Клиниката разполага с лекари в хирургия, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, вътрешни болести, урология, педиатрия и други.В болницата работи висококвалифициран персонал, доказан в почти всички медицински области. Намери своя лекар в специалности анестезиология и интензивно лечение, хирургия, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, вътрешни болести, урология, детски болести и други.


Хирургия и Урология

д-р Милена Стойчева Дражкова – Началник отделение
д-р Дженко Русев Русев
д-р Вълкан Стоянов Иванов
д-р Теодор Янков Болов
д-р Кирил Върбанов Лозанов
д-р Пламен Бориславов Нанков
д-р Иван Недков Лазаров
д-р Пламен Бориславов Нанков


Ортопедия и травматология
д-р Радослав Тодоров Радев – Началник отделение
д-р Павел Петков Маринов
д-р Румен Димитров Николов
проф. д-р Дико Драганов Бошнаков
д-р Ердинч Хасанов Бъчаков


Гастроентерология

д-р Светлана Георгиева Влаева – Началник отделение
д-р Захаринка Стефанова Добрева-Голдщайн


Анестезиология и интензивно лечение

д-р Румен Андреев Калчев – Началник отделение
д-р Асен Славов Станчев
д-р Гиньо Иванов Христов
д-р Донка Иванова Аврамова
д-р Чавдар Атанасов Добрев
д-р Валентин Георгиев Демиров
д-р Златка Николова Божилова


Други

проф. д-р Петко Пенков Маринов – Клинична токсикология
д-р Александър Мичев Стоянов – Началник Образна диагностика
д-р Наталия Хараламбиева Попова – Тотева – Началник Клинична лаборатория
д-р Нели Тодорова Маринова – Клинична лаборатория
д-р Лидия Велик Маринова – Детски болести