става с керамична глава и керамичен инлейМ05053030000059DePuySynthes J&J 1 6800 1080 0.00 Фаркол
251 Ревизионно протезиранеМ05055030000029 DePuySynthes J&J 1     0.00 Фаркол
252 Модулно безциментно ревиз.стебло с възм.за закл.в дист,край 1 5000 1080 0.00 Фаркол
253
Ревизионен ацетабулум циментен тип Burke-Shneider
1 2000 1080 0.00 Фаркол
254 Колянна става М 06061030000009DePuySynthes J&J 1 4600 2700 0.00 Фаркол
255 С-ма за ревизионно протезиране на коляно М06064020000003 DePuySynthes J&J 1 5900-9000 2700 0.00 Фаркол
256 Джет лаваж 1 200 0.00 0.00 Фаркол
257 D.H.S.  плака 125 -150 градуса, за кортикални винтове 4,5 мм  – 316L с размери от 2 до 16 отвора / от 125° до 150° / от 46mm до 270mm 1 1400 0.00 0.00 Ай фарма
258 D.C.S. плака , за кортикални винтове 4,5 мм  – 316L от 6 до 16 отвора / 95° / с размери от 100mm до 260mm 1 1400 0.00 0.00 Ай фарма
259 1/3 тубуларна плака  , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L с размери от 2 до 12 отвора / от 25mm до 145mm 1 1000 0.00 0.00 Ай фарма
260 3,5 мм малеоларен винт – 316L с размери от 25mm до 70mm 1 50 0.00 0.00 Ай фарма
261 4,5 мм малеоларен винт – 316L с размери от 25mm до 100mm 1 50 0.00 0.00 Ай фарма
262 1/4 тубуларна плака  , за кортикални винтове 2,7 мм – 316L с размери от 3 отвора до 8 отвора 1 1000 0.00 0.00 Ай фарма
263 2,0 мини динамично компресивна плака, за кортикални винтове 2,0 мм – 316L с размери от 3 отвора до 10 отвора 1 850 0.00 0.00 Ай фарма
264 2,0 мини  Т- плака , за кортикални винтове 2,0 мм – 316L с размери от 2 отвора до 4 отвора 1 850 0.00 0.00 Ай фарма
265 2,0 мини  L – плака /лява и дясна/, за кортикални винтове 2,0 мм  – 316L с размери от 2 отвора до 4 отвора 1 850 0.00 0.00 Ай фарма
266 1,5 мини  Т- плака, за кортикални винтове 1,5 мм  – 316L с размери от 2 отвора до 9 отвора 1 850 0.00 0.00 Ай фарма
267 3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L с размери 60mm – 70mm 1 900 0.00 0.00 Ай фарма
268 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт – 316L с размери от 50mm до 110mm 1 500 0.00 0.00 Ай фарма
269 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт – Ti с размери от 50mm до 110mm 1 550 0.00 0.00 Ай фарма
270 4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт – 316L с размери от 20mm до 75mm 1 500 0.00 0.00 Ай фарма
271 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L с размери от 5 отвора до 14 отвора 1 1300 0.00 0.00 Ай фарма
272 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт  – реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L с размери от 5 отвора до 14 отвора 1 1300 0.00 0.00 Ай фарма
273 3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 4 отвора до 8 отвора 1 1100 0.00 0.00 Ай фарма
274 3,5 Заключваща плака Филос –  анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 5 отвора до 12 отвора 1 1450 0.00 0.00 Ай фарма
275 3,5 Заключваща плака за ключица – анатомично контурирана, реконструктивна  , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L лява и дясна / с размери от 6 до 8 отвора 1 1350 0.00 0.00 Ай фарма
276 3,5 Заключваща калканеарна плака ,лява и дясна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L лява и дясна / с размери 69mm – 76mm 1 1500 0.00 0.00 Ай фарма
277 3,5 Заключваща плака за дистална тибия с допълнителен слот за малеоларен винт – анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L лява и дясна / от 5 до 16 отвора 1 1500 0.00 0.00 Ай фарма
278 3,5 Заключваща плака за дистална тибия без допълнителен слот за малеоларен винт – анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L лява и дясна / с размери от 4 до 14 отвора 1 1500 0.00 0.00 Ай фарма
279 4,5 Заключваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L от 6 до 16 отвора / с размери от 116mm до 296mm 1 1300 0.00 0.00 Ай фарма
280 4,5 Заключваща  плака – проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални  кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L с размери от 4 до 14 отвора / лява и дясна  1 1500 0.00 0.00 Ай фарма
281 4,5 Заключваща  кондиларна плака – фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт ,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 5 до 15 отвора / лява и дясна  1 1600 0.00 0.00 Ай фарма
282 4,5 Заключваща Т-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 3 до 11 отвора   1 1300 0.00 0.00 Ай фарма
283 4,5 Заключваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и  спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L с размери от 3 до 11 отвора / лява и дясна   1 1300 0.00 0.00 Ай фарма
284 Титаниев еластичен пирон  дължина  44см. 440mm / с размери от Ø2.0mm до Ø4.0mm 1 600 0.00 0.00 Ай фарма
285 Заключващ бедрен пирон  PFNA  – с проксимален заключващ лаг болт със специална резба, предназначена за фиксиране в костното вещество на бедрената глава  и дистален заключващ винт 4,9 mm, Титаний 1 2100 0.00 0.00 Ай фарма
286 Анатомичен универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ – с проксимални заключващи винтове 6,5 мм / 4,5 и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  – Титаний от с размери 300mm до 480mm/ Ø9-12 / ляв и десен 1 2100 0.00 0.00 Ай фарма
287 Реконструктивен тибиален пирон – диам. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини – Титаний с размери от 260mm до 380mm/ Ø8-12 1 2000 0.00 0.00 Ай фарма
288 Реконструктивен хумерален пирон – диам.  с проксимални заключващи винтове 5,0 / 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм / 4,5mm ,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини и завиване на винта в тялото на пирона  – Титаний  с размери 150-220mm / ляв и десен / Ø6-9 1 2000 0.00 0.00 Ай фарма
289 Компресивен хумерален пирон   – с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 / 4,5 мм, с динамичен отвор за постигане на 7мм компресия – Титаний с размери от 180mm до 300mm/ Ø7-12 1 2000 0.00 0.00 Ай фарма
290 Заключваща тубуларна плака  за 3.5 мм  заключващи винтове- дебелина 1,8 мм – титаний  1 1300 0.00 0.00 Ай фарма
291 Бътън Ботао 20мм 1 690 0.00 0.00 Сити Трейд
292 Шейвърно ножче право/криво3,5и4,5мм№№7205306-7205345 1 219.5 0.00 0.00 ДжиЕсЕвро
293 Шейвърно ножче право/криво тип Турботример №7205334 и 7205332 1 297 0.00 0.00 ДжиЕсЕвро
294 ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3,  OТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
295 ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 4, 5, 6, OТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
296 ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 7 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
297 ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
298 ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 4, 6 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
299 ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 8, 10 OТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
300 Т- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
301 Т- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С  4, 5  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
302 Т- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2, 3  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
303 Т- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С  4,5  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
304 L- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 2, 3 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
305 L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 3  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
306 L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 4  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
307 L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИ/ЛЕВИ  С 2, 3 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
308 L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИ/ЛЕВИ  С  4 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
309 L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 2,3  ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
310 W- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ  С 7 ОТВОРА Ti 1 800 0.00 0.00 Хелмед
311 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА  /LC-DCP/ 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
312 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 4 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
313 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 5 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
314 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 6 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
315 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 7  ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
316 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 8 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
317 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 9 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
318 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 10 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
319 3.5 mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
320 3.5 mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА С   5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
321 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   6 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
322 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   7 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
323 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   8 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
324 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   9 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
325 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 10 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
326 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 11 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
327 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 12 ОТВОРА 1 1860 0.00 0.00 Хелмед
328 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 5   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
329 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 6   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
330 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 7   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
331 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 8   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
332 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 5   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
333 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 6   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
334 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 7   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
335 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 8   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
336 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 4   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
337 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 5   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
338 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 6   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
339 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 7   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
340 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 8   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
341 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 4   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
342 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 5   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
343 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 6   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
344 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 7   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
345 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 8   ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
346 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С  4 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
347 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 5  ОТВОРА  ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
348 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 6 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
349 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 7 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
350 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
351 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
352 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
353 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 4 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
354 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 5  ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
355 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 6 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
356 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 7 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
357 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
358 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
359 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
360 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
361 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
362 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА ДЯСНА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
363 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
364 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
365 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА ЛЯВА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
366 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
367 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
368 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
369 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
370 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
371 Y- ПЛАКА ДЯСНА С 4 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
372 Y- ПЛАКА ДЯСНА С 6 ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
373 Y- ПЛАКА ДЯСНА С 8 ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
374 Y- ПЛАКА ЛЯВА С 4 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
375 Y- ПЛАКА ЛЯВА С 6 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
376 Y- ПЛАКА ЛЯВА С 8 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
377 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 5 отвора  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
378 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 6 отвора  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
379 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 7 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
380 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 8 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
381 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 5 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
382 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 6 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
383 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 7 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
384 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 8 ОТВОРА  1 1500 0.00 0.00 Хелмед
385 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 3 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1600 0.00 0.00 Хелмед
386 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 4 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1600 0.00 0.00 Хелмед
387 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 5 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1600 0.00 0.00 Хелмед
388 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 3 ОТВОРА  ЛЯВА 1 1600 0.00 0.00 Хелмед
389 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 4 ОТВОРА  ЛЯВА 1 1600 0.00 0.00 Хелмед
390 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 5 ОТВОРА  ЛЯВА 1 1600 0.00 0.00 Хелмед
391 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  5  ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
392 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  6  ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
393 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  7  ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
394 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  8  ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
395 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 5 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
396 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 6 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
397 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 7 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
398 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 8 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
399 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 9 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
400 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 10 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
401 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 11 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
402 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
403 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
404 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
405 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
406 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
407 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С 10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
408 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С 11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
409 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
410 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
411 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
412 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
413 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
414 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С 10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
415 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С 11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
416 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 5 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
417 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 6 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
418 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 7 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
419 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 8 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
420 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 9 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
421 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 10 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
422 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 11 ОТВОРА 1 1500 0.00 0.00 Хелмед
423 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
424 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
425 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
426 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
427 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
428 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
429 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
430 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
431 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
432 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
433 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
434 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
435 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
436 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
437 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
438 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
439 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
440 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
441 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
442 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
443 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
444 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
445 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
446 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
447 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
448 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
449 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
450 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
451 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
452 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
453 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
454 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
455 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
456 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
457 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
458 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
459 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   5 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
460 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   6 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
461 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   7 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
462 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   8 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
463 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   9 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
464 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  10 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
465 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  11 ОТВОРА  1 1860 0.00 0.00 Хелмед
466 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  3 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
467 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  4 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
468 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  5 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
469 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  6 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
470 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  7 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
471 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  8 ОТВОРА  1 1400 0.00 0.00 Хелмед
472 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  4 ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
473 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  5 ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
474 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  6 ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
475 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  7 ОТВОРА 1 1400 0.00 0.00 Хелмед
476 ПЛАКА ЗА DHS ; DCS 1 1480 0.00 0.00 Хелмед
477 ЗАКЛЮЧВАЩИ ПИРОНИ ЗА ХУМЕРУС С ВИНТОВЕ КАНЮЛИРАНИ  1 1700 0.00 0.00 Хелмед
478 ВИНТОВЕ ТИП ХЪРБЪРТ 1 572 0.00 0.00 Хелмед
479 Дистална бедрена плака (органичен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
480 Проксимална тибиална плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
481 Проксимална тибиална плака(ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
482 Дистална тибиална плака  1 1390 0.00 0.00 Титаника
483 Дистална тибиална плака (ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
484 Кондилна плака  1 1390 0.00 0.00 Титаника
485 Широка права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
486 Широка права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
487 Тясна права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
488 Тясна права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
489 Заключваща тибиална L – плака 1 1330 0.00 0.00 Титаника
490 1/3 тубуларна плака за фибула 1 700 0.00 0.00 Титаника
491 Плака за фибула  1 700 0.00 0.00 Титаника
492 Плака за фибула (подсилена) 1 1010 0.00 0.00 Титаника
493 Канюлирани винтове Ф7 1 335 0.00 0.00 Титаника
494 DHS плака  1 1280 0.00 0.00 Титаника
495 DHS плака  1 1360 0.00 0.00 Титаника
496 DCS плака  1 1280 0.00 0.00 Титаника
497 Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка 1 1550 0.00 0.00 Титаника
498 Силиконова ендопротеза за пръст 1 1030 0.00 0.00 Титаника
499 Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен 1 1720 0.00 0.00 Титаника
500 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран 1 1720 0.00 0.00 Титаника
501 Еластични ендери титаниеви 1 480 0.00 0.00 Титаника
502 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон 1 1650 0.00 0.00 Титаника
503 Фемурален застопоряващ канюлиран, титаниев пирон със заключваща тапа 1 1800 0.00 0.00 Титаника
504 Бедрен реконструктивен къс пирон 1 1820 0.00 0.00 Титаника
505 Бедрен реконструктивен къс пирон със заключваща тапа 1 1900 0.00 0.00 Титаника
506 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен  1 1850 0.00 0.00 Титаника
507 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен с заключваща тапа 1 1980 0.00 0.00 Титаника
508 Тибиален титаниев пирон 1 1600 0.00 0.00 Титаника
509 Тибиален заключващ титаниев пирон със заключваща тапа 1 1750 0.00 0.00 Титаника
510 Киршнерови спици 1 24 0.00 0.00 Титаника
511 Комплект за Вебер 1 180 0.00 0.00 Титаника
512 Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес 1 1360 0.00 0.00 Титаника
513 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.заключващи винтове 1 2200 0.00 0.00 Титаника
514 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.закл.кортик.винта 1 2480 0.00 0.00 Титаника
515 Къс хумерален пирон “Телеграф” –  пирон и  5 бр.закл.сп.винта 1 2600 0.00 0.00 Титаника
516 Хумерални заключващи плаки (ограничен контакт) 1 1150 0.00 0.00 Титаника
517 Хумерални заключващи плаки (пълен контакт) 1 1152 0.00 0.00 Титаника
518 Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове  1 1150 0.00 0.00 Титаника
519 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част. 1 1380 0.00 0.00 Титаника
520 Заключваща плака за проксимален хумерус 1 1320 0.00 0.00 Титаника
521 Заключваща плака за проксимален хумерус(ограничен контакт) 1 1380 0.00 0.00 Титаника
522 Заключваща плака за радиус лява и дясн 1 1150 0.00 0.00 Титаника
523 Заключваща плака за радиус лява и дясн(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
524 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна 1 1180 0.00 0.00 Титаника
525 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
526 Стандартна реконструктивна плака материал 1 1150 0.00 0.00 Титаника
527 Стандартна реконструктивна плака материал(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
528 Заключваща реконструктивна плака 1 1150 0.00 0.00 Титаника
529 Заключваща реконструктивна плака(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
530 Плака пета У – образна неригидна – лява и дясна 1 1250 0.00 0.00 Титаника
531 Заключваща плака за пета – лява и дясна 1 1420 0.00 0.00 Титаника
532 Метакарпална  ¼ тубуларна плака 1 700 0.00 0.00 Титаника
533 Дистална бедрена плака  1 1390 0.00 0.00 Титаника
534 Дистална бедрена плака (органичен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
535 Проксимална тибиална плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
536 Проксимална тибиална плака(ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
537 Дистална тибиална плака  1 1390 0.00 0.00 Титаника
538 Дистална тибиална плака (ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
539 Кондилна плака  1 1390 0.00 0.00 Титаника
540 Широка права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
541 Широка права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
542 Тясна права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
543 Тясна права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
544 Заключваща тибиална L – плака 1 1330 0.00 0.00 Титаника
545 1/3 тубуларна плака за фибула 1 700 0.00 0.00 Титаника
546 Плака за фибула  1 700 0.00 0.00 Титаника
547 Плака за фибула (подсилена) 1 1010 0.00 0.00 Титаника
548 Канюлирани винтове Ф7 1 335 0.00 0.00 Титаника
549 DHS плака  1 1280 0.00 0.00 Титаника
550 DHS плака  1 1360 0.00 0.00 Титаника
551 DCS плака  1 1280 0.00 0.00 Титаника
552 Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка 1 1550 0.00 0.00 Титаника
553 Силиконова ендопротеза за пръст 1 1030 0.00 0.00 Титаника
554 Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен 1 1720 0.00 0.00 Титаника
555 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран 1 1720 0.00 0.00 Титаника
556 Еластични ендери титаниеви 1 480 0.00 0.00 Титаника
557 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон 1 1650 0.00 0.00 Титаника
558 Фемурален застопоряващ канюлиран, титаниев пирон със заключваща тапа 1 1800 0.00 0.00 Титаника
559 Бедрен реконструктивен къс пирон 1 1820 0.00 0.00 Титаника
560 Бедрен реконструктивен къс пирон със заключваща тапа 1 1900 0.00 0.00 Титаника
561 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен  1 1850 0.00 0.00 Титаника
562 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен с заключваща тапа 1 1980 0.00 0.00 Титаника
563 Тибиален титаниев пирон 1 1600 0.00 0.00 Титаника
564 Тибиален заключващ титаниев пирон със заключваща тапа 1 1750 0.00 0.00 Титаника
565 Киршнерови спици 1 24 0.00 0.00 Титаника
566 Комплект за Вебер 1 180 0.00 0.00 Титаника
567 Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес 1 1360 0.00 0.00 Титаника
568 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.заключващи винтове 1 2200 0.00 0.00 Титаника
569 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.закл.кортик.винта 1 2480 0.00 0.00 Титаника
570 Къс хумерален пирон “Телеграф” –  пирон и  5 бр.закл.сп.винта 1 2600 0.00 0.00 Титаника
571 РАМЕННА ЕНДОПРОТЕЗА   М20100010000003      1 3200 1440 0.00 Титаника
572 M06061010000006 1 2970 2970 0.00 Титаника
573 M06061030000028 1 4600 2700 0.00 Титаника
574 M05053010000010 1 4300 1080 0.00 Титаника
575 Ацетабуларен кейдж 1 1080 0.00 0.00 Титаника
576 M05053020000010 1 4300 1080 0.00 Титаника
577 M05055010000007 1 3154 1080 0.00 Титаника
578 M05055010000007A 1 3354 1080 0.00 Титаника
579 M05055010000016 1 3478 1080 0.00 Титаника
580 M05055010000007Б 1 3434 1080 0.00 Титаника
581 M05055030000018 1 5068 1080 0.00 Титаника
582 M05055030000018А 1 6035 1080 0.00 Титаника
583 M05055030000018б 1 5220 1080 0.00 Титаника
584 M05055030000018в 1 4870 1080 0.00 Титаника
585 M05051030000016 1 2630 1435.6 0.00 Титаника
586 M05051010000013 1 2630 1358 0.00 Титаника
587 M05051010000008 1 2630 1358 0.00 Титаника
588 M05051030000028 1 2630 1435.6 0.00 Титаника
589 M05052020000010 1 3860 970 0.00 Титаника
590 M05052020000010А 1 3900 970 0.00 Титаника
591 M05052010000008 1 3820 1435.6 0.00 Титаника
592 M05052010000008А 1 3700 1435.6 0.00 Титаника
593 M05052010000017 1 3550 1435.6 0.00 Титаника
594 Vypro II(prolene+vicryl) Johnson&Johnson  6×11 cm 1 114 0.00 0.00 Иналаб 84
595 Vypro II(prolene+vicryl) Johnson&Johnson  122×10 cm 1 168 0.00 0.00 Иналаб 84
596 Prolene soft Prolene soft Mesh Ethico 15×15 cm 1 330 0.00 0.00 Иналаб 84
597 Prolene soft Mesh Ethicon 7,6×15 cm 1 320 0.00 0.00 Иналаб 84
598 Clavicle Locking Plates and Scew System, Titanium 1 1980 0.00 0.00 Генезис Хелт
599  Distal Humerus Medial, Lateral and Y Locking Plates, With CombiHoles, Titanium and Screws 1 2046 0.00 0.00 Генезис Хелт
600  Olecrenon Locking Plates, With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1980 0.00 0.00 Генезис Хелт
601  Proximal Anatomic Humerus Locking Plates,Proximal Universal Humerus Locking Plates,With CombiHoles, Titanium and Screws 1 2046 0.00 0.00 Генезис Хелт
602 Straight Humerus Locking Plates,With CombiHoles, Titanium and Screws  1 2046 0.00 0.00 Генезис Хелт
603  Proximal Radius Lucking Plates, With CombiHoles,TitaniuM With CombiHoles, Titanium and Screws 1 2046 0.00 0.00 Генезис Хелт
604  Small Locking Unla And Radius Plates With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1815 0.00 0.00 Генезис Хелт
605  One-Third Locking Tubular Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1815 0.00 0.00 Генезис Хелт
606  Dorsal Distal Locking Radius Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1980 0.00 0.00 Генезис Хелт
607  Volar Locking Distal Radius Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 2035 0.00 0.00 Генезис Хелт
608  LC DCP FEMUR Broad Bone Locking CombiHole Plate,  With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
609 Distal Femur Locking Combihole Plates, Titanium,  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
610 Proximal Femur Combihole Locking Plates Titanium and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
611 LC DCP TIBIA Narrow Bone Locking Plates With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
612 Distal Medial-Lateral Locking Tibia Plate, CombiHoles, Titanium,  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
613 Proximal Tibia Locking Combihole Plates, Titanium,  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
614 Proximal Tibia Medial L Type Locking Plate, CombiHole, Titanium  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
615 Anatomic Distal Fibula Locking, CombiHoles Plates, Titanium  and Screws 1 2178 0.00 0.00 Генезис Хелт
616 Calcaneus Locking  CombiHoles Plates, Titanium  and Screws 1 1870 0.00 0.00 Генезис Хелт
617 High Tibia Osteotomy Locking Plates, CombiHole, Titanium  and Screws 1 2475 0.00 0.00 Генезис Хелт
618 CytroPes  Foot Repair Fusion Locking Plates Titanium  and Screws 1 1760 0.00 0.00 Генезис Хелт
619 SMALL PLATE  Titanium  and Screws 1 1265 0.00 0.00 Генезис Хелт
620 DHS & DCS Locking Plates System 1 2200 0.00 0.00 Генезис Хелт
621 Ø4.0-4.5mm Cannulated Screws 1 412.5 0.00 0.00 Генезис Хелт
622 Ø6.5mm Cannulated Screws 1 440 0.00 0.00 Генезис Хелт
623 Ø2.2-Ø2.7- Ø3.2-Ø3.2-Ø3.8-Ø5.0Compression Screws 1 660 0.00 0.00 Генезис Хелт
624 Kirschner  wire 1 66 0.00 0.00 Генезис Хелт
625 CERCLAGE WIRES AND SCREW 1 660 0.00 0.00 Генезис Хелт
626 PROXIMAL FEMORAL NAIL 1 2475 0.00 0.00 Генезис Хелт
627 FEMORAL NAIL 1 2475 0.00 0.00 Генезис Хелт
628 TIBIAL NAİL 1 2475 0.00 0.00 Генезис Хелт
629 TF-ERS Rail Fixator 1 2640 0.00 0.00 Генезис Хелт
630 TF-ERS FEMUR TIBIA Axial Fixators 1 2475 0.00 0.00 Генезис Хелт
631 TF-ERS HUMERUS Axial Fixators 1 2475 0.00 0.00 Генезис Хелт
632 TF-ERS Hand-Wrist Fixator 1 2310 0.00 0.00 Генезис Хелт
633 Finger Fixator 1 1980 0.00 0.00 Генезис Хелт
634 Tubular Fixator Systems 1 2970 0.00 0.00 Генезис Хелт
635 CABLE SYSTEM 1 632.5 0.00 0.00 Генезис Хелт
636 ANCHOR SUTURE NEEDLE 1 880 0.00 0.00 Генезис Хелт
637 DİSTAL TİBİA PİLON PLATE 1 2200 0.00 0.00 Генезис Хелт
638 DİSTAL RADIUS VOLAR PLUS 1 2145 0.00 0.00 Генезис Хелт
639 2,7 SCREW 1 51 0.00 0.00 Генезис Хелт
640 3,5-4,0-4,5  SCREW 1 60 0.00 0.00 Генезис Хелт
641 5,0-6,0-6,5  SCREW 1 72 0.00 0.00 Генезис Хелт
642 WİRELOCK 1 82.5 0.00 0.00 Генезис Хелт
643 TWO FRAME FULL RİNG İLİZAROV System 1 4500 0.00 0.00 Генезис Хелт
644 THREE FRAME FULL RİNG İLİZAROV System 1 5520 0.00 0.00 Генезис Хелт
645 TWO SPIDER FRAME FULL RING System 1 9840 0.00 0.00 Генезис Хелт
646 THREE SPIDER FRAME FULL RING System 1 13500 0.00 0.00 Генезис Хелт
647 EİGHT PLATE 1 2500 0.00 0.00 Генезис Хелт
648 BAPS COMPOSITE ANCHOR 1 960 0.00 0.00 Генезис Хелт
649 Реконструктивен бедрен пирон с  дължина на импланта 220мм ф10и11мм  1 1640 0.00 0.00 Екос Медика
650 Реконструктивен бедрен пирон. Дълъг ляв и десен 355,370,385,400,415мм 1 1800 0.00 0.00 Екос Медика
651 Интрамедуларен хумерален пирон.  1 1510 0.00 0.00 Екос Медика
652 Интрамедуларен тибиален пирон.   1 1610 0.00 0.00 Екос Медика
653 Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури.  1 1610 0.00 0.00 Екос Медика
654 Титаниева заключваща плака за дистален радиус.  1 1500 0.00 0.00 Екос Медика
655 Титаниева клавикуларна (hook) плака в комплект с 3,5мм титаниеви винтове  1 1280 0.00 0.00 Екос Медика
656 Калканеарна плака стоманена в комплект със спонгиозни 4мм винтове  1 1280 0.00 0.00 Екос Медика
657 Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус.  1 2084 0.00 0.00 Екос Медика
658 Титаниева заключваща плака за дистална тибия.  1 2100 0.00 0.00 Екос Медика
659 М05051030000031 1 2400 1435.6 0.00 Екос Медика
660 М06061030000013 1 4450 2700 0.00 Екос Медика
661 М06064010000005 1 6400 2700 0.00 Екос Медика
662 М06061030000014 1 6350 2700 0.00 Екос Медика
663 М05053020000019 1 4570 1080 0.00 Екос Медика
664 М05053030000043 1 5300 1080 0.00 Екос Медика
665 Отсъпка за избор на лекар в ОРТ,съгл.Протокол на ОС   -400      
666 Отсъпка за избор на лекар в ХО,съгл.Протокол на ОС   -250      
667 Отсъпка за избор на лекар в ГО,съгл.Протокол на ОС   -390      
668 Отсъпка за избор на екип в ОРТ,съгл.Протокол на ОС   -300      
669 Отсъпка за избор на екип в ХО,съгл.Протокол на ОС   -100      
670 Отсъпка за избор на екип в ГО,съгл.Протокол на ОС   -700      
671 Отсъпка за леглоден,съгл.Протокол на ОС   -200      
672 ⌀ 5-3 см Schanz Screw 1 250 0 0 Генезис Хелт
673 ⌀ 6-5 см Schanz  Screw 1 250 0 0 Генезис Хелт
674 Бърз антигенен тест COVID-19 1 25 0 0  
675 Бърз тест за антитела COVID-19 1 25 0 0  
676 Фиброгастроскопия без анестезия 1 220 0.00 0.00  
677 Фиброколоноскопия без анестезия 1 300 0.00 0.00  
678 Фиброгастроскопия +Фиброколоноскопия с анестезия 1 500 0.00 0.00  
679 Костен цимент със среден вискозитет и равномерна ф-а на полимеризация 1 150 0.00 0.00 Титаника
680  Заключващи плаки за метакарпални кости 1,5/2,0 мм.Титаниева плака за метакарпални кости и фаланги, комплект с винтове – дебелина на плаката 1мм; 1,3мм, 1,5 мм Форма – права, Т- форма, , Y-форма,кондилна, реконструктивна, подпорна, адаптивна, корективна, ротационна, миникондилна, мини Н плака. Отвори – от 4 до 12 отвора, кортикални винтове с цяла резба – диаметър 1,5 мм с дължина от 6 мм до 24 мм, диаметър 2,0 мм с дължина от 6 мм до 38 мм,; заключващи винтове – диаметър 1,5 мм с дължина от 6 мм до 24 мм; диаметър 2,0 мм с дължина от 6 мм до 30 мм;  1 912 0 0 Ви енд ди сървисис
681 Заключващи плаки за ходило 2,4/2,7 мм.Титаниева плака за ходило, комплект с винтове – дебелина на плаката 1,6; 1,8; 2,0 мм, Форма – права, Т- форма, , Y-форма,кондилна, L- форма, Х-форма, реконструктивна, . Отвори – от 2 до 10 отвора, кортикални винтове с цяла резба – диаметър 2,4 мм с дължина от 6 мм до 40 мм, диаметър 2,7 мм с дължина от 6 мм до 60 мм,; заключващи винтове – диаметър 2,4 мм с дължина от 6 мм до 30 мм; диаметър 2,7 мм с дължина от 6 мм до 60 мм; 1,8 мм пин – дължина от 10-30  1 1320 0 0 Ви енд ди сървисис
682 Заключваща плака за радиус 2,4/2,7.Титаниева заключваща плака за дистална лъчева кост, комплект с винтове – дебелина 1,7; 2,0; 2,3 мм, воларни, симетрични/асиметрични, леви/десни, широки/тесни. Ширина – 19,5;22; 25,5; Дължини 54,63,72, 81. Отвори – 7 в горната част, от 2 до 5 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;  1 1500 0 0 Ви енд ди сървисис
683 Титаниева компресивна заключваща плака за дистална лъчева кост, комплект с винтове – дебелина 1,8; мм, воларни, леви/десни, . Ширина – 8,5;Дължини 46,5; 55,; 64,5; 73,5; 82,5; 91,5; 100,5; 109,5; 118,5; 127,5 . Отвори – 8 в горната част, от 3 до 12 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40; Kanghui-Medtronic  1 1500 0 0 Ви енд ди сървисис
684 Титаниева компресивна заключваща T плака за дистална лъчева кост, комплект с винтове – дебелина 2; мм, воларни, леви/десни, . Ширина – 7,5;Дължини 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109, 117. Отвори – 5 в горната част, от 3 до 12 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;  1 1500 0 0 Ви енд ди сървисис
685 Титаниева заключваща дорзална L, T, компресивна плака, комплект с винтове – дебелина 1,5; 1,8; 2,0 мм, дължини 40, 42, 43, 48, 49,52,54, 57,66, 78, 90, 102 дясна/лява;Отвори – 2,3 в горната част, от 3 до 8 диафизарни отвора; титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;  1 1500 0 0 Ви енд ди сървисис
686 Титаниева заключваща компресивна плака за дистална латерална улна, комплект с винтове – дебелина 2,3 мм, дължини 57,66 мм;Отвори – 6 и 7 титаниев заключващ винт диаметър 2,4 мм дължина 6-60 мм; титаниев заключващ винт 2,7 с дължина от 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,4 мм дължина 6-40; титаниев кортикален винт диаметър 2,7 мм дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,4 с дължина 6-40; заключващи винтове с вариабилен ъгъл 2,7 с дължина 6-40;  1 1500 0 0 Ви енд ди сървисис
687 3,5 титаниева, заключваща, компресивна плака – права с 4,5,6,7,8,9,10,11 или 12 отвора, дебелина на плаката 3,6мм, широчина 11мм, дължини на плаките от 51мм до 155мм (през 13мм). Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове  1 1620 0 0 Ви енд ди сървисис
688 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за проксимален хумерус – къса с 3 отвора (84мм) или 5 отвора (108мм), дебелина на плаката 3,6мм, широчина на плаката 12мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове  1 1980 0 0 Ви енд ди сървисис
689 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за проксимален хумерус – дълга с 5 отвора (132мм), 6 отвора (150мм), 8 отвора (186мм), 10 отвора (222мм) или 12 отвора (258мм), дебелина на плаката 3,6мм, широчина на плаката 12мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове  1 2100 0 0 Ви енд ди сървисис
690 2,7 / 3,5мм титаниева заключваща плака за дистален медиален хумерус, лява и дясна с 3+3, 3+5, 3+7, 3+9 отвора, с дължини 80мм, 106мм, 132мм, 158мм, 184мм, дебелина на плаката 3,2мм, широчина на плаката 11мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм) и 2,7мм от 6мм до 14мм, и от 16мм до 30мм (през 2мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1980 0 0 Ви енд ди сървисис
691 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за олекранон, лява и дясна с 4, 6, 8, 10, 12 отвора, дължини от 112мм до 216мм (през 26мм) дебелина 3,2мм, широчина 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм) Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм. – комплект с винтове  1 1920 0 0 Ви енд ди сървисис
692 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за ключица, тип кука, лява и дясна с 3+2 отвора, 3+3 отвора, 3+5 отвора и 3+7 отвора, и дължини 45мм, 55мм, 75мм, 95мм, дебелина на плаката 3,2мм, широчина 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1860 0 0 Ви енд ди сървисис
693 3,5 титаниева реконструктивна плака за ключица, S-обазна, лява и дясна с 6, 7, 8 отвора, и дължини 103,2мм, 113мм, 122,5мм, дебелина на плаката 3мм, широчина 10,5мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтовеKanghui-Medtronic  1 1860 0 0 Ви енд ди сървисис
694 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за дистална тибия, лява и дясна с 4, 6, 8, 10, 12 или 14 отвора, дължини от 116мм, 142мм, 168мм, 194мм, 220мм, 246мм, дебелина на плаката 4,2мм, широчина на плаката 11,7мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1980 0 0 Ви енд ди сървисис
695 3,5 титаниева заключваща компресивна плака за дистална тибия, лява и дясна с 8+4, 8+6, 8+8 или 8+10 отвора, дължини от 116мм, 142мм, 168мм, 194мм, дебелина на плаката 4,2мм, широчина на плаката 13,7мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм- комплект с винтове  1 1980 0 0 Ви енд ди сървисис
696 3,5 титаниева заключваща компресивна плака, антеролатерална, L-образна, лява и дясна с 9, 11, 13, 15, 17 или 19 отвора, с дължини 117мм, 149мм, 181мм, 213мм, 245мм, 277мм, дебелина на плаката 4,2мм и широчина 14мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм). -Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм комплект с винтове  1 1980 0 0 Ви енд ди сървисис
697 2,7 / 3,5мм титаниева заключваща плака за дистална фибула, лява и дясна с 5+3, 5+4, 5+5, 5+6, 5+7, 5+9, 5+11, 5+13, 5+15 отвора, с дължини 86мм, 99мм, 112мм, 125мм, 138мм, 164мм, 190мм, 216мм, 246мм, дебелина на плаката 2,5мм, широчина на плаката 10,5мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм) и 2,7мм от 6мм до 14мм, и от 16мм до 30мм (през 2мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1620 0 0 Ви енд ди сървисис
698 3,5 титаниева реконструктивна плака с 5 до 16 отвора и 18 отвора, с дължини 64мм, 77мм, 90мм, 103мм, 116мм, 129мм, 142мм, 155мм, 168мм, 181мм, 194мм, 207мм, 233мм, дебелина на плаката 3мм, и широчина 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1620 0 0 Ви енд ди сървисис
699 Заключваща титанеива плака за пета, лява и дясна с дължина 68мм и дебелина 2мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1800 0 0 Ви енд ди сървисис
700 Заключваща титанеива плака за таз, с 8,10,12,14,16 отвора, с дължини 94мм, 118мм, 142мм, 166мм, 190мм, дебелина на плаката 3мм, широчина на плаката 10мм. Заключващи винтове 3,5мм, материал – титаниева сплав с дължини от 10мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 80мм (през 5мм).Кортикални винтове 3,5 с дължина 10-60 мм – комплект с винтове  1 1800 0 0 Ви енд ди сървисис
701 4,5/5,0 заключваща компресивна плака тясна – от 4 до 14отвора и 16 отвора, дължини 89мм, 107мм, 125мм, 143мм, 161мм, 179мм, 197мм, 215мм, 233мм, 251мм, 269мм, 287мм, дебелина на плаката 4,8мм, широчина на плаката 13,5мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм).Кортикални 4,5 с дължини 12-80 – комплект с винтове  1 1800 0 0 Ви енд ди сървисис
702 4,5/5,0 заключваща компресивна плака широка – от 6 до 18 отвора, дължини 107мм, 125мм, 143мм, 161мм, 179мм, 197мм, 215мм, 233мм, 251мм, 269мм, 287мм, 305мм, 323мм, дебелина на плаката 6мм, широчина на плаката 17,5мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм)Кортикални 4,5 с дължини 12-80 . – комплект с винтове  1 1800 0 0 Ви енд ди сървисис
703 4,5/5,0 заключваща компресивна плака за проксимална латерална тибия – 5, 7, 9, 11 и 13 отвора, дължини от 140мм до 300мм (през 40мм), дебелина на плаката 4,2мм, широчина на плаката 16мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм).Кортикални 4,5 с дължини 12-80  1 2040 0 0 Ви енд ди сървисис
704 4,5/5,0 заключваща компресивна плака за дистален фемур – 5, 7, 9, 11 и 13 отвора, дължини от 156мм до 316мм (през 40мм), дебелина на плаката 6мм, широчина на плаката 16мм. Заключващи винтове 5,0мм, материал – титаниева сплав с дължини от 14мм до 50мм (през 2 мм) и от 50мм до 85мм (през 5мм). -Кортикални 4,5 с дължини 12-80 комплект с винтове  1 2040 0 0 Ви енд ди сървисис
705 Титаниев проксимален бедрен пирон Къс проксимален бедрен пирон от титаниева сплав (Ti6Al4V) с проксимален диаметър Ø16,5мм и Ø9,3 Ø10, Ø11 или Ø12 дистален диаметър, дължина 170мм, 200мм или 240мм. Валгусен ъгъл 5° и шийно диафизарен ъгъл 130°. Проксимално заключване от спирално острие, което осигурява антиротационна стабилност, с размери – дължина от 70мм до 120мм (през 5мм) и диаметър Ø10,3. Дистално заключване от 1 бр. заключващ винт (динамично или статично) Ø4,5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм, или Ø5 – дължини 26мм и от 30мм до 110мм, през 5мм, (в зависисмост от дисталния диаметър на пирона). – комплект с винтове  1 1980 0 0 Ви енд ди сървисис
706 Дълъг проксимален бедрен пирон от титаниева сплав (Ti6Al4V) с проксимален диаметър Ø16,5мм и Ø9,5 Ø10, Ø11 или Ø12 дистален диаметър, дължини от 320мм до 440мм (през 20мм). Валгусен ъгъл 5° и шийно диафизарен ъгъл 130°. Проксимално заключване от спирално острие, което осигурява антиротационна стабилност, с размери – дължина от 70мм до 120мм (през 5мм) и диаметър Ø10,3. Дистално заключване от 1бр или 2 бр. заключващи винтове (динамично или статично) Ø4,5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм, или Ø5 – дължини 26мм и от 30мм до 110мм, през 5мм, (в зависисмост от дисталния диаметър на пирона). – комплект с винтове Kanghui-Medtonic  1 2160 0 0 Ви енд ди сървисис
707 Тибиален пирон с разширени индикации, с проксимален диаметър 11,5мм, проксимална извивка 10° и дължини от 260мм до 420мм (през 20мм) и дистален диаметър Ø8,3 Ø9, Ø10 или Ø11,5. Проксимално има 3 отвора в три равнини, разстоянието от проксималния край на пирона до проксималните отвори е съответно 15мм, 30мм и 40 мм. Проксимални заключващи винтове Ø5 с дължини от 26мм и от 30мм до 110мм, през 5мм. Дистално има 4 заключващи отвора, в две равнини. Дисталните заключващи винтове са Ø4,5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм- за пирони Ø8,3 Ø9, Ø10 и Ø5 – дължини 26мм и от 30мм до 90мм, през 5мм – за пирон Ø11,5. – комплект с винтове Kanghui-Medtrinic  1 2160 0 0 Ви енд ди сървисис
708 Титаниев пирон за артродеза на глезенна става, комплект с винтове – ляв и десен, диаметър в дисталния край 12 мм, проксимален диаметър 10 мм, 11 мм и 12 мм, с дължина 150 мм, 200 мм и 300 мм; канюлиран компресивен винт с диаметър 8 мм с дължина 14,5 мм; дистална тапа за пирон за артродеза на глезенната става с диаметър 12 мм с дължина +5 мм, +10 мм, +15 мм; заключващ самонарязващ титаниев винт с цяла резба с диаметър 5 мм, с дължина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 мм; заключващ самонарязващ титаниев винт с прекъсната резба с диаметър 5мм, с дължина 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм  1 2880 0 0 Ви енд ди сървисис
709 Херниално полипропиленово платно 6/11 1 282 0 0 РСР
710 Херниално полипропиленово платно 15/15 1 300 0 0 РСР
711 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3мм, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 15х10см  1 1272 0 0 РСР
712 Двукомпонентно, триизмерно, монофиламентно полиестерно платно за вентрални хернии с колагенов резорбируем антиадхезивен филм, с големина на порите 3.3х2.3мм, със зелен полиестерен маркер за ориентация на платното и с размери 20х15см  1 1476 0 0 РСР
713 Самозалепващо се полирезурбируемо платно за херниопластика , от монофиламентен полиестер  и полимер на млечна киселина, с размери 15х0,9см 1 474 0 0 РСР
714 Самозалепващо се полирезурбируемо платно за херниопластика , от монофиламентен полиестер  и полимер на млечна киселина, с размери 15х15см 1 474 0 0 РСР
715 Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг17мм обла игла 1 108 0 0 РСР
716 Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг17мм неоцветени  1 108 0 0 РСР
717 Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг26мм неоцветени  1 108 0 0 РСР
718 Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,23см,1/2кръг27мм   1 108 0 0 РСР
719 Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден3/0,15см,5/8,27мм   1 108 0 0 РСР
720 Система за затваряне на тъкани със спираловидно поставени кукички по дължината на конеца за шев без възел с бримка на единият край,среден период на резорбция,изработен от гликолид,диоксанон и триметилкарбонат.Пълна резорбция на 90 ден2/0,15см,1/2,27мм   1 108 0 0 РСР
721 Кръгов съшивател с чупеща глава 26,29,32мм 1 840 0 0 Ка-М Медикъл
722 Линеен резач /ДЖИЯ/60,80мм 1 780 0 0 Ка-М Медикъл
723 Пълнител за линеен резач 60,80мм 1 300 0 0 Ка-М Медикъл
724 Прав съшивател45,60мм 1 780 0 0 Ка-М Медикъл
725 Пълнител за прав съшивател 45,60мм 1 300 0 0 Ка-М Медикъл
726 Хемороидален съшивател 32/33;33,34 1 840 0 0 Ка-М Медикъл
727 Ендоджия съшивател -тяло-160 1 900 0 0 Ка-М Медикъл
728 Пълнител за ендоджия 45,60мм/височина на скобите3,5 и 4,8мм 1 624 0 0 Ка-М Медикъл
729 Полипропиленово платно Mikroval 7,5 /15 1 270 0 0 Ка-М Медикъл
780 Полипропиленово платно Mikroval 15 /15 1 282 0 0 Ка-М Медикъл
781 Полипропиленово платно Mikroval 30/30 1 336 0 0 Ка-М Медикъл
782 Титаниево платно  Tio – mesh 10/15 1 372 0 0 Ка-М Медикъл
783 Титаниево платно  Tio – mesh 15/15 1 384 0 0 Ка-М Медикъл
784 Двукомпонентнво платно  Mikroval 10/15 1 720 0 0 Ка-М Медикъл
785 Двукомпонентнво платно  Mikroval 20 /30 1 1020 0 0 Ка-М Медикъл
786 Троакар 5,10 12мм 1 264 0 0 Ка-М Медикъл
787 Граспер 1 300 0 0 Ка-М Медикъл
788 Дисектор 1 300 0 0 Ка-М Медикъл
789 Ножица 1 300 0 0 Ка-М Медикъл
790 Еднократна Верес Игла 150мм 1 39.6 0 0 Ка-М Медикъл
791 Кожен съшивател 1 24 0 0 Ка-М Медикъл
792 Отстранител за скоби на кожен съшивател 1 20.4 0 0 Ка-М Медикъл
793 PАМЕННА ПРОТЕЗА UNIC ANATOMIC/TRAUMA   1 4540 0 0 USS medica
794 PАМЕННА ПРОТЕЗА UNIC ANATOMIC/TRAUMA + GLENOID   1 4780 0 0 USS medica
795 PАМЕННА ПРОТЕЗА UNIC REVERSE 1 5296 0 0 USS medica
796 TАЗОБ-А ЕНДОП-А SPS HA, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED    1 5600 0 0 USS medica
797 TАЗОБ-А ЕНДОП-А SPS HA, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED   1 5000 0 0 USS medica
798 TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, METAL HEAD , SUNFIT, CI 1 4500 0 0 USS medica
799 TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, BIOLOX DELTA, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED   1 5000 0 0 USS medica
800 TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS Ц-НО, METAL HEAD, CAPTIV DM, ИНСЪРТ DM  1 3900 0 0 USS medica
801 TАЗОБ-А ЕНДОП-А STEMSYS БЕЗЦ-НО, METAL HEAD, HILOCK LINE, INLOCK CROSSLINKED  1 4500 0 0 USS medica
802 KОЛ-НА ЕНДОП-А ROLFLEX TONIC PS FIX Ц-НА    1 4600 0 0 USS medica
803 ТИБИАЛНО СТЕБЛО ROLFLEX 1 480 0 0 USS medica
804 ТИБИАЛЕН АУГМЕНТ ROLFLEX 1 480 0 0 USS medica
805 НУКЛЕОЛИЗА 1 1050 0 0  
806 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПРАВА РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ  1 1500 0 0 AAP-Germany
807 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ                             1 1720 0 0 AAP-Germany
808 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ХУК ПЛАКА, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ                                         1 1720 0 0 AAP-Germany
809 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ             1 2088 0 0 AAP-Germany
810 СИСТЕМА ЗА КОСТНО-ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАМЕННА НЕСТАБИЛНОСТ К-Т 1 1500 0 0 AAP-Germany
811 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПРАВА ПЛАКА 4,5ММ, ТЯСНА ИЛИ ШИРОКА СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ 1 1540 0 0 AAP-Germany
812 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПРАВА ПЛАКА 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ 1 1452 0 0 AAP-Germany
813 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ДОРЗОЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС 2,7/3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ             1 1992 0 0 AAP-Germany
814 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС 2,7/3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ             1 1992 0 0 AAP-Germany
815 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН 2,7/3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ             1 1992 0 0 AAP-Germany
816 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС 2.5MM  1 1560 0 0 AAP-Germany
817 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС 2.4/2.7MM  1 1560 0 0 Medimetal-Hungary
818 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ФЕМУР 4,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ   1 2292 0 0 AAP-Germany
819 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА  ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ/4,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ 1 2088 0 0 AAP-Germany
820 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА  МЕДИАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ 1 1720 0 0 AAP-Germany
821 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ          1 2088 0 0 AAP-Germany
822 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА АНТЕРОЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 3,5ММ, СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ 1 2088 0 0 AAP-Germany
823 КОМПЛЕКТ АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ТУБУЛАРНА, ПЛАКА 3,5ММ СЪС ЗАКЛЮЧВАЩО КОМПРЕСИОННИ ОТВОРИ    1 1450 0 0 AAP-Germany
824 К-Т АНАТОМИЧНО КОНТУРИРАНА ПЛАКА ЗА ПЕТА 2.7/3.5MМ     1 1720 0 0 Medimetal-Hungary
825 КОМПЛЕКТ ИНТРАМОДУЛАРЕН ИЛИ ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРАЛЕН ПИРОН   1 1800 0 0 Medimetal-Hungary
826 КОМПЛЕКТ ФЕМОРАЛЕН ПИРОН 2 В 1 С ОПЦИЯ ЗА ЕДИН ФИКСИРАН ВИНТ ИЛИ ДВА СВОБОДНИ ВИНТА В ОБЛАСТТА НА ТРОХАНТЕРА 1 1900 0 0 МСМ-Germany
827 К-Т ТИБИАЛЕН ПИРОН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАЛНО ФИКСИРАНЕ НА НАСОЧВАЩА РАМКА                            1 1860 0 0 МСМ-Germany
828 Канюлиран винт с Ф2.0 до Ф7,5 1 360 0 0 AAP-Germany
829 КОМПЛЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ (ПЛАСТИКА) НА ПКВ                  1 2180 0 0 SBM
830 КОМПЛЕКТ ЗА ПЛАСТИКА НА ПКВ, ОТ 2 СИСТЕМИ ЗА ФИКСАЦИЯ        1 2180 0 0 SBM
831 БИОРЕЗОРБИРУЕМ ВИНТ LIGAFIX 1 1800 0 0 SBM
832 КАНЮЛИРАН ТИТАНИЕВ ВИНТ  HCS  3.00 мм. 1 850 0 0 Zimmer Biomet
833 Костно заместващо вещество – Гранула 16сс   /2*8 1 800     Титаника 2008
834 Костно заместващо вещество – Гранула 20сс  / 2*10 1 830     Титаника 2008
835 Костно заместващо вещество – Стик 5*5*10  – 2бр 1 650     Титаника 2008
836 Костно заместващо вещество – Стик 5*5*10  – 4бр 1 680     Титаника 2008
837 Костно заместващо вещество – Стик 5*5*20  – 2бр 1 680     Титаника 2008
838 Костно заместващо вещество – Стик 5*5*20  – 4бр 1 720     Титаника 2008
839 Костно заместващо вещество – Клин 8 мм 1 810     Титаника 2008
840 Костно заместващо вещество – Клин 10 мм 1 810     Титаника 2008
841 Костно заместващо вещество – Клин 12 мм 1 810     Титаника 2008
842 In oss инжекция  заместващо вещество –  1 810     Титаника 2008
843 Импланти закорекция на плоскостъпие – H-plate к-т 2200     ВЕС Корект
844 ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 24 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.5мм, брой скоби-18, височина на затворен клипс-1.8мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 15мм; 1   1200.00   Ка-М Медикъл
845 ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 26 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.8мм, брой скоби-20, височина на затворен клипс-2.0мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 17мм; 1   1200.00   Ка-М Медикъл
846 ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 29 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-4.8мм, брой скоби-24, височина на затворен клипс-2.0мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 20мм; 1   1200.00   Ка-М Медикъл
847 ЕДНОКРАТЕН КРЪГЪЛ СЪШИВАТЕЛ С ДВОЙНА СИГУРНОСТ И ЧУПЕЩА СЕ ГЛАВА-Закривен кръгъл съшивател.Размер 32 мм. Двуредови титаниеви клипси,височина на отворен клипс-5.0мм, брой скоби-30, височина на затворен клипс-2.2мм;Технология за затваряне на клипсите “В”форма;Дължина на шафта-18.5 см; Лумен 24мм; 1   1200.00   Ка-М Медикъл
848 ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 30ММ и вградена глава.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
849 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 30ММ С ИНДИКАТОР. Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 11.  1   576.00   Ка-М Медикъл
850 ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 45ММ и вградена глава.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
851 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 45ММ С ИНДИКАТОР . Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 15.  1   576.00   Ка-М Медикъл
852 ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ С ИНДИКАТОР 60ММ и вградена глава.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
853 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ПРАВ СЪШИВАТЕЛ 60ММ С ИНДИКАТОР. Два реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 21.  1   576.00   Ка-М Медикъл
854 ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
855 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм, брой скоби 64. Дължина на разреза-56мм.  1   576.00   Ка-М Медикъл
856 ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
857 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 60мм. Четири реда скоби.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 64. Дължина на разреза-56мм.  1   576.00   Ка-М Медикъл
858 ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
859 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм. Четири реда скоби.Височина на отворена скоба 3.8мм, височина на затворена скоба-1.5мм, брой скоби 84. Дължина на разреза-76мм.  1   576.00   Ка-М Медикъл
860 ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм и вградена глава. Четири реда скоби. Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм. Презареждане до 7 пъти, с максимални 8 изстрелвания. Гъвкав грип, позволяващ изстрелване с лява и дясна ръка. 1   1180.00   Ка-М Медикъл
861 ПЪЛНИТЕЛ ЗА ЕДНОКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ 80мм. Четири реда скоби.Височина на отворена скоба 4.8мм, височина на затворена скоба-2.0мм, брой скоби 84. Дължина на разреза-76мм.  1   576.00   Ка-М Медикъл
862 Отстъпка за избор на лекар в сектор Урология при смяна на стент и кнтролна цистоскопия без биопсия съгл.Протокол на ОС 1 -400      
863 3,5 Заключваща реконструктивна права плака – за заключващи винтове 3,5 и незаключващи компресивни винтове 3,5 – титаний  1 1450 0.00 0.00 Ай фарма
864 3,5 Заключваща плака за олекранон – анатомично контурирана, реконструктивна  , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний  1 1800 0.00 0.00 Ай фарма
865 3,5 Заключваща плака за дистална медиална тибия –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 3,5 и незаключващи компресивни винтове 2,7 / 3,5 – титаний  1 1900 0.00 0.00 Ай фарма
866 3,5 Заключваща плака за ключица – анатомично контурирана, реконструктивна , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний с размери от 7 до 12 отвора 1 1650 0.00 0.00 Ай фарма
867 3,5 Заключваща плака за проксимален хумерос (ФИЛОС) – анатомично контурирана, реконструктивна  , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний с размери от 3 до 12 отвора 1 1900 0.00 0.00 Ай фарма
868 2,4 Заключваща Т-плака за радиус с 5 отвора в главата –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний Лява и дясна / с размери от 3 до 5 отвора 1 1500 0.00 0.00 Ай фарма
869 Уникондиларна колянна ендопротеза 1 3570.0 1500.00 0.00 Титаника
870 Комбинирана система за тотално ендопротезиране с възможности за запазване или премахване на предна и задна кръстна връзки  1 5570.0 2700.00 0.00 Титаника
871 Безциментно ендопротезиране, включващо безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула и стебло изцяло покрито с двойно поресто покритие. 1 5110.0 1080.00 0.00 Титаника
872 Ацетабуларен кейдж 1 1850.0   0.00 Титаника
873 Безциментно ендопротезиране, включващо стебла с отвор за модулен адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната тазова геометрия 1 5110.0 1080.00 0.00 Титаника
874 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация 1 3660.0 1080.00 0.00 Титаника
875 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с глава 1 4020.0 1080.00 0.00 Титаника
876 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с БИ- артикуларна глава 1 4140.0 1080.00 0.00 Титаника
877 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава 1 4100.0 1080.00 0.00 Титаника
878 Циментна двуполюсна протеза 1 3440.0 1435.00 0.00 Титаника
879 Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава 1 3290.0 1358.00 0.00 Титаника
880 Еднополюсна протеза с БИ- артикуларна глава и циментно полирано стебло 1 3290.0 1358.00 0.00 Титаника
881 Циментна двуполюсна протеза с полирано стебло и  циментна капсула 1 3440.0 1435.00 0.00 Титаника
882 Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация 1 4670.0 970.00 0.00 Титаника
883  Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с полирана бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация 1 4710.0 970.00 0.00 Титаника
884 Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация. 1 4630.0 1435.00 0.00 Титаника
885  Система за хибридно ендопротезиране включващо бедрена компонента (стебло изцяло покрито с титаниева плазма и хидроксапатит ) и ацетабуларна компонента с циментна фиксация и глава Ф 28 1 4510.0 1435.00 0.00 Титаника
886 Безциментна протеза със стебло покрито изцяло с титаниева плазма и худриксапатит с Би – артикуларна глава 1 4360.0 1435.60 0.00 Титаника
887 Стабилизираща плака за трохантер 1 1040.0   0.00 Титаника
888 Костен цимент с нисък вискозитет и равномерна фаза на полимеризация 1 135.0   0.00 Титаника
889 Костен цимент със среден вискозитет и равномерна фаза на полимеризация 1 170.0   0.00 Титаника
890 Циментен рестриктор 1 120.0   0.00 Титаника
891 Циментен рестриктор 1 150.0   0.00 Титаника
892 Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника 1 140.0   0.00 Титаника
893 Тазобедрен спейсър тип “Мюлер” 1 3020.0   0.00 Титаника
894 Тазобедрен спейсър тип “Чарнли” 1 3020.0   0.00 Титаника
895 Тазобедрен спейсър тип “Чарнли”XL  1 3120.0   0.00 Титаника
896 Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове  1 1550.0   0.00 Титаника
897 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част. 1 1670.0   0.00 Титаника
898 Заключваща плака за проксимален хумерус 1 1610.0   0.00 Титаника
899 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна 1 1625.0   0.00 Титаника
900 Стандартна реконструктивна плака материал 1 1615.0   0.00 Титаника
901 Заключваща реконструктивна плака 1 1615.0   0.00 Титаника
902 Заключваща плака за пета – лява и дясна 1 1810.0   0.00 Титаника
903 Метакарпална  ¼ тубуларна плака 1 1040.0   0.00 Титаника
904 Дистална бедрена плака  1 1830.0   0.00 Титаника
905 Проксимална тибиална плака 1 1690.0   0.00 Титаника
906 Дистална тибиална плака  1 1830.0   0.00 Титаника
907 Широка права плака 1 1830.0   0.00 Титаника
908 Тясна права плака 1 1830.0   0.00 Титаника
909 Заключваща тибиална L – плака 1 1690.0   0.00 Титаника
910 1/3 тубуларна плака за фибула 1 950.0   0.00 Титаника
911 Канюлирани винтове Ф7 1 400.0   0.00 Титаника
912 DHS плака  1 1725.0   0.00 Титаника
913 DCS плака  1 1725.0   0.00 Титаника
914 Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка 1 1700.0   0.00 Титаника
915 Силиконова ендопротеза за пръст 1 1110.0   0.00 Титаника
916 Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен 1 1950.0   0.00 Титаника
917 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран 1 2120.0   0.00 Титаника
918 Еластични ендери титаниеви 1 560.0   0.00 Титаника
919 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон 1 2190.0   0.00 Титаника
920 Бедрен реконструктивен къс пирон 1 2290.0   0.00 Титаника
921 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен  1 2320.0   0.00 Титаника
922 Тибиален титаниев пирон 1 2140.0   0.00 Титаника
923 Киршнерови спици 1 100.0   0.00 Титаника
924 Комплект за Вебер 1 360.0   0.00 Титаника
925 Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес 1 1730.0   0.00 Титаника
926 Заключваща плака за ключица (клавикула) лява и дясна 1 1416.7   0.00 Титаника
927 Заключваща плака за олекранон лява и дясна 1 1750.0   0.00 Титаника
928 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна, 2.4мм 1 1545.0   0.00 Титаника
929 Къс хумерален пирон “Телеграф” – включва пирон и 5 бр.заключващи винтове 1 2350.0   0.00 Титаника
930 Къс хумерален пирон “Телеграф” – включва пирон и                                 5 бр.заключващи винтове кортикални. 1 2630.0   0.00 Титаника
931 Къс хумерален пирон “Телеграф” – включва пирон и                                 5 бр.заключващи винтов спонгиозни. 1 2750.0   0.00 Титаника
932 Раменна Аrrow anatomical  протеза  включваща:  безциментно стебло, центрирана или ексцентрична глава. 1 3900.0 1440.00 0.00 Титаника
933 Раменна Аrrow anatomical  протеза  включва – безциментно стебло,центрирана или ексчентрична глава и костен цимент.                                                                        1 4035.0 1440.00 0.00 Титаника
934 Раменна Аrrow anatomical  протеза  включва – безциментно стебло,центрирана или ексчентрична глава и костен цимент и сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент.                                                                     1 4385.0 1440.00 0.00 Титаника
935 Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт и два спонгиозни винта. 1 6200.0 1440.00 0.00 Титаника
936 Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта , сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент. 1 6685.0 1440.00 0.00 Титаника
967 Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт. 1 8050.0 1440.00 0.00 Титаника
938 Раменна  протеза Arrow Reverse включва безциментно стебло,безциментен гленоид,гленосфера,инсърт , два спонгиозни винта и текстилен прикрепващ сет,който включва текстилна диафизарна лента, 3 бр.конци с висока якост,полиетиленов инсърт за стеблото и фиксационен винт,сет централайзери и тапи за цементиране и костен цимент. 1 8535.0 1440.00 0.00 Титаника
939 Трипътен, следоперативен катетър от мек материал с централен отвор на върхът, предназначен за водач.Латексова сърцевина и твърдо силиконово покритие отвътре и отвън.Луменът на катетъра се поддържа от пластмасова спирала в латексовата сърцевина.Тип на катетъра “Nelaton”.Размери на катетъра 18 Ch., 20 Ch., 22 Ch. и 24 Ch.Дължина на катетъра 40 см.Размер на балона от 30 мл. до 80 мл. в зависимост от размера на катетъра. 1 36.00 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
940 Трипътен, следоперативен катетър от мек материал.Латексова сърцевина и твърдо силиконово покритие отвътре и отвън.Луменът на катетъра се поддържа от пластмасова спирала в латексовата сърцевина.Тип на катетъра “Дюфор”.Размери на катетъра 20 Ch., 22 Ch. .Дължина на катетъра 40 см.Размер на балона от 30 мл. до 80 мл. в зависимост от размера на катетъра. 1 36.00 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
941 Двупътен МЕК силиконов катетър.Престой в организма до 3 месеца.Опаковката съдържа 1 бр. Катетър и 1 бр. Тапа. Размери на катетъра 16 СН, 18 Ch., 20 Ch., 22 Ch. и 24 Ch 1 20.40 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
942 Уретерален стент без водач/1 месец/ 1 45.00 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
943 Уретерален стент с водач/1 месец/ 1 63.00 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
944 Нефростомен дрен. Катетър 10.5Fr/28cm 1 55.80 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
945 Нефростомен дрен. Катетър 8Fr/34cm 1 55.80 0.00 0.00 USOVISION-GERMANY
946 FASTIN Титаниев 5mm 1 750 0.00 0.00 Фаркол АД
947 HEALIX Титаниев 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm 1 850 0.00 0.00 Фаркол АД
948 HEALIX Резорбируем 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm 1 850 0.00 0.00 Фаркол АД
949 GRYPHON – РЕЗОРБИРУЕМ
3mm
1 850 0.00 0.00 Фаркол АД
950 MICHRO Anchor – ТИТАНИЕВ
1,3mm
1 850 0.00 0.00 Фаркол АД
951 Крос пин сет за въстановяване на ПКВ Rigidfix® Femoral ST, Rigidfix® Femoral BT 1 2200 0.00 0.00 Фаркол АД
952 Сет за въстановяване на ПКВ RIGIDLOOP™Adjustable 1 2200 0.00 0.00 Фаркол АД
953 Интерферентен резорбируем винт за въстановяване на ПКВ 1 800 0.00 0.00 Фаркол АД
954 Съшивател за менискус 1 1000 0.00 0.00 Фаркол АД
955 Eлектроди с променлива радиочестотна характеристика 1 600 0.00 0.00 Фаркол АД
956 Тибиален пирон титаниев с разширени индикации анатомично контуриран 1 2400 0.00 0.00 Фаркол АД
957 Проксимален фемурален пирон 1 2400 0.00 0.00 Фаркол АД
958 Проксимален фемурален пирон дълъг 1 2600 0.00 0.00 Фаркол АД
959 Заключваща плака за дистален радиус воларна 1 2000 0.00 0.00 Фаркол АД
960 Заключваща плака за дистален радиус дорзална 1 1800 0.00 0.00 Фаркол АД
961 Заключваща плака за проксимален хумерус 3,5 Philos 1 2200 0.00 0.00 Фаркол АД
962 1/3 Тубуларна плака 1 1320 0.00 0.00 Фаркол АД
963 LCP 1/3 Тубуларна плака 1 1560 0.00 0.00 Фаркол АД
964 Рекунструктивна плака 3,5 1 1560 0.00 0.00 Фаркол АД
965 LCP Права плака 3,5 1 1560 0.00 0.00 Фаркол АД
966 Титаниев еластичен пирон TEN 1 650 0.00 0.00 Фаркол АД
967 Титаниве винт тип “Хърбърт” 1,5мм 1 600 0.00 0.00 Фаркол АД
968 Мини плака 1 1200 0.00 0.00 Фаркол АД
969 Артродезен пирон за глезен 1 3300 0.00 0.00 Фаркол АД
970 Канюлиран винт 4,5мм 1 390 0.00 0.00 Фаркол АД
971 Канюлиран винт 6,5мм 1 450 0.00 0.00 Фаркол АД
972 LISS плака за дистално бедро 1 2700 0.00 0.00 Фаркол АД
973 LISS плака за латерална проксимална тибия 1 2700 0.00 0.00 Фаркол АД
974 Лапароскопска дръжка  1 1500 0.00 0.00 Ултра -Сижън
975 Такса ползване Ултразвуков /УЗ/ нож 1 300 0.00 0.00  
976 Лазерно влакно 1 350 0.00 0.00 OTU Medical
977 Уретероскоп OT U – 100 флексибилен 1 2500 0.00 0.00 OTU Medical
978 Отсъпка за лазерно влакно,съгл.Протокол на ОС   – 150      
979 Отсъпка за Уретероскоп OT U – 100 флексибилен ,съгл.Протокол на ОС   – 2000      
980 Лапароскопски сет за жлъчка 1 1400 0.00 0.00 PСР
981 Лапароскопски сет за херния 1 1473 0.00 0.00 PСР
982 Лапароскопски клипси L/XL 1 120 0.00 0.00 PСР
983 Херниално полипропиленово платно  6/11 1 489 0.00 0.00 PСР
984 Херниално полиппропиленово платно   15 /15  1 513 0.00 0.00 PСР
985 Троакари за еднократна употреба с прозрачна  канюла, с автоматично защитено линейно острие, с клапа за задържане на газ, 5мм диаметър; 100мм гладка канюла 1 320 0.00 0.00 PСР
986 Троакар за еднократна употреба с автоматично защитено  острие с два режещи ръба, с 2 клапи за задържане на газ, с конвертор, отделящ се с винт, за работа с инструменти от 5 до 12 мм диаметър, 100 мм канюла 1 320 0.00 0.00 PСР
987 1/3 тубуларна плака – незаключваща ф 3.5- МЕДИЦИНСКА СТОМАНА  1 1050 0.00 0.00 ортомед трей
988  1/3 тубуларна плака – незаключваща ф 3.5- ТИТАНИЕВА СПЛАВ  1 1320 0.00 0.00 ортомед трей
989  1/3 тубуларна плака – заключваща ф 3.5- МЕДИЦИНСКА СТОМАНА 1   0.00 0.00 ортомед трей
990  1/3 тубуларна плака – заключваща ф 3.5- ТИТАНИЕВА СПЛАВ  1 1500 0.00 0.00 ортомед трей
991 Незаклющваща реконструктивна плака – извита  ф 3.5-МЕД. СТОМАН 1   0.00 0.00 ортомед трей
992  Незаклющваща реконструктивна плака – извита  ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ 1 1740 0.00 0.00 ортомед трей
993 Заключваща стандартна реконструктивна плака ф 3.5-МЕД. СТОМАН 1   0.00 0.00 ортомед трей
994 Заключваща стандартна реконструктивна плака ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ 1 1452 0.00 0.00 ортомед трей
995 Заключваща плака за проксимален хумерус 3.5- МЕД. СТОМАН 1   0.00 0.00 ортомед трей
996  Заключваща плака за проксимален хумерус 3.5- ТИТА. СПЛАВ 1 1950 0.00 0.00 ортомед трей
997  Заключваща DCP плака ф 3.5- МЕДИЦИНСКА СТОМАНА 1 1464 0.00 0.00 ортомед трей
998  Заключваща DCP плака ф 3.5-  ТИТАНИЕВА СПЛАВ  1 1560 0.00 0.00 ортомед трей
999  Заключваща плака  Calcaneus  лява и дясна ф 3.5- МЕД. СТОМАН 1 1404 0.00 0.00 ортомед трей
1000  Заключваща плака  Calcaneus  лява и дясна ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ 1 1722 0.00 0.00 ортомед трей
1001  Заклюваща плака  Clavicle лява и дясна ф 3.5- МЕД. СТОМАН 1 1584 0.00 0.00 ортомед трей
1002  Заклюваща плака  Clavicle лява и дясна ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ 1 1680 0.00 0.00 ортомед трей
1003  Заклюваща плака Olecranon лява и дясна ф 3.5- МЕД. СТОМАН 1   0.00 0.00 ортомед трей
1004  Заклюваща плака Olecranon лява и дясна ф 3.5- ТИТА. СПЛАВ 1 1842 0.00 0.00 ортомед трей
1005 Заклюваща плака за дистален фемур – лява и дясна – ф 4.5 / 5- МЕД. СТОМАН 1   0.00 0.00 ортомед трей
1006 Заклюваща плака за дистален фемур – лява и дясна – ф 4.5 / 5-  ТИТА. СПЛАВ 1 1950 0.00 0.00 ортомед трей
1007 Заклюваща плака за дистална тибия ф 3.5 – лява и дясна-  МЕД. СТОМАН 1   0.00 0.00 ортомед трей
1008 Заклюваща плака за дистална тибия ф 3.5 – лява и дясна-  ТИТА. СПЛАВ 1 1950 0.00 0.00 ортомед трей
1009 Заключваща плака за проксимална латерална тибия ф 4.5 / 5 – МЕД. СТОМАН 1 1698 0.00 0.00 ортомед трей
1010 Заключваща плака за проксимална латерална тибия ф 4.5 / 5 – ТИТА. СПЛАВ 1 1950 0.00 0.00 ортомед трей
1011 Заключващи мини плаки титаниеви- ТИТА. СПЛАВ 1 1640 0.00 0.00 ортомед трей
1012 Заключващи анатомично извита плака за радиус – ТИТА. СПЛАВ 1 1998 0.00 0.00 ортомед трей
1013  Остоесинтезен титаниев еластичен пирон 1 600 0.00 0.00 ортомед трей
1014 Хумерален титаниев  пирон, къс – ляв и десен 1 1944 0.00 0.00 ортомед трей
1015 Дълъг хумерален титаниев неканюлиран пирон 1 1980 0.00 0.00 ортомед трей
1016  Остоесинтезен  тибиален интрамедуларен титаниев пирон   1 2202 0.00 0.00 ортомед трей
1017  Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон – Титаниев 1 2256 0.00 0.00 ортомед трей
1018 ПИРОН ЗА ПЕТА 1 2202 0.00 0.00 ортомед трей
  КОСТНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ РЕФ.Номер   0.00 0.00 ортомед трей
1019 Glassbone Гранули GB05.1/05-U 684 0.00 0.00 ортомед трей
1020   GB05.1/1-U 714 0.00 0.00 ортомед трей
1021   GB05.1/5 954 0.00 0.00 ортомед трей
1022   GB1.3/1-U 714 0.00 0.00 ортомед трей
1023   GB1.3/5 954 0.00 0.00 ортомед трей
1024   GB1.3/10 1098 0.00 0.00 ортомед трей
1025   GB1.3/16 1290 0.00 0.00 ортомед трей
1026 Glassbone инжекционна паста GB-IP1.0 924 0.00 0.00 ортомед трей
1027   GB-IP2.5 1032 0.00 0.00 ортомед трей
1028   GB-IP5.0 1158 0.00 0.00 ортомед трей
1029   GB-IP10* 1206 0.00 0.00 ортомед трей
1030 ОРТОПЕДИЧЕН ЦИМЕНТ 40g, СТАНДАРТЕН ВИСКОЗИТЕТ – G140 1 72 0.00 0.00 ортомед трей
1031 ОРТОПЕДИЧЕН ЦИМЕНТ 40g, НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ – G340 1 72 0.00 0.00 ортомед трей
1032 ОРТОПЕДИЧЕН ЦИМЕНТ 40g + GENTAMICIN, НИСЪК ВИСКОЗИТЕТ – G3A40 1 84 0.00 0.00 ортомед трей