Ортопедия

Отделението по ортопедия и травматология разполага с 25 легла и има най-висшето – III ниво на компетентност. Извършват се операции на меки тъкани, кости и стави, включително атроскопски.

Хирургия

Хирургичното отделение разполага с 15 легла и има II ниво на компетентност. Извършват се коремни и урологични операции, по минимално-инвазивен начин(лапароскопски).

Гастроентерология

Отделението по гастроентерология разполага с 14 легла и има II ниво на компетентност. Тук се диагностицират и лекуват успешно всички заболявания на стомашно-чревния тракт. Едноскопските изследвания се извършват по безполезен начин, чрез анестезия.ОАИЛ /Отделение по анестезиология и интензивно лечение/ има II ниво на компетентност и капацитет 6 легла. Разполага с най-модерно оборудване за поддръжка на жизненоважните функции.

Урология

Отделението анестезиология и интензивно лечение цели специално внимание за всеки един пациент. Използват се само качествени медикаменти и съвременна апаратура.