Ортопедия

Отделението по ортопедия и травматология разполага с 25 легла и има най-висшето – III ниво на компетентност. Извършват се операции на меки тъкани, кости и стави, включително атроскопски.

Хирургия

Хирургичното отделение разполага с 20 легла и има II ниво на компетентност. Извършват се хирургични и урологични операции, по конвенционален и лапароскопски способ. Отделението разполага със съвременна апаратура за ендоурология и лазерно разбиване на камъни в пикочните пътища.

Гастроентерология

Отделението по гастроентерология разполага с 14 легла и има II ниво на компетентност. Тук се диагностицират и лекуват успешно всички заболявания на стомашно-чревния тракт.
ОАИЛ

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага с 6 легла и има II ниво на компетентност и е оборудвано със съвременнна анестзиологична и реанимационна апаратура.