Клиниката разполага с лекари в хирургия, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, вътрешни болести, урология, педиатрия и други.В болницата работи висококвалифициран персонал, доказан в почти всички медицински области. Намери своя лекар в специалности анестезиология и интензивно лечение, хирургия, клинична лаборатория, ортопедия и травматология, вътрешни болести, урология, детски болести и други.


Хирургия

д-р Дженко Русев Русев
д-р Милена Стойчева Дражкова
д-р Теодор Янков Болов
д-р Кирил Върбанов Лозанов
д-р Пламен Бориславов Нанков


Ортопедия и травматология

д-р Павел Петков Маринов
д-р Радослав Тодоров Радев
д-р Румен Димитров Николов
проф. д-р Дико Драганов Бошнаков
д-р Ердинч Хасанов Бъчаков


Вътрешни болести

д-р Захаринка Стефанова Добрева-Голдщайн
д-р Нели Тодорова Маринова
д-р Златка Николова Божилова
д-р Светлана Георгиева Влаева


Гастроентерология

д-р Захаринка Стефанова Добрева-Голдщайн
д-р Светлана Георгиева Влаева


Анестезиология и интензивно лечение

д-р Митко Йорданов Димитров
д-р Румен Андреев Калчев
д-р Асен Славов Станчев
д-р Гиньо Иванов Христов


Урология

д-р Иван Недков Лазаров
д-р Пламен Бориславов Нанков


Други

доц. д-р Петко Пенков Маринов – Клинична токсикология
д-р Донка Иванова Аврамова – Вътрешни болести
д-р Чавдар Атанасов Добрев – Акушерство-гинекология
д-р Наталия Хараламбиева Попова – Тотева – Клинична лаборатория
д-р Лидия Велик Маринова – Детски болести
д-р Александър Мичев Стоянов – Рентгенология
д-р Екатерина Колева Вълкова – Спешна медицина
д-р Ралица Николова