Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
МБАЛ”ЕВРОХОСПИТАЛ”ООД
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
1 Преглед в амбулатория 1 120 0.00 0.00
2 Вторичен преглед в амбулатория 1 60 0.00 0.00
3 Преглед в дома 1 140 0.00 0.00
4 Медицински документ-дубликат 1 5 0.00 0.00
5 Медицински документ, изискващ преглед 1 120 0.00 0.00
6 Медицински документ, неизискващ преглед 1 30 0.00 0.00
7 Медицинска консултация по хранене и диетика (първичен преглед) 1 120 0.00 0.00
8 Медицинска консултация по хранене и диетика (вторичен преглед) 1 60 0.00 0.00
9 Разработване на индивидуални хранителни режими 1 150 0.00 0.00
10 Вземане на венозна кръв със затворена система 1 30 0.00 0.00
11 Поставяне на абокят 1 30 0.00 0.00
12 Мускулна инжекция 1 20 0.00 0.00
13 Венозна инжекция 1 30 0.00 0.00
14 Епикутанен тест-за всяка проба 1 10 0.00 0.00
15 Тестове с натриване, скарифициране, надраскване 1 30 0.00 0.00
16 Венозна инфузия до 120’ 1 100 0.00 0.00
17 Вливане на антибиотик 1 30 0.00 0.00
18 Вътреставна инжекция/пункция 1 120 0.00 0.00
19 Вливане през port-a- cath 1 100 0.00 0.00
20 Индивидуален сестрински пост 1 100 0.00 0.00
21 ЕКГ с 12 отвеждания 1 100 0.00 0.00
22 КГА 1 100 0.00 0.00
23 Диференциална кръвна картина(микроскопско изследване) 1 150 0.00 0.00
24 Кръвна картина автоматично- за всеки показател по 1 12 0.00 0.00
25 Протромбиново време 1 12 0.00 0.00
26 Фибриноген 1 12 0.00 0.00
27 АPTT 1 12 0.00 0.00
28 Биохимия:Gl, Crea,UA, ALAT, ASAT, LAP, GGTP, CK, AP, alphaAmylasa, TP, Alb, Tbill, Ca2+, PO4, K+, Na+, Cl-, Fe, IBC, Chollesterol, HDL choll, CRP- за всеки показател 1 12 0.00 0.00
29 Урина количествено на показател по 1 6 0.00 0.00
30 Седимент-ориентировъчно 1 6 0.00 0.00
31  Изследване за  H. pylori 1 10 0.00 0.00
32 Хемокултура 1 70 0.00 0.00
33 Урокултура 1 50 0.00 0.00
34 Взимане на материал за посявка 1 10 0.00 0.00
35 Взимане на материал за Циман 1 30 0.00 0.00
36 Обработка на хир.рана до 4 см 1 112 0.00 0.00
37 Обработка на хир.рана над 4 см 1 222 0.00 0.00
38 Шев на рана до 4 см 1 150 0.00 0.00
39 Шев на рана над 4 см 1 300 0.00 0.00
40 Смяна на превръзка 1 16 0.00 0.00
41 Сваляне на конци от рана 1 25 0.00 0.00
42 Гипсова имобилизация на горен крайник 1 140 0.00 0.00
43 Гипсова имобилизация на долен крайник 1 240 0.00 0.00
44 Сваляне на циркулярна гипсова имобилизация 1 100 0.00 0.00
45 Сваляне на гипсова лонгета 1 40 0.00 0.00
46 Репозиция на луксация под обща анестезия 1 400 0.00 0.00
47 Репозиция на луксация под местна анестезия 1 200 0.00 0.00
48 Ехография на коремни органи 1 190 0.00 0.00
49 Ехокардиография 1 300 0.00 0.00
50 Ренгеново изследване на череп-фас и профил 1 90 0.00 0.00
51 Ренгеново изследване на шийни прешлени-фас и профил 1 90 0.00 0.00
52 Ренгеново изследване на гръден кош-фас 1 90 0.00 0.00
53 Ренгеново изследване на гръден кош- профил 1 60 0.00 0.00
54 Ренгеново изследване на лумбални прешлени-фас 1 60 0.00 0.00
55 Ренгеново изследване на лумбални прешлени- профил 1 60 0.00 0.00
56 Обзорна графия на корем за нива 1 90 0.00 0.00
57 Латерография 1 90 0.00 0.00
58 Ренгеново изследване на тазови кости-фас 1 90 0.00 0.00
59 Специални проекции на череп за синуси 1 120 0.00 0.00
60 Ренгеново изследване на мишница- фас или профил 1 60 0.00 0.00
61 Ренгеново изследване предмишница – фас или профил 1 60 0.00 0.00
62 Рентгеново изследване на раменна става 1 60 0.00 0.00
63 Рентгеново изследване на лакетна става 1 60 0.00 0.00
64 Рентгеново изследване на гривнена става 1 60 0.00 0.00
65 Рентгеново изследване на костите на дланта 1 60 0.00 0.00
66 Рентгеново изследване на пръсти на ръка 1 60 0.00 0.00
67 Рентгеново изследване на тазобедрена става 1 90 0.00 0.00
68 Рентгеново изследване на бедрена кост- фас или профил 1 60 0.00 0.00
69 Рентгеново изследване на колянна става 1 60 0.00 0.00
70 Рентгеново изследване на подбедрица- фас или профил 1 60 0.00 0.00
71 Рентгеново изследване на глезен 1 60 0.00 0.00
72 Рентгеново изследване на ходило 1 60 0.00 0.00
73 Венозна урография 1 500 0.00 0.00
74 Ретроградна урография 1 400 0.00 0.00
75 КАТ на глава 1 600 0.00 0.00
76 КАТ на бял дроб 1 600 0.00 0.00
77 КАТ на коремни органи 1 600 0.00 0.00
78 КАТ на прешлени 1 450 0.00 0.00
79 Гастроскопия 1 600 0.00 0.00
80 Колоноскопия 1 800 0.00 0.00
81 Локална анестезия 1 70 0.00 0.00
82 Регионална анестезия с мониторинг 1 350 0.00 0.00
83 Спинална или епидурална с мониторинг 1 750 0.00 0.00
84 Обща анестезия с мониторинг 1 1200 0.00 0.00
85 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 1 770 0.00 0.00
86 Интервенционални процедури призаболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 1 1200 0.00 0.00
87 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на ХБС-ма 1 1700 0.00 0.00
88 Болест на Крон и улцерозен колит 1 1400 0.00 0.00
89 Заболявания на тънкото и дебелото черво 1 720 0.00 0.00
90 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 1 660 0.00 0.00
91 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 1 1200 0.00 0.00
92 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза 1 1500 0.00 0.00
93 Хронични чернодробни заболявания 1 850 0.00 0.00
94 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1 800 0.00 0.00
95 Оперативни процедури върху мъжка полова система 1 500 0.00 0.00
96 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 1000 0.00 0.00
97 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 1 520 0.00 0.00
98 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 1000 0.00 0.00
99 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 1 440 0.00 0.00
100 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност 1 1520 0.00 0.00
101 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума иретроперитонеума, с голям и много голям обем и сложност 1 2050 0.00 0.00
102 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума иретроперитонеума ретроперитонеума, със среден обем и сложност 1 940 0.00 0.00
103 Оперативни процедури върху апендикс 1 650 0.00 0.00
104 Хирургични интервенции за затваряне на стома 1 650 0.00 0.00
105 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 1 500 0.00 0.00
106 Оперативни процедури при хернии 1 650 0.00 0.00
107 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 1 700 0.00 0.00
108 Конвенционална холецистектомия 1 1150 0.00 0.00
109 Лапароскопска холецистектомия 1 950 0.00 0.00
110 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 1 2300 0.00 0.00
111 Оперативни процедури върху черен дроб 1 3350 0.00 0.00
112 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1 1450 0.00 0.00
113 Оперативно лечение при остър перитонит 1 2200 0.00 0.00
114 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 1500 0.00 0.00
115 Консервативно лечение при остри коремни заболявания 1 750 0.00 0.00
116 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 1 800 0.00 0.00
117 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 1 1820 0.00 0.00
118 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 1 2050 0.00 0.00
119 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 2500 0.00 0.00
120 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 910 0.00 0.00
121 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1 700 0.00 0.00
122 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 1000 0.00 0.00
123 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 1326 0.00 0.00
124 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 460 0.00 0.00
125 Токсоалергични реакции 1 500 0.00 0.00
126 Враснал нокът 1 140 0.00 0.00
127 Кръвопреливане 1 200 0.00 0.00
128 Определяне на кръвна група и тест на сак кръв в РЦТХ за съвместимост 1 50 0.00 0.00
129 Кръв 1 л 1 180 0.00 0.00
130 Клизма 1 30 0.00 0.00
131 Избор на лекар 1 500 0.00 0.00
132 Избор на екип от Лекар, Анестeзиолог. и анест.сестра 1 900 0.00 0.00
133 Персонална рехабилитация на пациент след  алопластика 1 900 0.00 0.00
134 Цена на леглоден с хранене на пациенти срещу заплащане в сам.стая 1 400 0.00 0.00
135 Цена на леглоден в ОАИЛ 1 600 0.00 0.00
136 Придружител на платен пациент в сам.стая 1 100 0.00 0.00
137 Придружител 1 30 0.00 0.00
138 Херниално платно PARIETENE 15×15 monofilament 1 336 0.00 0.00 РСР
139 Херниално платно PARIETENE 11×6 monofilament 1 336 0.00 0.00 РСР
140 Набор за перкутанна нефростома СН 8 1 78.24 0.00 0.00
141 Набор за перкутанна нефростома СН 10 1 83.04 0.00 0.00
142 Набор за перкутанна нефростома СН 12 1 93.84 0.00 0.00
143 Клипси за ендоскопска холецистектомия среден размер 1 3.05 0.00 0.00 Б.Браун
144 Клипси за ендоскопска холецистектомия голям размер 1 3.52 0.00 0.00 Б.Браун
145 Клипс  за ендоскопска хемостаза HL-610-135L 1 26.76 0.00 0.00 Инфомед
146 Инжектор 2300мм, диаметър на иглата 25G, еднократен 1 59.4 0.00 0.00 Инфомед
147 Щипка за гореща биопсия – овална FD-230U(EN)VN 1 72.96 0.00 0.00 Инфомед
148 Щипка за биопсия – овална FB-230U(EN)VN 2300 mm 1 21.72 0.00 0.00 Инфомед
149 Щипка за биопсия – овална FB-230K(EN)VN 1550 mm 1 21.72 0.00 0.00 Инфомед
150 Полипектомична примка – овална,2300mm 1 31.68 0.00 0.00 Инфомед
151 Електрод – примка за биполярна резекция, среден, стерилен 1 210.84 0.00 0.00 Инфомед
152 Електрод – примка за биполярна резекция, голям, стерилен 1 239.88 0.00 0.00 Инфомед
153 Електрод – вапоризационен за биполярна резекция 1 360.72 0.00 0.00 Инфомед
154 Уретерален стент за престой 6 м 1 85 0.00 0.00 Биомедика
155 Уретерален стент за престой 1 м 1 50 0.00 0.00 Биомедика
156 Уретерален катетър за ретроградна урография 1 19 0.00 0.00 Биомедика
157 Водач 150 см 1 59 0.00 0.00 Биомедика
158 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Triples” 1 419 0.00 0.00 Биомедика
159 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Helical” 1 192 0.00 0.00 Биомедика
160 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Filiform” 1 262 0.00 0.00 Биомедика
161 Нитинолов екстрактор за камъни и ч.тела тип“Straight” 1 192 0.00 0.00 Биомедика
162 Шейвър Full Radius Resector4,2 mm 1 220 0.00 0.00 Електромед
163 Шейвър Aggressive Full Radius Resector4,2 mm 1 220 0.00 0.00 Електромед
164 Катетър нефростомен, пигтейл, без стилет , 8 СН,29cm МТИ 1 45 0.00 0.00 МТИ
165 J катетър със стиле за смяна PCN CH10 МТИ 1 57 0.00 0.00 МТИ
166 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ 1 44 0.00 0.00 МТИ
167 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало и водач МТИ 1 44 0.00 0.00 МТИ
168 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало и водач МТИ 1 44 0.00 0.00 МТИ
169 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-28 см с бутало без водач МТИ 1 34.8 0.00 0.00 МТИ
170 JJ стент сет от катетер PUR о/о връх 6СН-30 см с бутало без водач МТИ 1 34.8 0.00 0.00 МТИ
171 JJ стент сет от катетер PUR о/з връх 6СН-28 см с буталобез водач МТИ 1 34.8 0.00 0.00 МТИ
172 Външен фиксатор за възрастни тип LRS комплект 1 3204 0.00 0.00 Медилинк
173 Външен фиксатор детски тип LRS комплект 1 3204 0.00 0.00 Медилинк
174 Външен фиксатор хибриден тип LRS комплект 1 4100 0.00 0.00 Медилинк
175 Външен фиксатор тип Елизаров(3 ринга комплект) 1 2640 0.00 0.00 Медилинк
176 Външен фиксатор тип Елизаров(4 ринга комплект) 1 2880 0.00 0.00 Медилинк
177 Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 2 ринга) 1 5764 0.00 0.00 Медилинк
178 Външен фиксатор за възрастни тип TSF(комплект 3 ринга) 1 7480 0.00 0.00 Медилинк
179 Външен фиксатор за таз комплект 1 2820 0.00 0.00 Медилинк
180 Външен фиксатор хибриден за тибиално плато комплект 1 3460 0.00 0.00 Медилинк
181 Външен фиксатор модулен за горен крайник CSK комплект 1 3336 0.00 0.00 Медилинк
182 Външен фиксатор модулен за долен крайник CSK комплект 1 3336 0.00 0.00 Медилинк
183 Външен хибриден фиксатор за удължаване на долен или горен крайник к-т 1 5100 0.00 0.00 Медилинк
184 Дистракционни стратове за TSF 1 824 0.00 0.00 Медилинк
185 Титанови Щайнеманови хиодроксиапатитни пинове 1 247 0.00 0.00 Медилинк
186 EIGHT PLATE(плака за временна епифизиодеза) 1 1541 0.00 0.00 Медилинк
187 Pediatric hip plate 3,5mm 1 1950 0.00 0.00 Медилинк
188 Pediatric hip plate 5 mm 1 2140 0.00 0.00 Медилинк
189 Минификсатори за метакарпални, метътарзални кости и фаланги 1 1450 0.00 0.00 Медилинк
190 Хидроксиапатитни пинове 3мм, 5 мм и 6 мм 1 187 0.00 0.00 Медилинк
191 Анкер TACIT титаниев 2мм 1 760 0.00 0.00 Фаркол
192 Анкер FASTIN титаниев 5мм 1 650 0.00 0.00 Фаркол
193 Анкер HEALIX титаниев 4,5;5 и 6,5мм 1 750 0.00 0.00 Фаркол
194 Анкер HEALIX резорбируем 4,5;5 и 6,5мм 1 680 0.00 0.00 Фаркол
195 Анкер GRYPHON резорбируем 3 мм 1 780 0.00 0.00 Фаркол
196 Анкер MICHRO титаниев 1,3 мм 1 760 0.00 0.00 Фаркол
197 Крос пин сет за ПКВ Rigidfix FemoralST, Rigidfix Femoral BT 1 2000 0.00 0.00 Фаркол
198 Сет за възстановяване на ПКВ “RIGIDLOOP”Ajustable 1 2000 0.00 0.00 Фаркол
199 Интерферентен резорбируем винт за възстановяване на ПКВ 1 600 0.00 0.00 Фаркол
200 Съшивател за менискус 1 900 0.00 0.00 Фаркол
201 Електртоди с постоянна честотна характеристика 1 200 0.00 0.00 Фаркол
202 Електртоди с  променлива честотна характеристика 1 400 0.00 0.00 Фаркол
203 Имплант за патела 1 300 0.00 0.00 Фаркол
204 Тибиален пирон титаниев анатомично контуриран 1 1970 0.00 0.00 Фаркол
205 Проксимален фемурален пирон 1 1970 0.00 0.00 Фаркол
206 Закл.плака за дисталоен радиус воларна 1 1700 0.00 0.00 Фаркол
207 Закл. Плака за проксимален хумерус 3,5 Philos 1 1800 0.00 0.00 Фаркол
208 1/3  тубуларна плака 1 1100 0.00 0.00 Фаркол
209 LCP 1/3  тубуларна плака 1 1400 0.00 0.00 Фаркол
210 Реконструктивна плака 3,5 1 1450 0.00 0.00 Фаркол
211 LCP права плака 3,5 1 1400 0.00 0.00 Фаркол
212 Плака за олекранон 3,5 1 1580 0.00 0.00 Фаркол
213 Титаниев еластичен пирон TEN 1 500 0.00 0.00 Фаркол
214 Титаниев винт тип”Хъбърт”1,5мм 1 400 0.00 0.00 Фаркол
215 Циментна тазобедрена ставаМ0505103000024 DePuySynthes J&J 1 2900 1560 0.00 Фаркол
216 Циментна тазобедрена ставаМ0505103000035DePuySynthes J&J 1 2900 1560 0.00 Фаркол
217 Циментна хемипротеза М05051020000025 DePuySynthes J&J 1 2800 1080 0.00 Фаркол
218 Безциментна тазобедрена ставаМ05053020000017DePuySynthes J&J 1 4600 1080 0.00 Фаркол
219 Хибридна става с циментно стебло и безциментна капсулаМ05052020000016 DePuySynthes J&J 1 3900 1080 0.00 Фаркол
220 Хибридна става с безциментно стебло и циментна капсулаМ05052010000011 DePuySynthes J&J 1 3900 1080 0.00 Фаркол
221 Безцим.тазобедр.става с керамична глава и полиетил.инлейМ05053030000060DePuySynthes J&J 1 5400 1080 0.00 Фаркол
222 Безцим.тазобедр.става с керамична глава и керамичен инлейМ05053030000059DePuySynthes J&J 1 6800 1080 0.00 Фаркол
223 Ревизионно протезиранеМ05055030000029 DePuySynthes J&J 1 0.00 Фаркол
224 Модулно безциментно ревиз.стебло с възм.за закл.в дист,край 1 5000 1080 0.00 Фаркол
225 Ревизионен ацетабулум циментен тип Burke-Shneider 1 2000 1080 0.00 Фаркол
226 Колянна става М 06061030000009DePuySynthes J&J 1 4600 2700 0.00 Фаркол
227 С-ма за ревизионно протезиране на коляно М06064020000003 DePuySynthes J&J 1 5900-9000 2700 0.00 Фаркол
228
Джет лаваж
1 200 0.00 0.00 Фаркол
229 D.H.S. Barrel Plate 1 1280 0.00 0.00 Ай фарма
230 D.C.S. Barrel Plate 1 1280 0.00 0.00 Ай фарма
231 1/3 тубуларна плака 1 750 0.00 0.00 Ай фарма
232 3,5 мм малеоларен винт – 316L 1 10 0.00 0.00 Ай фарма
233 4,5 мм малеоларен винт – 316L 1 10 0.00 0.00 Ай фарма
234 7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- титаний 1 330 0.00 0.00 Ай фарма
235 4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- SS 316L 1 330 0.00 0.00 Ай фарма
236 1/4 тубуларна плака  , за кортикални винтове 2,7 мм – 316L 1 750 0.00 0.00 Ай фарма
237 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт, за кортик. винтове 3,5 мм  и спонг.винтове 3,5 мм 1 1080 0.00 0.00 Ай фарма
238 3,5 Заключваща права плака с ограничен контакт  – реконструктивна , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L 1 1140 0.00 0.00 Ай фарма
239 3,5 Заключваща Т- плака с 4 отвора на главата, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L 1 1020 0.00 0.00 Ай фарма
240 3,5 Заключваща плака Филос –  анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L 1 1350 0.00 0.00 Ай фарма
241 3,5 Заключваща плака за ключица – анатомично контурирана, реконструктивна  , за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L 1 1080 0.00 0.00 Ай фарма
242 3,5 Заключваща калканеарна плака ,лява и дясна, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм – 316L 1 1250 0.00 0.00 Ай фарма
243 3,5 Заключваща плака за дистална тибия с допълнителен слот за малеоларен винт – анатомично контурирана, за кортикални винтове 3,5 мм  и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L 1 1450 0.00 0.00 Ай фарма
244 4,5 Заключваща  плака – проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални  кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове – 316L 1 1450 0.00 0.00 Ай фарма
245 4,5 Заключваща  кондиларна плака – фемур /лява и дясна/ с ограничен контакт ,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 6,5 мм и отвори за незаключващи компресивни винтове- 316L 1 1500 0.00 0.00 Ай фарма
246 Заключващ къс бедрен пирон (ГАМА НЕЙЛ) – с проксимален заключващ лаг болт  Ø11,5 mm и дистален заключващ винт 5,0 mm, 316L 1 1700 0.00 0.00 Ай фарма
247 Заключващ къс бедрен пирон  PFNA  – с проксимален заключващ лаг болт със специална резба, предназначена за фиксиране в костното вещество на бедрената глава  и дистален заключващ винт 4,9 mm, Титаний 1 2100 0.00 0.00 Ай фарма
248 Титаниев еластичен пирон  дължина  44см. 1 500 0.00 0.00 Ай фарма
249 Пирон Троен – Проксимален фемурален пирон – с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заключващи винтове 4,5мм  – Титаний 1 1800 0.00 0.00 Ай фарма
250 Анатомичен универсален заключващ фемурален пирон/ляв и десен/ – с проксимални заключващи винтове 6,5 мм / 4,5 и дистални заключващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заключване  – Титаний 1 1800 0.00 0.00 Ай фарма
251 Реконструктивен тибиален пирон – диам. с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини – Титаний 1 1700 0.00 0.00 Ай фарма
252 Реконструктивен хумерален пирон – диам.  с проксимални заключващи винтове 5,0 / 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм / 4,5mm ,с възможност за проксимално заключване в няколко равнини и завиване на винта в тялото на пирона  – Титаний 1 1700 0.00 0.00 Ай фарма
253 Компресивен хумерален пирон   – с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 / 4,5 мм, с динамичен отвор за постигане на 7мм компресия – Титаний 1 1700 0.00 0.00 Ай фарма
254 3,5 Заключваща плака за ключица – анатомично контурирана, реконструктивна , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний 1 1400 0.00 0.00 Ай фарма
255 3,5 Заключваща плака за проксимален хумерос (ФИЛОС) – анатомично контурирана, реконструктивна  , за заключващи винтове 3,5 мм  и  незаключващи компресивни винтове 3,5 мм – титаний 1 1800 0.00 0.00 Ай фарма
256 2,4 Заключваща Т-плака за радиус с 5 отвора в главата –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний 1 1400 0.00 0.00 Ай фарма
257 2,4 Заключваща плака за радиус с ширина на главата 19,5мм/22мм/25,5мм –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний 1 1400 0.00 0.00 Ай фарма
258 2,4 Заключваща плака за радиус (наклонена) с ширина на главата 24мм/27мм –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний 1 2 0.00 0.00 Ай фарма
259 2,4 Заключваща Т-плака за радиус с 3 отвора в главата –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний 1 2 0.00 0.00 Ай фарма
260 2,4 Заключваща L-плака за радиус –  анатомично контурирана, за заключващи винтове 2,4 мм  и незаключващи компресивни винтове 2,7 – титаний 1 2 0.00 0.00 Ай фарма
261 3,5 Заключваща Т-плака за радиус с 4 отвора в главата –  анатомично контурирана, за заключващи винтове на главата 2,4 мм , заключващи винтове 3,5 и незаключващи компресивни винтове 3,5 – титаний 1 2 0.00 0.00 Ай фарма
262 Заключваща тубуларна плака  за 3.5 мм  заключващи винтове- дебелина 1,8 мм – титаний 1 1250 0.00 0.00 Ай фарма
263 Бътън Ботао 20мм 1 690 0.00 0.00 Сити Трейд
264 Шейвърно ножче право/криво3,5и4,5мм№№7205306-7205345 1 219.5 0.00 0.00 ДжиЕсЕвро
265 Шейвърно ножче право/криво тип Турботример №7205334 и 7205332 1 297 0.00 0.00 ДжиЕсЕвро
266 ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3,  OТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
267 ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 4, 5, 6, OТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
268 ПРАВИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 7 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
269 ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
270 ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 4, 6 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
271 ПРАВИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 8, 10 OТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
272 Т- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С 2, 3  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
273 Т- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ С  4, 5  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
274 Т- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С 2, 3  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
275 Т- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ С  4,5  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
276 L- ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 2, 3 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
277 L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 3  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
278 L- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 4  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
279 L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИ/ЛЕВИ  С 2, 3 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
280 L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ ЗА ФАЛАНГА ДЕСНИ/ЛЕВИ  С  4 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
281 L- НЕСИМЕТРИЧНИ ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ ДЕСНИ/ЛЕВИ С 2,3  ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
282 W- ПЛАКИ МЕТАКАРПАЛНИ  С 7 ОТВОРА Ti 1 600 0.00 0.00 Хелмед
283 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА  /LC-DCP/ 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
284 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 4 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
285 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 5 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
286 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 6 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
287 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 7  ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
288 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 8 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
289 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 9 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
290 3.5 mm МАЛКА ЗАКЛЮЧВАЩА  КОМПРЕСИВНА ПЛАКА С 10 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
291 3.5 mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
292 3.5 mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА ПЛАКА С   5 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
293 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   6 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
294 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   7 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
295 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   8 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
296 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С   9 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
297 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 10 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
298 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 11 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
299 3.5mm ЗАКЛЮЧВАЩА  РЕКОНСТРУКТИВНА  ПЛАКА С 12 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
300 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 5   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
301 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 6   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
302 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 7   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
303 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 8   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
304 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 5   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
305 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 6   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
306 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 7   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
307 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 8   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
308 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 4   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
309 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 5   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
310 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 6   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
311 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 7   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
312 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ДЯСНА С 8   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
313 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 4   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
314 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 5   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
315 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 6   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
316 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 7   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
317 S -ПЛАКА ЗА КЛЮЧИЦА ЛЯВА С 8   ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
318 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С  4 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
319 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 5  ОТВОРА  ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
320 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 6 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
321 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 7 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
322 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
323 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
324 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ДЯСНА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
325 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 4 ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
326 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 5  ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
327 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 6 ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
328 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 7 ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
329 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
330 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
331 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ЛЯВА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
332 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ДЯСНА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
333 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА ДЯСНА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
334 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА ДЯСНА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
335 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА ЛЯВА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
336 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА ЛЯВА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
337 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА ЛЯВА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
338 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 8 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
339 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 9 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
340 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 10 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
341 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 12 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
342 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН МЕДИАЛЕН ХУМЕРУС С 14 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
343 Y- ПЛАКА ДЯСНА С 4 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
344 Y- ПЛАКА ДЯСНА С 6 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
345 Y- ПЛАКА ДЯСНА С 8 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
346 Y- ПЛАКА ЛЯВА С 4 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
347 Y- ПЛАКА ЛЯВА С 6 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
348 Y- ПЛАКА ЛЯВА С 8 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
349 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 5 отвора 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
350 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 6 отвора 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
351 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 7 ОТВОРА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
352 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ДЯСНА С 8 ОТВОРА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
353 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 5 ОТВОРА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
354 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 6 ОТВОРА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
355 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 7 ОТВОРА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
356 ПЛАКА ЗА ОЛЕКРАНОН ЛЯВА С 8 ОТВОРА 1 1320 0.00 0.00 Хелмед
357 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 3 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
358 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 4 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
359 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 5 ОТВОРА  ДЯСНА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
360 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 3 ОТВОРА  ЛЯВА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
361 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 4 ОТВОРА  ЛЯВА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
362 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН РАДИУС С 5 ОТВОРА  ЛЯВА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
363 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  5  ОТВОРА 1 1080 0.00 0.00 Хелмед
364 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  6  ОТВОРА 1 1080 0.00 0.00 Хелмед
365 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  7  ОТВОРА 1 1080 0.00 0.00 Хелмед
366 ЗАКЛЮЧВАЩИ 1/3 СЕМИТУБУЛАРНИ ПЛАКИ С  8  ОТВОРА 1 1080 0.00 0.00 Хелмед
367 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 5 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
368 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 6 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
369 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 7 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
370 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 8 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
371 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 9 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
372 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 10 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
373 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ФЕМУР С 11 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
374 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
375 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
376 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
377 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
378 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С  9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
379 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С 10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
380 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ДЯСНА С 11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
381 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
382 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
383 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
384 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
385 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С  9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
386 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С 10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
387 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛЕН ЛАТЕРАЛЕН ФЕМУР  ЛЯВА С 11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
388 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 5 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
389 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 6 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
390 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 7 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
391 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 8 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
392 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 9 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
393 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 10 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
394 4.5mm ЗАКЛЮЧВАЩИ КОМПРЕСИВНИ ПЛАКИ  /LC-DCP/ ЗА ТИБИЯ С 11 ОТВОРА 1 1440 0.00 0.00 Хелмед
395 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ 1 1300 0.00 0.00 Хелмед
396 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
397 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
398 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
399 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
400 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
401 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
402 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
403 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
404 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
405 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
406 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
407 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
408 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
409 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ПРОКСИМАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С 11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
410 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
411 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
412 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
413 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
414 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
415 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
416 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
417 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
418 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
419 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
420 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
421 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
422 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
423 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ЛАТЕРАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
424 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
425 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
426 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
427 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
428 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С   9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
429 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
430 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ДЯСНА С 11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
431 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   5 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
432 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   6 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
433 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   7 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
434 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   8 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
435 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С   9 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
436 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  10 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
437 ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА МЕДИАЛНА ТИБИЯ ЛЯВА С  11 ОТВОРА 1 1560 0.00 0.00 Хелмед
438 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  3 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
439 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  4 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
440 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  5 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
441 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  6 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
442 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  7 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
443 ПЛАКА ЗА ДИСТАЛНА ФИБУЛА С  8 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
444 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  4 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
445 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  5 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
446 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  6 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
447 4.5mm РЕКОНСТРУКТИВНА ЗАКЛЮЧВАЩА ПЛАКА  7 ОТВОРА 1 1200 0.00 0.00 Хелмед
448 ПЛАКА ЗА DHS 1 1260 0.00 0.00 Хелмед
449 ЗАКЛЮЧВАЩИ ПИРОНИ ЗА ХУМЕРУС С ВИНТОВЕ КАНЮЛИРАНИ 1 1680 0.00 0.00 Хелмед
450 ВИНТОВЕ ТИП ХЪРБЪРТ 1 480 0.00 0.00 Хелмед
451 Дистална бедрена плака (органичен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
452 Проксимална тибиална плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
453 Проксимална тибиална плака(ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
454 Дистална тибиална плака 1 1390 0.00 0.00 Титаника
455 Дистална тибиална плака (ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
456 Кондилна плака 1 1390 0.00 0.00 Титаника
457 Широка права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
458 Широка права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
459 Тясна права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
460 Тясна права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
461 Заключваща тибиална L – плака 1 1330 0.00 0.00 Титаника
462 1/3 тубуларна плака за фибула 1 700 0.00 0.00 Титаника
463 Плака за фибула 1 700 0.00 0.00 Титаника
464 Плака за фибула (подсилена) 1 1010 0.00 0.00 Титаника
465 Канюлирани винтове Ф7 1 335 0.00 0.00 Титаника
466 DHS плака 1 1280 0.00 0.00 Титаника
467 DHS плака 1 1360 0.00 0.00 Титаника
468 DCS плака 1 1280 0.00 0.00 Титаника
469 Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка 1 1550 0.00 0.00 Титаника
470 Силиконова ендопротеза за пръст 1 1030 0.00 0.00 Титаника
471 Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен 1 1720 0.00 0.00 Титаника
472 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран 1 1720 0.00 0.00 Титаника
473 Еластични ендери титаниеви 1 480 0.00 0.00 Титаника
474 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон 1 1650 0.00 0.00 Титаника
475 Фемурален застопоряващ канюлиран, титаниев пирон със заключваща тапа 1 1800 0.00 0.00 Титаника
476 Бедрен реконструктивен къс пирон 1 1820 0.00 0.00 Титаника
477 Бедрен реконструктивен къс пирон със заключваща тапа 1 1900 0.00 0.00 Титаника
478 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен 1 1850 0.00 0.00 Титаника
479 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен с заключваща тапа 1 1980 0.00 0.00 Титаника
480 Тибиален титаниев пирон 1 1600 0.00 0.00 Титаника
481 Тибиален заключващ титаниев пирон със заключваща тапа 1 1750 0.00 0.00 Титаника
482 Киршнерови спици 1 24 0.00 0.00 Титаника
483 Комплект за Вебер 1 180 0.00 0.00 Титаника
484 Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес 1 1360 0.00 0.00 Титаника
485 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.заключващи винтове 1 2200 0.00 0.00 Титаника
486 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.закл.кортик.винта 1 2480 0.00 0.00 Титаника
487 Къс хумерален пирон “Телеграф” –  пирон и  5 бр.закл.сп.винта 1 2600 0.00 0.00 Титаника
488 Хумерални заключващи плаки (ограничен контакт) 1 1150 0.00 0.00 Титаника
489 Хумерални заключващи плаки (пълен контакт) 1 1152 0.00 0.00 Титаника
490 Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове 1 1150 0.00 0.00 Титаника
491 Заключваща плака за проксимален хумерус с удължена част. 1 1380 0.00 0.00 Титаника
492 Заключваща плака за проксимален хумерус 1 1320 0.00 0.00 Титаника
493 Заключваща плака за проксимален хумерус(ограничен контакт) 1 1380 0.00 0.00 Титаника
494 Заключваща плака за радиус лява и дясн 1 1150 0.00 0.00 Титаника
495 Заключваща плака за радиус лява и дясн(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
496 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна 1 1180 0.00 0.00 Титаника
497 Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
498 Стандартна реконструктивна плака материал 1 1150 0.00 0.00 Титаника
499 Стандартна реконструктивна плака материал(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
500 Заключваща реконструктивна плака 1 1150 0.00 0.00 Титаника
501 Заключваща реконструктивна плака(пълен контакт) 1 1200 0.00 0.00 Титаника
502 Плака пета У – образна неригидна – лява и дясна 1 1250 0.00 0.00 Титаника
503 Заключваща плака за пета – лява и дясна 1 1420 0.00 0.00 Титаника
504 Метакарпална  ¼ тубуларна плака 1 700 0.00 0.00 Титаника
505 Дистална бедрена плака 1 1390 0.00 0.00 Титаника
506 Дистална бедрена плака (органичен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
507 Проксимална тибиална плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
508 Проксимална тибиална плака(ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
509 Дистална тибиална плака 1 1390 0.00 0.00 Титаника
510 Дистална тибиална плака (ограничен контакт) 1 1480 0.00 0.00 Титаника
511 Кондилна плака 1 1390 0.00 0.00 Титаника
512 Широка права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
513 Широка права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
514 Тясна права плака 1 1350 0.00 0.00 Титаника
515 Тясна права плака(ограничен контакт) 1 1770 0.00 0.00 Титаника
516 Заключваща тибиална L – плака 1 1330 0.00 0.00 Титаника
517 1/3 тубуларна плака за фибула 1 700 0.00 0.00 Титаника
518 Плака за фибула 1 700 0.00 0.00 Титаника
519 Плака за фибула (подсилена) 1 1010 0.00 0.00 Титаника
520 Канюлирани винтове Ф7 1 335 0.00 0.00 Титаника
521 DHS плака 1 1280 0.00 0.00 Титаника
522 DHS плака 1 1360 0.00 0.00 Титаника
523 DCS плака 1 1280 0.00 0.00 Титаника
524 Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка 1 1550 0.00 0.00 Титаника
525 Силиконова ендопротеза за пръст 1 1030 0.00 0.00 Титаника
526 Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен 1 1720 0.00 0.00 Титаника
527 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран 1 1720 0.00 0.00 Титаника
528 Еластични ендери титаниеви 1 480 0.00 0.00 Титаника
529 Фемурален застопоряващ канюлиран пирон 1 1650 0.00 0.00 Титаника
530 Фемурален застопоряващ канюлиран, титаниев пирон със заключваща тапа 1 1800 0.00 0.00 Титаника
531 Бедрен реконструктивен къс пирон 1 1820 0.00 0.00 Титаника
532 Бедрен реконструктивен къс пирон със заключваща тапа 1 1900 0.00 0.00 Титаника
533 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен 1 1850 0.00 0.00 Титаника
534 Бедрен реконструктивен дълъг пирон ляв и десен с заключваща тапа 1 1980 0.00 0.00 Титаника
535 Тибиален титаниев пирон 1 1600 0.00 0.00 Титаника
536 Тибиален заключващ титаниев пирон със заключваща тапа 1 1750 0.00 0.00 Титаника
537 Киршнерови спици 1 24 0.00 0.00 Титаника
538 Комплект за Вебер 1 180 0.00 0.00 Титаника
539 Стерилен комплект за външна фиксация на дистален радиус тип Колес 1 1360 0.00 0.00 Титаника
540 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.заключващи винтове 1 2200 0.00 0.00 Титаника
541 Къс хумерален пирон “Телеграф” – пирон и 5 бр.закл.кортик.винта 1 2480 0.00 0.00 Титаника
542 Къс хумерален пирон “Телеграф” –  пирон и  5 бр.закл.сп.винта 1 2600 0.00 0.00 Титаника
543 РАМЕННА ЕНДОПРОТЕЗА   М20100010000003 1 3200 1440 0.00 Титаника
544 M06061010000006 1 2970 2970 0.00 Титаника
545 M06061030000028 1 4600 2700 0.00 Титаника
546 M05053010000010 1 4300 1080 0.00 Титаника
547 Ацетабуларен кейдж 1 1080 0.00 0.00 Титаника
548 M05053020000010 1 4300 1080 0.00 Титаника
549 M05055010000007 1 3154 1080 0.00 Титаника
550 M05055010000007A 1 3354 1080 0.00 Титаника
551 M05055010000016 1 3478 1080 0.00 Титаника
552 M05055010000007Б 1 3434 1080 0.00 Титаника
553 M05055030000018 1 5068 1080 0.00 Титаника
554 M05055030000018А 1 6035 1080 0.00 Титаника
555 M05055030000018б 1 5220 1080 0.00 Титаника
556 M05055030000018в 1 4870 1080 0.00 Титаника
557 M05051030000016 1 2630 1435.6 0.00 Титаника
558 M05051010000013 1 2630 1358 0.00 Титаника
559 M05051010000008 1 2630 1358 0.00 Титаника
560 M05051030000028 1 2630 1435.6 0.00 Титаника
561 M05052020000010 1 3860 970 0.00 Титаника
562 M05052020000010А 1 3900 970 0.00 Титаника
563 M05052010000008 1 3820 1435.6 0.00 Титаника
564 M05052010000008А 1 3700 1435.6 0.00 Титаника
565 M05052010000017 1 3550 1435.6 0.00 Титаника
566 Vypro II(prolene+vicryl) Johnson&Johnson  6×11 cm 1 114 0.00 0.00 Иналаб 84
567 Vypro II(prolene+vicryl) Johnson&Johnson  122×10 cm 1 168 0.00 0.00 Иналаб 84
568 Prolene soft polypropylene Johnson & Johnson 15×15 cm 1 114 0.00 0.00 Иналаб 84
569 Prolene soft polypropylene Johnson & Johnson 7,6×15 cm 1 90 0.00 0.00 Иналаб 84
570 Clavicle Locking Plates and Scew System, Titanium 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
571  Distal Humerus Medial, Lateral and Y Locking Plates, With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
572  Olecrenon Locking Plates, With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
573  Proximal Anatomic Humerus Locking Plates,Proximal Universal Humerus Locking Plates,With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
574 Straight Humerus Locking Plates,With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1680 0.00 0.00 Генезис Хелт
575  Proximal Radius Lucking Plates, With CombiHoles,TitaniuM With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
576  Small Locking Unla And Radius Plates With CombiHoles, Titanium and Screws 1 1548 0.00 0.00 Генезис Хелт
577  One-Third Locking Tubular Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1410 0.00 0.00 Генезис Хелт
578  Dorsal Distal Locking Radius Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
579  Volar Locking Distal Radius Plates, With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
580  LC DCP FEMUR Broad Bone Locking CombiHole Plate,  With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
581 Distal Femur Locking Combihole Plates, Titanium,  and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
582 Proximal Femur Combihole Locking Plates Titanium and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
583 LC DCP TIBIA Narrow Bone Locking Plates With CombiHoles, Titanium  and Screws 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
584 Distal Medial-Lateral Locking Tibia Plate, CombiHoles, Titanium,  and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
585 Proximal Tibia Locking Combihole Plates, Titanium,  and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
586 Proximal Tibia Medial L Type Locking Plate, CombiHole, Titanium  and Screws 1 1752 0.00 0.00 Генезис Хелт
587 Anatomic Distal Fibula Locking, CombiHoles Plates, Titanium  and Screws 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
588 Calcaneus Locking  CombiHoles Plates, Titanium  and Screws 1 1548 0.00 0.00 Генезис Хелт
589 High Tibia Osteotomy Locking Plates, CombiHole, Titanium  and Screws 1 1890 0.00 0.00 Генезис Хелт
590 CytroPes  Foot Repair Fusion Locking Plates Titanium  and Screws 1 1410 0.00 0.00 Генезис Хелт
591 SMALL PLATE  Titanium  and Screws 1 996.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
592 DHS & DCS Locking Plates System 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
593 Ø4.0-4.5mm Cannulated Screws 1 348.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
594 Ø6.5mm Cannulated Screws 1 402.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
595 Ø2.2-Ø2.7- Ø3.2-Ø3.2-Ø3.8-Ø5.0Compression Screws 1 450.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
596 Kirschner  wire 1 60.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
597 CERCLAGE WIRES AND SCREW 1 522.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
598 PROXIMAL FEMORAL NAIL 1 2250 0.00 0.00 Генезис Хелт
599 FEMORAL NAIL 1 2250 0.00 0.00 Генезис Хелт
600 TIBIAL NAİL 1 2250 0.00 0.00 Генезис Хелт
601 TF-ERS Rail Fixator 1 2250 0.00 0.00 Генезис Хелт
602 TF-ERS FEMUR TIBIA Axial Fixators 1 2250 0.00 0.00 Генезис Хелт
603 TF-ERS HUMERUS Axial Fixators 1 2250 0.00 0.00 Генезис Хелт
604 TF-ERS Hand-Wrist Fixator 1 2100 0.00 0.00 Генезис Хелт
605 Finger Fixator 1 1704 0.00 0.00 Генезис Хелт
606 Tubular Fixator Systems 1 2550 0.00 0.00 Генезис Хелт
607 CABLE SYSTEM 1 576.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
608 ANCHOR SUTURE NEEDLE 1 750.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
609 DİSTAL TİBİA PİLON PLATE 1 2196 0.00 0.00 Генезис Хелт
610 DİSTAL RADIUS VOLAR PLUS 1 1908 0.00 0.00 Генезис Хелт
611 2,7 SCREW 1 51.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
612 3,5-4,0-4,5  SCREW 1 60.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
613 5,0-6,0-6,5  SCREW 1 72.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
614 WİRELOCK 1 66.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
615 TWO FRAME FULL RİNG İLİZAROV System 1 4500 0.00 0.00 Генезис Хелт
616 THREE FRAME FULL RİNG İLİZAROV System 1 5520 0.00 0.00 Генезис Хелт
617 TWO SPIDER FRAME FULL RING System 1 9840 0.00 0.00 Генезис Хелт
618 THREE SPIDER FRAME FULL RING System 1 13500 0.00 0.00 Генезис Хелт
619 EİGHT PLATE 1 13500 0.00 0.00 Генезис Хелт
620 BAPS COMPOSITE ANCHOR 1 960.00 0.00 0.00 Генезис Хелт
621 Реконструктивен бедрен пирон с  дължина на импланта 220мм ф10и11мм 1 1640 0.00 0.00 Екос Медика
622 Реконструктивен бедрен пирон. Дълъг ляв и десен 355,370,385,400,415мм 1 1800 0.00 0.00 Екос Медика
623 Интрамедуларен хумерален пирон. 1 1510 0.00 0.00 Екос Медика
624 Интрамедуларен тибиален пирон. 1 1610 0.00 0.00 Екос Медика
625 Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури. 1 1610 0.00 0.00 Екос Медика
626 Титаниева заключваща плака за дистален радиус. 1 1500 0.00 0.00 Екос Медика
627 Титаниева клавикуларна (hook) плака в комплект с 3,5мм титаниеви винтове 1 1280 0.00 0.00 Екос Медика
628 Калканеарна плака стоманена в комплект със спонгиозни 4мм винтове 1 1280 0.00 0.00 Екос Медика
629 Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус. 1 2084 0.00 0.00 Екос Медика
630 Титаниева заключваща плака за дистална тибия. 1 2100 0.00 0.00 Екос Медика
631 М05051030000031 1 2400 1435.6 0.00 Екос Медика
632 М06061030000013 1 4450 2700 0.00 Екос Медика
633 М06064010000005 1 6400 2700 0.00 Екос Медика
634 М06061030000014 1 6350 2700 0.00 Екос Медика
635 М05053020000019 1 4570 1080 0.00 Екос Медика
636 М05053030000043 1 5300 1080 0.00 Екос Медика
637 Отсъпка за избор на лекар в ОРТ,съгл.Протокол на ОС -400
638 Отсъпка за избор на лекар в ХО,съгл.Протокол на ОС -250
639 Отсъпка за избор на лекар в ГО,съгл.Протокол на ОС -390
640 Отсъпка за избор на екип в ОРТ,съгл.Протокол на ОС -300
641 Отсъпка за избор на екип в ХО,съгл.Протокол на ОС -100
642 Отсъпка за избор на екип в ГО,съгл.Протокол на ОС -700