Клиниката разполага с лекари в хирургия, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, вътрешни болести, урология, педиатрия и други.В болницата работи висококвалифициран персонал, доказан в почти всички медицински области. Намери своя лекар в специалности анестезиология и интензивно лечение, хирургия, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, вътрешни болести, урология, детски болести и други.


д-р Дженко Русев Русев – Хирургия

Роден през 1951 г. във Варна. Завършва МУ-Варна през 1980 г. Работи в ХО гр.Добрич от 1981 до 2010 г. Междувременно придобива специалност Обща Хирургия през 1985 г. Завършва курс по чернодробна хирургия през 1987 и през 2004 г. завършва курс по лапароскопска хирургия. От 2010 работи в МБАЛ “Еврохоспитал”.


д-р Ралица Николова – Клинична лаборатория
Родена през 1990. През 2016 завършва МУ-Варна, стажант в Aldo Moro University Италия през 2014. Работи като лекар в Еврохоспитал и УМБАЛ “Св.Екатерина”.


д-р Ердинч Хасанов Бъчаков – Ортопедия и травматология
имейл: chakov_bg@abv.bg

Роден на 09.05.1963 във Нови Пазар. Средното си образование завършва в ПГ Хан Исперих гр.Нови Пазар. Висшето си образование завършва МУ-София като магистър със специалност Артроскопия. Преминава допълнителни курсове по микрохирургични методи в ортопедията, травматологията и ултразвукова диагностика във МУ-София.
Първия му работодател е МБАЛ Д.Беров в Нови Пазар от 1992 до 2008г. През 1993 специализира в МБАЛ Царица Йоана София. От 2003 до 2016 работи като лекар специалност ортопедия-травматология във
ЕТ АСМП – ИП Д-р Ердинч Бъчаков. От 2009г. до 2016г. работи като ординатор в МБАЛ Еврохоспитал гр.Варнад-р Миглена Ганчева Стоева – Рентген
Родена на 24.03.1958г. в гр.Варна.
Основното си образование завършва в “В.Е. Априлов” – Варна. Средното образование завършва в V-та гимназия – Варна. Висшето си медицинско образование завършва през 1984 г. във ВМИ-Варна със златен медал за отличен успех.
От 1984-1988 г. работи като резпределител рентгенолог в РБ-Провадия.
Специалност образна диагностика придобива през 1989 г. след което започва работа в отделението по образна диагностика на МБАЛ “Св.Анна” – Варна.
От 2004 г. след конкурс е част от екипа на МДЛ “Русев”-Варна, а от 2011 г. е част и от МБАЛ “Еврохоспитал”.
Специализации по:
1) УЗ диагностика
2) образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.
3) Компютърна Томографска диагностика
4) Магнитно Резонансна диагностика
Участва в национална и международна конференции и конгреси на специалистите в образната диагностика.
Редовен член на дружеството на Рентгенология и Радиология в България.


д-р Милена Стойчева Дражкова – Хирургия
имейл:milenadrajkova@abv.bg

Родена на 14.05.1961 във Варна. През периода 1982 до 1987 завършва магистър хирургия във Висш Педиатричен Медицинкси Институт Санкт Петербург. Говори отлично немски и руски. Преминава допълнителни курсове по фгс и съдова хирургия. През 1992 г. придобива специалност по хирургия.


 

д-р Теодор Янков Болов – Хирургия
имейл:t_bolov@abv.bg

Роден на 17.04.1961г. в гр.Варна в семейство на служители. Основното си образование завършва в ОУ “Кирил и Методий” гр. Варна. Средното образование завършва в I ЕГ “Хр.Кабакчиев” гр. Варна с профил немски език. Висше медицинско образование – придобил в ВМИ-Варна през 1989г. Специалност Хирургия придобих в МУ-София през 1996г.Проведени курсове след дипломна квалификация:
1) Коло-проктология през 2003г. МУ-София.
2) Усложнен коло-ректален карцином през 2004г. МУ-София.
3) Лапароскопска хирургия през 2005г. МУ София.
4) Съвременни тенденции в диагностиката и лечението на ортопедо-травматологичните заболявания през 2005г. МУ-София.
5) Ендокринна хирургия през 2006г.МУ-София.
6) Професионално поведение при инциденти на морския бряг през 2014г.в МУ-Варна.

Общ трудов стаж: 27 години


 

д-р Захаринка Стефанова Добрева-Голдщайн – Гастроентерология
д-р Наталия Хараламбиева Попова – Тотева – Клинична лаборатория
д-р Чавдар Атанасов Добрев – Хирургия, Акушерство – гинекология
д-р Павел Петков Маринов – Ортопедия и травматология
доц. д-р Петко Пенков Маринов – Ортопедия и травматология
д-р Митко Йорданов Димитров – Анестезиология и интензивно лечение
д-р Иван Недков Лазаров – Хирургия (Урология)
д-р Нели Тодорова Маринова – Клинична хематология,Физикална и рехабилитационна медицина,Вътрешни болести
д-р Кирил Върбанов Лозанов – хирургия
д-р Петко Пенков Маринов – Клинична токсикология
д-р Пламен Бориславов Нанков – Хирургия
д-р Радослав Тодоров Радев – Ортопедия и травматология
д-р Румен Андреев Калчев – Анестезиология и интензивно лечение
д-р Румен Димитров Николов – Ортопедия и травматология
д-р Светлана Георгиева Влаева – Гастроентерология
д-р Иван Недков Лазаров – Урология
д-р Кирил Върбанов Лозанов – Хирургия
д-р Асен Славов Станчев – Анестезиология и интензивно лечение
д-р Гиньо Иванов Христов – Анестезиология и интензивно лечение
проф. д-р Дико Драганов Бошнаков – Ортопедия и травматология
д-р Донка Иванова Аврамова – Хирургия
д-р Лидия Велик Маринова – Детски болести
д-р Александър Мичев Стоянов – Рентгенология
д-р Екатерина Колева Вълкова – Спешна медицина
д-р Златка Николова Божилова – Вътрешни болести